Arheoloogilisest leiust teatamine

Arheoloogilise leiu leidmisel on kõige õigem kohe sellest teada anda Muinsuskaitseametile. Muinsuskaitseametil on oma esindused kõikides maakondades ning lisaks arheoloogiale spetsialiseerunud inspektorid.

Kuna arheoloogiline leid on ennekõige ajaloo ja kultuuri uurimise allikas, siis kuulub arheoloogiline leid riigile ning on leidmise hetkest ajutise kaitse all. Eseme leidja või valdaja kohustus on teavitada leiust Muinsuskaitseametit ning võimaldada leiu kultuuriväärtuse tuvastamist. Arheoloogilist leidu ei saa heauskselt omandada. Loe lisaks…

Muinsuskaitseamet maksab leiu leidjale tasu Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel, arvestaes leiu väärtust ja selle leidmise asjaolusid. Kultuuriväärtusega leiu võib Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel tasuta võõrandada leiu leidjale tasu määramata. Kultuuriväärtusega leiu otsinguvahendiga otsimine ilma Muinsuskaitseameti vastava eelneva loata on keelatud.

Loe arheoloogide Ester Orase ja Mauri Kiudsoo arvamusi, miks on oluline leiukoha puutumatuks jätmine.