Töötajad ja kontakt

Kontakt

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu

Rüütli tn 10, 10130 Tallinn
e-post: arheoloogiakogu@tlu.ee

Töötajad

Juhataja  
Lembi Lõugas

vanemteadur

Kabinet 222
Telefon: 6836 462; 5551 4634
E-post: lembi.lougas@tlu.ee
Arheoloogiakogud  
Heikki Pauts

peavarahoidja

Kabinet 306
Telefon: 6836 472; 5551 4631
E-post: heikki.pauts@tlu.ee
Heidi Luik

teadur, koguhoidja
asulad ja linnused

Kabinet 206
Telefon: 5557 6845
E-post: heidi.luik@tlu.ee
Mari-Liis Posti

koguhoidja, andmebaasi administraator
kalmed ja juhuleiud

Kabinet 307
Telefon: 5647 2373
E-post: mlposti@tlu.ee
Irita Kallis

koguhoidja
kesk- ja uusaeg

Kabinet 208
Telefon: 5197 1579
E-post: ikallis@tlu.ee
Ülle Tamla

koguhoidja

Kabinet 308
Telefon: 6836 469
E-post: ulle.tamla@tlu.ee
Mauri Kiudsoo

numismaatikakoguhoidja

Kabinet 207
Telefon: 5551 4632
E-post: mauri.kiudsoo@tlu.ee
Kristi Tasuja

koguhoidja
luukogu

Kabinet Ankru 4a
Telefon: 6836 473
E-post: kristi.tasuja@tlu.ee
Konserveerimine  
Tarvi Toome

konservaator
metall, puit, nahk

Kabinet 112b
Telefon: 6836 482
E-post: tarvi.toome@tlu.ee
Aive Viljus

vanemkonservaator
arheoloogilised materjalid

Kabinet 316 (313)
Telefon: 6836 468
E-post: aive.viljus@tlu.ee
Arheoloogiaarhiiv ja raamatukogu
 
Kristi Tasuja

arhiivihoidja

Kabinet R8-arhiiv
Telefon: 6836 473
E-post: kristi.tasuja@tlu.ee
Liis Soon

raamatukoguhoidja

Kabinet R8-raamatukogu
Telefon: 6836 470
E-post: liis.soon@tlu.ee
Projektide täitjad  
Erki Russow

vanemteadur

Kabinet 306
Telefon: 5666 0522
E-post: russow@tlu.ee
   
Heidi Luik

teadur

Kabinet 206
Telefon: 5557 6845
E-post: heidi.luik@tlu.ee
   
Ülle Aguraiuja-Lätti

teadur

Kabinet 129 (216)
Telefon: 6836 467
E-post: uagura@tlu.ee
   
Arvi Haak

teadur


Telefon: 5661 4307
E-post: arvi.haak@tlu.ee
   
Monika Reppo

arheoloogia spetsialist

Kabinet 306
Telefon: 6836 472
E-post: monika.reppo@tlu.ee
   
Tuuli Jõesaar

spetsialist

Kabinet 124
E-post: tuulijo@tlu.ee