Fotogalerii

TLÜ arheoloogia teaduskogu (AT) FOTOGALERIISSE kogutakse fotosid ja digiteeritud negatiive paremini säilinud esinduslikumatest esemetest, terviklikest kollektsioonidest ning muististest. Pildimaterjal on jaotatud suuremate kategooriate vahel, mille all omakorda on väiksemad alajaotused.

Iga esemefoto pealkiri sisaldab leiunumbrit (näide: AI-2502:4). Sellele lisaks tihti ka lisainfot leiukoha kohta, eseme nimetust, foto autori nime (näide: AI-2502:4 Paiküla kalme, rõngaspeaga ehtenõel (f. Tuuli Kurisoo)). Otsing töötab pealkirjade sisu põhiselt. Esemete nimetused vastavad TLÜ arheoloogia teaduskogu andmebaasi leiuterminoloogiale.

Galerii täieneb jooksvalt ning sellest tulenevalt võib ette tulla ka kategooriate ning alajaotuste muudatusi.

Fotod on galeriist allalaetavad ning vesimärgisega varustatuna kasutatavad tasuta. Siiski on nõutav korrektne viitamine fotole (leiunumber või arhiivi fondinumber, TLÜ arheoloogia teaduskogu, foto autor). Fotode töötlemine omaniku loata on keelatud.

Soovi korral on võimalik ilma vesimärgita fotosid osta hinnakirja alusel. Selleks tuleb võtta ühendust e-aadressil mlposti@tlu.ee.

Kõik fotod, mis tehakse riigivarana arvele võetud AT esemetest kuuluvad säilitamisele AT arhiivis ja teaduskogul on õigus need lisada fotogaleriisse.

Hinnakiri:

1 fotofail (png, jpg, jpeg, tif) 5 eurot

1 eseme pildistamine AT fotograafi poolt 10 eurot