Kogud

Tallinna Ülikoolis hoitav arheoloogia teaduskogu moodustab Eesti arheoloogia rahvuskollektsioonist suurima osa. Selle asutamisajaks peetakse 1947. aastat, kuigi kogu moodustavate vanemate kollektsioonide kujunemise eellugu ulatub ajas palju kaugemale – 1838. aastasse. Erinevatest osadest moodustuv arheoloogiakogu on aja jooksul kujunenud eri institutsioonide, sh Õpetatud Eesti Seltsi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi jt muinasteaduslike kollektsioonide liitumise tulemusel. Alates 2006. aastast on TLÜ arheoloogilised kogud võetud arvele riigivarana ja seda tähistatakse akronüümiga AI.

TLÜ arheoloogia teaduskogu koosneb järgmistest allkollektsioonidest:

  1. arheoloogiakollektsioonid (sh esemetekogu, numismaatikakogu, arheo-osteoloogia- e luukogu), mille ligikaudne suurus on 1,5 miljonit esemeleidu; sh 107 000 münti ja 1400 vääriseset ja umbes 20 000 luuleiukarpi;
  2. arheoloogiaarhiiv e dokumendikogu ja arheoloogiaraamatukogu (sisaldab lisaks erialastele trükistele ka käsikirjalisi materjale);
  3. uurimist toetavad kollektsioonid (sh luude, seemnete, taimejäänuste võrdluskogud, mulla ja setteproovid, söe-, puidu-, ja metalliproovid).

Arheoloogia teaduskogu kasvab pidevalt, ulatudes aastas 1000 kuni 20 000 leiuni. Sedavõrd suured erinevused leidude laekumises tulenevad kaevamismahtude erinevusest. Lisaks arheoloogilistelt väljakaevamistelt koguneva leiuainesega kasvavad kollektsioonid ka arheoloogilistelt maastikuinspektsioonidelt talletatud ja juhuslikult avastatud arheoloogiliste esemetega.

TLÜ arheoloogiakogusid hoitakse Tallinnas, Rüütli tn 8 ja 10 hoonetesse ehitatud spetsiaalhoidlates ja selleks kohandatud ruumides. Suur osa arheo-osteoloogiakogust paiknes kuni 2012. a kevadeni rendipinnal Keilas, selle võimaluse ära langedes koliti luuleiud kuni uue hoidla valmimiseni ajutisele laopinnale Pääskülla. Alates 2019. a. sügisest on suurem osa luukogust ümber kolitud uude, moodsa sisustusega ning spetsiaalselt luuleidude säilitamiseks ja hoidmiseks mõeldud uude hoidlasse Põhja-Tallinnas, Ankru tn 4a.

Rüütli tn 10 hoidlate lahtiolekuajad on E-N 10-16.
Külastamiseks kirjuta: arheoloogiakogu@tlu.ee

Rüütli tn 8 luukogu hoiuruumi lahtiolekuaeg on K 10-16.

Ankru tn 4a luukogu hoidla lahtiolekuaeg on E 10-16.

Luukogu külastamiseks kirjuta luukoguhoidja Kristi Tasujale kristi.tasuja@tlu.ee

TLÜ arheoloogia teaduskogu Rüütli 10

TLÜ arheoloogia teaduskogu Rüütli 10

TLÜ luuhoidla Ankru 4a

TLÜ luuhoidla Ankru 4a