AVE 2022

1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, RIINA RAMMO and ARVI HAAK
Archaeological fieldwork in 2022. Arheoloogilised välitööd 2022. aastal, pp. 9–42.
Full text (PDF)

2. MATI MANDEL und RAILI ALLMÄE
Ausgrabungen im Brandgräberfeld in Uluste (Võhma). Kaevamised Uluste (Võhma) põletuskalmistul, pp. 43–46.
Full text (PDF)

3. IVAR LEIMUS
A Late Viking Age coin hoard from Lahavere, Jõgevamaa County. Hilisviikingiaegne mündiaare Lahaverest Jõgevamaalt, pp. 47–58.
Full text (PDF)

4. IVAR LEIMUS
Additions to the Kirimäe hoard of 2021. Lisandusi 2021. aastal avastatud Kirimäe aardele, pp. 59–66.
Full text (PDF)

5. HEIKI VALK
The discovered hill fort of Holstre-Polli in Viljandimaa. Holstre-Polli linnamägi, pp. 67–72.
Full text (PDF)

6. MARIKA MÄGI, HANNES TÕNISSON and OLAV HARJO
Archaeological and ground penetrating radar investigations around Valjala, Pöide and Kaarma hill forts in Saaremaa. Arheoloogilised ja georadari uuringud Valjala, Pöide ja Kaarma maalinna ümbruses Saaremaal, pp. 73–90.
Full text (PDF)

7. MIHKEL TAMMET and ERKI RUSSOW
Archaeological investigations in the heart of the medieval Keila borough. Arheoloogilised uuringud keskaegse Keila südames, Keskväljak 4, pp. 91–98.
Full text (PDF)

8. AGNES UNT, RAGNAR SAAGE, KRISTO OKS and JÜRI PEETS
Excavations at the Tuiu iron-smelting site, Saaremaa. Väljakaevamised Tuiu rauasulatuskohal Saaremaal, pp. 99–106.
Full text (PDF)

9. SANDER JEGOROV, KRISTO OKS, KAAREL SIKK and RAGNAR SAAGE
The Iron Smelting Complex of Rihula. Rihula rauasulatuskompleks, pp. 107–114.
Full text (PDF)

10. MIHKEL TAMMET, PRIIT LÄTTI and RAIJA KATARIINA HEIKKILÄ
A 14th-century wreck discovered at Lootsi Street 8 in Tallinn. 14. sajandi laevavrakk Lootsi tänavalt Tallinnas, pp. 115–128.
Full text (PDF)

11. MONIKA REPPO, SANDER NUUT, MARTIN MALVE and RAGNAR SAAGE
Niguliste Street in Tallinn in the 13th–14th century. Niguliste tänav 13.–14. sajandil, pp. 129–136.
Full text (PDF)

12. SANDER JEGOROV, AIVAR KRIISKA, RAGNAR SAAGE, MARGARITA GADALŠINA, SILVIA-KRISTIIN KASK and ARVI HAAK
Archaeological research at Munga Street 18 in Tartu. Arheoloogilised uuringud Tartus Munga tn 18, pp. 137–146.
Full text (PDF)

13. HEIKI VALK and MAIT RAUDSEPP
Wall fragments of the medieval town church in Viljandi. Viljandi keskaegse linnakiriku müürijäänused, pp. 147–150.
Full text (PDF)

14. AIVAR KRIISKA, SANDER JEGOROV, RAGI-MARTIN MOON and IRINA KHRUSTALEVA
Archaeological research in Joaorg and former Peter’s district of the town Narva. Arheoloogilised uuringud Narva Joaorus ja endise Peetri eeslinna alal, pp. 151–156.
Full text (PDF)

15. HEIKI VALK
Archaeological investigations in the western room of the “Clergy house” of the Teutonic Order Castle in Viljandi. Arheoloogilised uuringud Viljandi ordulinnuses “vaimulikehoone” lääneruumis, pp. 157–170.
Full text (PDF)

16. GAREL PÜÜA
Medieval well found in a wall of Kuressaare prince-bishop’s castle. Kuressaare piiskopilinnuse seinast leitud keskaegne kaev, pp. 171–180.
Full text (PDF)

17. AIVAR KRIISKA, RAGI-MARTIN MOON, SANDER JEGOROV and LEHO AINSAAR
Archaeological investigations in Tarvastu Castle of the Teutonic Order. Arheoloogilised uuringud Tarvastu ordulinnuses, pp. 181–188.
Full text (PDF)

18. MONIKA REPPO and MARTIN MALVE
Archaeological studies at Pühalepa Churchyard in Hiiumaa (2021–2022). Pühalepa kirikaia uuringud 2021.–2022. aastal, pp. 189–200.
Full text (PDF)

19. MARTIN MALVE and ANTI LILLAK
Inju Vanatoa rural cemetery in Lääne-Viru County. Inju Vanatoa külakalmistu Lääne-Virumaal, pp. 201–210.
Full text (PDF)

20. AIVAR KRIISKA, IRINA KHRUSTALEVA and VILLE DREVING
Finds from the northern shore of Lake Võrtsjärv. Leiud Võrtsjärve põhjakaldalt, pp. 211–216.
Full text (PDF)

21. TUULI KURISOO, MARI-LIIS POSTI, SANDER JEGOROV and NELE KANGERT
New public discoveries in 2022 against a backdrop of concerns about reporting and processing of finds. 2022. aasta detektori- ja juhuleiud ning mured leidudest teatamise ja menetlemisega, pp. 217–238.
Full text (PDF)