AVE 2012

2012kaas_150pxl
1. ERKI RUSSOW and ARVI HAAK
Archaeological Fieldwork in 2012. Arheoloogilised välitööd 2012. aastal; pp. 9–28
Full text (PDF)

2. UWE SPERLING, VALTER LANG und ANDRES KIMBER
Neue Ausgrabungen in der Bronzezeitsiedlung von Asva – Problemfragen und erste Ergebnisse. 
Uued kaevamised Asva pronksiaegsel asulal – probleemküsimused ja esimesed tulemused; pp. 29–42
Full text (PDF)

3. JÜRI PEETS, RAILI ALLMÄE, LIINA MALDRE, RAGNAR SAAGE, TERESA TOMEK and LEMBI LÕUGAS
Research results of the Salme ship burials in 2011–2012.
 Salme muististekompleksi uurimistööde tulemustest 2011–2012; pp. 43–60
Full text (PDF)

4. HEIKI VALK, ANTI LILLAK, ALLAR HAAV and TUULI KURISOO
Excavations on the hill forts of South-East Estonia: Kureküla, Kõõru
and Kuigatsi. Kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Kureküla, Kõõru ja Kuigatsi; pp. 61–72
Full text (PDF)

5. HEIKI VALK, EVE RANNAMÄE, ALEXANDER DOUGLAS BROWN, ALEKSANDER PLUSKOWSKI, MONIKA BADURA and LEMBI LÕUGAS
Thirteenth century cultural deposits at the castle of the Teutonic Order in Karksi.
13. sajandi kultuurkiht Karksi ordulinnusel; pp. 73–92
Full text (PDF)

6. JÜRI PEETS, RAGNAR SAAGE and LIINA MALDRE
The medieval and early modern smithy site of Käku.
Käku kesk- ja varauusaegne sepikojakoht; pp. 93–108
Full text (PDF)

7. HEIKI VALK, PIKNE KAMA, RIINA RAMMO, MARTIN MALVE and MAURI KIUDSOO
The iron age and 13th – 18th century cemetery and chapel site of Niklusmägi: grave looting and archaeology.
Rauaaegne kalme ning 13.–18. sajandi kalmistu ja kabeliase Niklusmäel: kalmerüüste ja arheoloogia; pp.109–132
Full text (PDF)

8. ULLA KADAKAS, GUIDO TOOS, ANNELI KALM, RAGNAR NURK, GURLY VEDRU, KRISTI TASUJA and VILLU KADAKAS
Medieval and early modern suburban site in Tallinn, Tartu Road 1: contexts and structures.
Kesk- ja varauusaegne eeslinnaline asustus Tallinnas, Tartu mnt 1 kinnistul: kontekstid ja tarindid; pp. 133–148
Full text (PDF)

9. ERKI RUSSOW, LEMBI LÕUGAS, LIINA MALDRE, SIRJE HIIE, KERSTI KIHNO, HEIDI LUIK, VILLU KADAKAS, KRISTA SARV, ULLA KADAKAS, ANNELI KALM and MONIKA REPPO
Medieval and early modern suburban site in Tallinn, Tartu Rd. 1: artefacts and ecofacts.
Kesk- ja varauusaegne eeslinnaline asustus Tallinnas, Tartu mnt 1 kinnistul: arte- ja ökofaktid; pp.149–170
Full text (PDF)

10. GAREL PÜÜA, KAUR ALTTOA, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Additions to the early construction history of the Kuressaare bishop’s castle.
Täiendusi Kuressaare piiskopilinnuse varasemale ehitusloole; pp. 171–184
Full text (PDF)

11. VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Archaeological studies in Hanila church and Karuse churchyard.
Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Hanila kirikus ja Karuse kirikuaias; pp. 185–194
Full text (PDF)

12. MARTIN MALVE, ANTI LILLAK, RAIDO ROOG and MIHKEL MÄESALU
St George’s cemetery in Tartu – medieval burial ground of the leprosarium?
Tartu Püha Jüri kalmistu – keskaegne hospitalikalmistu?; pp. 195–206
Full text (PDF)

13. MARTIN MALVE, ANU KIVIRÜÜT, RAIDO ROOG, MADIS MAASING and SEBASTIAN WÄRMLÄNDER
Archaeological pilot study of the Gallows Hill in Tartu.
Eeluuringud Tartu Võllamäel; pp. 207–216
Full text (PDF)

14. ERKI RUSSOW and RAILI ALLMÄE
From a suburban pasture to the urban cemetery – recent fieldwork in north-western corner of medieval Haapsalu.
Karjamaast surnuaiani – välitööd keskaegse Haapsalu loodenurgas; pp. 217–232
Full text (PDF)

15. EERO HEINLOO
New data on the medieval and early modern settlement in Rakvere.
Täiendavat infot Rakvere kesk- ja varauusaegse asustuse ulatusest; pp. 233–240
Full text (PDF)

16. RAIDO ROOG and MARTIN MALVE
Rescue excavations on the settlement site and rural cemetery of Lohkva, Tartumaa.
Päästekaevamised Lohkva asulakohal ja külakalmistul; pp. 241–250
Full text (PDF)

17. ANNELI KALM, KAHRUT ELLER and GUIDO TOOS
Preliminary archaeological investigation in front of Anija manor house.
Arheoloogilised eeluuringud Anija mõisahoone esisel alal; pp. 251–258
Full text (PDF)

18. ANDRES TVAURI
Archaeological investigations on the sites of the glassworks of central Estonia.
Arheoloogilised uuringud Kesk-Eesti 18. sajandi klaasimanufaktuuride jäänustel; pp. 259–270
Full text (PDF)

19. JÜRI PEETS
Cannons of the late 18th – early 19th centuries from the fortress of Kuressaare and their conservation.
Kuressaare kindluse 18. sajandi lõpu – 19. sajandi alguse suurtükid ja nende konserveerimine; pp. 271–280
Full text (PDF)

20. MATI MANDEL und RAILI ALLMÄE
Forschungs- und Wiederherrichtungsarbeiten im Gräberfeld zu Maidla.
Uurimis- ja korrastustööd Maidla kalmeväljal; pp. 281–288
Full text (PDF)

21. MAURI KIUDSOO
New Roman coin find in Estonia.
Uus Rooma mündileid Eestist; pp. 289–296
Full text (PDF)

22. MIRJA OTS and RIINA RAMMO
Landscape surveys and new monuments discovered in 2012.
2012. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 297–319
Full text (PDF)

23. ANNELI KALM
Bridging theory and practice
; pp. 320–322
Full text (PDF)

Save
Save
Save
Save
Save