Arheoloogiakeskus MTÜ

Arheoloogiakeskuse eesmärgiks on arheoloogia ja sellega seotud uurimissuundade populariseerimine läbi näituste, trükiste, loengute, lastele, noortele ja huvilistele mõeldud ürituste ning harivate filmi- või digitaal-programmide. Ühingu liikmete ülesanded on muinas-, loodus- ja kultuuripärandi uurimine, tutvustamine ning õpetamine. Tähtsal kohal on rahvale selgitada muinasteaduslikke väärtusi ja nende kaitse vajadusi. Ühing aitab omalt poolt kaasa nende hooldamisele ja säilitamisele ning vastava kvalifikatsiooniga liikmed viivad vajadusel läbi arheoloogilisi ja geoarheoloogilisi inspektsioone ja väljakaevamisi. Ühing annab välja muinas-, loodus- ja kultuuriajaloolisi trükiseid ja infomaterjale ning levitab neid, korraldab temaatilisi üritusi, konverentse, seminare, ekskursioone ja kursusi, samuti osaleb rahvusvahelises arheoloogia-alases koostöös. Ühing võib maksta stipendiume soodustamaks põhikirjaliste eesmärkide täitmist.