AVE 2010

2010kaas_150pxl

1. ERKI RUSSOW and ESTER ORAS
Archaeological fieldwork in 2010.
Arheoloogilised välitööd 2010. aastal; pp. 7-28
Full text (PDF)

2. JÜRI PEETS, RAILIALLMAE and LIINA MALDRE
Archaeological investigations of Pre-Viking Age burial boat in Salme village at Saaremaa.
Eelviikingiaegne paatmatus Salme alevikus Saaremaal; pp. 29-48
Full text (PDF)

3. HEIKI VALK, INGRID ULST, JÜRI METSSALU and ANTI LILLAK
Excavations on the hill forts of south-eastern Estonia: Nooska, Kaloga, Karula, Võukula and Lääniste.
Kaevamised Каgu-Eesti linnamagedel: Nooska, Kaloga, Karula, Võukula ja Lääniste; pp. 49-72
Full text (PDF)

4. ÜLLE TAMLA, KRISTA KARRO, MAURI KIUDSOO and MIRJA OTS
Archaeological investigations at Linnakse: stone graves and a Late Viking Age silver hoard.
Arheoloogilised uuringud Linnaksel: kivikalmedja hilis-viikingiaegne hõbeaare; pp. 73-88
Full text (PDF)

5. MARI LÕHMUS, MARTIN MALVE, JÜRI PLADO and ALINA TŠUGAI
Archaeological research at Veibri: a Late Mesolithic cemetery and a mass grave from the 13th century AD. Arheoloogilised uuringud Veibris: hilismesoliitiline kalmistu ja 13. sajandi massihaud; pp. 89-102
Full text (PDF)

6. MARI LÕHMUS, TÕNNO JONUKS and MARTIN MALVE
Archaeological salvage excavations at Kukruse: a Modem Age road, cremation field and 12thr-13th century inhumation cemetery. Preliminary results. Kukruse päästekaevamiste esmased tulemused: uusaegne tee, põletusmatuste väli ja 12.-13. sajandi laibakalmistu; pp. 103-114
Full text (PDF)

7. RAGNAR NURK, VILLU KADAKAS, GAREL PÜÜA, GUIDO TOOS and PEETER TALVAR
Investigation of the medieval and early post-medieval Karja gate and the suburb in front of it in Tallinn.
Tallinna kesk- ja varauusaegse Karjavärava ja selle eeslinna uuringud; pp. 115-126
Full text (PDF)

8. RAGNAR NURK, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Investigations of the northern part of the rampart fortifications of Tallinn.
Arheoloogilised uuringud Tallinna bastionivööndi põhjapoolses osas; pp. 127-136
Full text (PDF)

9. RÜNNO VISSAK
Archaeological investigations in the zone of earthen fortifications of Pärnu.
Arheoloogilised uuringud Pärnu muldkindlustuste vööndis; pp. 137-150
Full text (PDF)

10. KRISTA KARRO, ULLA KADAKAS, GAREL PÜÜA, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Trial excavations in a suburb around the Pärnu road in Tallinn.
Proovikaevamised Tallinnas Pärnu mnt eeslinnas; pp. 151-160
Full text (PDF)

11. MARIA SMIRNOVA, HEIKI VALK and MARTIN MALVE
Rescue excavations in Ristipalo and Loosi barrow cemeteries.
Päästekaevamised Ristipalo ja Loosi kaabaskalmistutel; pp. 161-168
Full text (PDF)

12. MARTTI VELDI and VIIRE PAJUSTE
Archaeological investigations at Lähte Paalalinna hill fort.
Arheoloogilised uuringud Lähte Paalalinna linnusel; pp. 169-174
Full text (PDF)
13. MATI MANDEL
Das Unterirdische Grabfeld mit Feuerbestattungen zu Uugla.
 Uugla maa-alune põletuskalmistu; pp. 175-178
Full text (PDF)

14. ANDRES TVAURI
Archaeological investigations at the courtyard of Jakobi Street 2 / Lossi Street 3, Tartu.
Arheoloogilised uuringud Tartus Jakobi 2 / Lossi 3 hoovil; pp. 179-186
Full text (PDF)

15. KRISTA SARV
Archaeological investigations at the property of the Great Guild in Tallinn.
Arheoloogilised uuringud Tallinna Suurgildi kinnistul; pp. 187-19
Full text (PDF)

16. HELENA KALDRE, ARVI HAAK and MARTIN MALVE
Rescue excavations at the village cemetery of Mustla. Arheoloogilised päästekaevamised Mustla külakalmistul; pp. 195-208
Full text (PDF)

17. GURLY VEDRU, VILLU KADAKAS, ARNOLD UNT and GUIDO TOOS
Archaeological salvage excavations on the cemetery of Aranküla, Raplamaa.
Arheoloogilised päästekaevamised Aranküla kalmistul Rapla maakonnas; pp. 219-224
Full text (PDF)

18. MAURI KIUDSOO and ERKI RUSSOW
Hoards discovered in 2010.
2010. aastal avastatud aarded; pp. 225-232
Full text (PDF)

19. MARI LÕHMUS and MIRJA OTS
Landscape surveys and monuments discovered in 2010.
2010. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 233-242
Full text (PDF)

20. LIIS LIVIN
‘Ethical principles of an archaeologist’ – a code of ethics for Estonian archaeologists
; pp. 243-247
Full text (PDF)

21. ANNELI KALM
Understanding the role of writing in archaeology
; pp. 248-250
Full text (PDF)