AVE 2020

1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, RIINA RAMMO and ARVI HAAK
Archaeological fieldwork in 2020. Arheoloogilised välitööd 2020. aastal. pp 9-40.
Full text (PDF)

2. AIVAR KRIISKA, KERKKO NORDQVIST, AIJA MACĀNE and IRINA KHRUSTALEVA
Archaeological excavations at the Riigiküla IV settlement site in north-eastern Estonia. Arheoloogilised väljakaevamised Riigiküla IV asulakohal Kirde-Eestis. pp. 41-52.
Full text (PDF)

3. UWE SPERLING, HANS-JÖRG KARLSEN, VALTER LANG, LEMBI LÕUGAS und RONJA LAU
Ausgrabungen in Asva im Jahr 2020 – Auf den Spuren des Bronzegieẞerplatzes. Pronksivalamise töökoja jälgedel – väljakaevamised Asvas 2020. aastal. pp. 53-64.
Full text (PDF)

4. GURLY VEDRU, RAILI ALLMÄE, LIINA MALDRE and REET MALDRE
Archaeological investigations of the stone graves on Kadaka klint, Tallinn. Kadaka panga kivikalmete arheoloogilised uuringud Tallinnas. pp. 65-72.
Full text (PDF)

5. MARIKA MÄGI
Scandinavian chieftains in Saaremaa? Archaeological investigations in Ure, a probable Roman Period sacrificial place. Skandinaavia pealikud Saaremaal? Arheoloogilised uuringud Ure rooma rauaaegsel arvataval ohverdamiskohal. pp. 73-90.
Full text (PDF)

6. MATI MANDEL und RAILI ALLMÄE
Die Ausgrabungen in Kurese abgeschlossen. Kurese kaevamised on lõppenud. pp. 91-96.
Full text (PDF)

7. IVAR LEIMUS, KRISTA KARRO and MARIA SMIRNOVA
A new find of Islamic coins from Pusi on the western coast of Lake Peipsi. Uus Araabia müntide leid Pusilt, Peipsi läänerannikult. pp. 97-106.
Full text (PDF)

8. MARIKA MÄGI
Viking Age and Medieval harbour site at Mullutu in southern Saaremaa. Viikingi- ja keskaegne sadamakoht Lõuna-Saaremaal Mullutus. pp. 107-120.
Full text (PDF)

9. ÜLLE TAMLA and MARIA SMIRNOVA
Two Burial Sites in Ebavere, Lääne-Virumaa County. Kaks matmiskohta Lääne-Virumaal Ebaveres. pp. 121-132.
Full text (PDF)

10. HEIKI VALK and MAIRI KASEORG
Archaeological investigations in the vicinity of Sammaste Taru Kirikumägi stone cairn cemetery. Arheoloogilised uuringud Sammaste Taru Kirikumäe kivikalme lähiümbruses. pp. 133-142.
Full text (PDF)

11. MARTIN MALVE and HEIKI VALK
14th-century cemetery at Otepää, southern Estonia. 14. sajandi kalmistu Otepääl, Lõuna-Eestis. pp. 143-150.
Full text (PDF)

12. RAGNAR SAAGE, EVE RANNAMÄE and ARVI HAAK
Excavations at the settlement site of Sargvere. Uuringud Sargvere asulakohal. pp. 151-160.
Fulle text (PDF)

13. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in the church of Järva-Jaani. Arheoloogilised uuringud Järva-Jaani kirikus. pp. 161-172.
Full text (PDF)

14. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in Paide, Posti Street 12. Arheoloogilised uuringud Paides, Posti tn 12. pp. 173-190.
Full text (PDF)

15. HEIKI VALK
Archaeological rescue investigations on Vaabina manor site. Arheoloogilised päästeuuringud Vaabina mõisaasemel. pp. 191-200.
Full text (PDF)

16. HEIKI VALK and GRETA-KRISLIN LUTTER
The chapel site and stone cross of Viro. Viro tsässonaase ja kivirist. pp. 201-210.
Full text (PDF)

17. EERO HEINLOO
Additional information about Tallinn suburban areas on the background of recent Estonia Avenue and Tatari Street surveys. Täiendavat Tallinna eeslinnaaladest Estonia puiestee ja Tatari tänava uuringute taustal. pp. 211-226.
Full text (PDF)

18. MONIKA REPPO, JANIKA VILJAT and AIVAR KRIISKA
Plague, pottery and plenty of bullets – excavations at Pärnu Rd 59, Tallinn. Katk, keraamika tootmine ja korralik kogus padruneid – arheoloogilised välitööd Pärnu mnt 59 krundil Tallinnas. pp. 227-242.
Full text (PDF)

19. ALAR LÄÄNELAID, AOIFE DALY, RIVO BERNOTAS and VELLO MÄSS
Dendrochronological dating of the Kalaranna wreck from Tallinn. Kalaranna vraki dendrokronoloogiline uurimine. pp. 243-250.
Full text (PDF)

20. ANTS KRAUT and PRIIT LÄTTI
Seventh wreck found on the coast in Kadriorg, Tallinn. Seitsmes laevavrakk Kadrioru rannast. pp. 251-258.
Full text (PDF)

21. MAILI ROIO
3D recording of the site of the Finnish four-masted fore-and-aft schooner that sank in 1941. 1941. aastal uppunud Soome neljamastilise kahvelkuunari Gullkrona leiukoha 3D-dokumentatsioon. pp. 259-264.
Full text (PDF)

22. TUULI KURISOO, RIINA RAMMO, MARIA SMIRNOVA and NELE KANGERT
Searching devices, new discoveries, and issues related to them in Estonian archaeology in 2020. Otsinguvahendid, uued avastused ja nendega seotud probleemid Eesti arheoloogias aastal 2020. pp. 265-291.
Full text (PDF)