AVE 2011

AVE2011.1_150pxl
1. ERKI RUSSOW and  ESTER ORAS
Archaeolocigal fieldwork in 2011.
Arheoloogilised välitööd 2011. aastal; pp. 9-26     Full text (PDF)
2. HEIKI VALK, PIKNE KAMA, MAARJA OLLI and EVE RANNAMÄE
Excavations on the hill forts of South-East Estonia: Kõivuküla, Märdi, Truuta and Aakre. Kaevamised Kagu-Eeesti Linnamägedel: Kõivuküla, Märdi, Truuta ja Aakre; pp. 27-46
Full text (PDF)
 3. HEIKI VALK, ALEKSANDER PLUSKOWSKI, ALEXANDER DOUGLAS BROWN, EVE RANNAMÄE, MARTIN MALVE and LIIVI VARUL
The castle of the Teotonic Order in Karksi: preliminary excavation results. 
Karksi ordulinnus: esialgseid kaevamistulemusi; pp.47-56
Full text (PDF)
4. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in Padise monastery. Arheoloogilised uuringud Padise kloostris; pp. 57-82
Full text (PDF)
5.LEMBI LÕUGAS, LIINA MALDRE, TERESA TOMEK and VILLU KADAKAS
Archaeozoological evidence from the Padise monastery. Padise kloostrist kogutud arheozooloogiline materjal; pp. 83-92
Full text (PDF)
6. GAREL PÜÜA, VILLU KADAKAS, GUIDO TOOS and RAGNAR NURK
Recent studies in Kuressaare bishop’s castle.
Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil; pp. 93-112
Full text (PDF)
7. ANDRES TVAURI
Archaeological investigations of the 18th century glassworks at Utsali.
Arheoloogilised uuringud Utsali 18. sajandi klaasikoja asemel; pp. 113-124
Full text (PDF)
8. RAGNAR NURK, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Preliminary archaeological investigations in the area of the medieval and post-medieval harbour of Tallinn.
Arheoloogilised eeluuringud kesk-ja varauusaegse Tallinna sadama piirkonnas; pp. 125-136
Full text (PDF)
9. MARTIN MALVE, RAIDO ROOG and ANDRES TVAURI
Preliminary results of the rescue excavation in St Mary’s churchyard and its surroundings in Tartu 2010-2011.
Päästekaevamised Tartu Püha Maarja kalmistul ja selle ümbruses 2010.-2011. aastal; pp. 137-150
Full text (PDF)
10. EERO HEINLOO and  RÜNNO VISSAK
Investigations on the territory of the Medieval New-Pärnu.
 Keskaegase Uus-Pärnu alal toimunud uurimistööd; pp. 151-166
Full text (PDF)
11. MARTIN MALVE
Osteological analysis of human remains from the cemeteries of St Alexander Nevsky Russian garrison and St Nicholas church, Pärnu.
Püha Aleksander Nevski Vene garnisoni ja Püha Nikolai kirikaia inimluude osteoloogiline analüüs; pp. 167-174
Full text (PDF)
12. VILLU KADAKAS, КАIRЕ TOOMING, MAURI KIUDSOO and JUHAN KILUMETS
Archaeological studies in Risti church and churchyard.
Arheoloogilised uuringud Risti kirikus ja kirikuaias; pp. 175-188
Full text (PDF)
13. MARTIN MALVE, RAIDO ROOG, ANTI LILLAK and JANA LIMBO-SIMOVART
Archaeological rescue excavations in Hargla old parish cemetery.
Päästekaevamised Hargla vanal kihelkonnakalmistul; pp. 189-200
Full text (PDF)
14. MARTIN MALVE, RAIDO ROOG and ANTI LILLAK
Archaeological investigations in Rapla churchyard and the osteological analysis on the burials.
Arheoloogilised uuringud Rapla kirikaias ning matuste osteologiline analüüs; pp. 201-208
Full text (PDF)
15. AIN MÄESALU and MARTIN MALVE
Archaeologocal excavations on the vaults of Mihkli church, Pärnu county.
Arheoloogilised kaevamised Mihkli kiriku võlvidel Pärnumaal; pp. 209-216
Full text (PDF)
16. AIN LAVI, LEIU HEAPOST and TARVI TOOME
The Medieval market town and cemetery in Põltsamaa.
Põltsamaa keskaegne alev ja kalmistu; pp. 217-226
Full text (PDF)
17. ÜLLE TAMLA, MAURI KIUDSOO and TARVI TOOME
Viking Age hoard from Kinksi, County of Läänemaa.
Viikingiaegne aardeleid Läänemaalt Kinksist; pp. 227-236
Full text (PDF)
18. MAURI KIUDSOO, ÜLLE TAMLA and RENE VINKLER
Ornaments of Finnish origin from Partsaare.
Soome päritolu ehted Partsaarest; pp. 237-244
Full text (PDF)
19. ANDRES TVAURI, RIINA RAMMO, ANDRES VINDI and MAURI KIUDSOO
Livonian War time hoard from Sargvere settlement site, Järva county.
Liivi sõja aegne aare Sargvere asulakohalt Järvamaalt; pp. 245-252
Full text (PDF)
20. MATI MANDEL
Fortgesetzte Ausgrabungen auf dem Graberfeld von Maidla im Jahre 2011.
Järelkaevamised Maidla kalmevaljäl 2011. aastal; pp: 253-256
Full text (PDF)
21. MAILI ROIO
Underwater archaeological fieldwork in the Kolga Bay and Gulf of Riga.
Allveearheoloogilised valitööd Kolga lahes ja Liivi lahel; pp. 257-260
Full text (PDF)
22. MAURI KIUDSOO
The most interesting separate coin find in 2011.
2011. aasta huvitavaim mündileid; pp. 261-266
Full text (PDF)
23. MARI TÕRV and MIRJA OTS
Landscape surveys and new monuments discovered in 2011.
2011. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 267-280
Full text (PDF)
24. MARTTI VELDI and TÕNNO JONUKS
The problem of forgotten sites: what to do with new monuments? A case-study of long-known but left behind sites from Ida-Virumaa.
Unustatud muistised: mida teha uute avastatud muististega? Näide teadaolevatest kuid hüljatud muististest Ida-Virumaal; pp 281-294
Full text (PDF)
25. Comments on Martti Veildi and Tõnno Jonuks (by VALTER LANG, HEIKI VALK and ANTS KRAUT) with a reply (by MARTTI VELDI and TÕNNO JONUKS); pp 295-306
Full text (PDF)
26. VIIRE PAJUSTE
The reconstruction of a Late Iron Age house: an archaeological experiment in Rõuge 2010-2012.
Noorema rauaaja eluhoone rekonstrueerimine: arheoloogiline eksperiment Rõuges 2010-2012; pp. 307-318
Full text (PDF)
27. ANTS KRAUT
Amendments to the Heritage Conservation Act regarding protection of archaeological monuments in 2011.
Muinsuskaitseseaduse muudatused arheoloogiamälestiste kaitse vallas 2011. aastal ; pp. 319-332
Full text (PDF)