Bibliograafia

Alates 2000. aastast on regulaarselt arheoloogia raamatukogu avaldanud Eesti arheoloogia bibliograafiat. Nüüdseks on trükis ilmunud 3 väljaannet: „Eesti arheoloogia bibliograafia 1986-1996“ (Tallinn 2000); „Eesti arheoloogia bibliograafia 1997-2004“ (Tallinn 2005) ja „Eesti arheoloogia bibliograafia 2005-2009“ (Tallinn 2011). Sellest varasem on kaheköiteline “Nõukogude Eesti arheoloogia bibliograafiline nimestik 1940-1985”, mis ilmus toonase Ajaloo Instituudi väljaandena 1988.a.

Eesti arheoloogia bibliograafia eesmärk on koondada ühtekokku Eestis ja võõrsil ilmunud Eesti vanemat ajalugu käsitlevad kirjatööd. Traditsiooniliselt sisaldavad publikatsioonide loendid põhiliselt Eesti arheoloogide kirjutisi, ent valikuliselt on sinna lisatud veel arheoloogia lähierialadega tegelevate numismaatikute, antropoloogide, osteoloogide, geoloogide, geograafide, ajaloolaste, botaanikute ning kodu-uurijate nimetatud ajavahemiku tööd. Bibliograafia põhikeel on eesti keel.

Loendid jagunevad järgnevateks rubriikideks: raamatud ja brošüürid, dissertatsioonid, teaduslikud artiklid, ettekannete teesid, ülevaated arheoloogilistest välitöödest, populaarteaduslikud artiklid, retsensioonid, kriitika ja poleemika, personaalia ning varia.