AVE 2013

2013kaas_150pxl
1. ERKI RUSSOW, ARVI HAAK and ULLA KADAKAS
Archaeological fieldwork in 2013.
Arheoloogilised välitööd 2013. aastal; pp. 9-32
Full text (PDF)
2. KRISTIINA JOHANSON, ULLA KADAKAS, MARI TÕRV and ANDRES VINDI
Excavations on the island of Kloostrisaar. Some reflections on the Stone Age settlement pattern in South Estonia.
Kaevamised Pühajärve Kloostrisaarel ning ääremärkusi kiviaegse asustuspildi kohta Lõuna-Eestis; pp. 33-44
Full text (PDF)
3. AIVAR KRIISKA and KAAREL SIKK
Archaeological test excavations at the Mesolithic and Iron Age settlement site Jägala-Joa IV.
Arheoloogilised proovikaevamised Jägala-Joa IV mesoliitilisel ja rauaaegsel asulakohal; pp. 45-54
Full text (PDF)
4. ESTER ORAS and AIVAR KRIISKA
The Kohtla weapon deposit: preliminary results.
Kohtla relvaleid: esialgsed uurimistulemused; pp. 55-66
Full text (PDF)
5. HEIKI VALK, PIKNE KAMA, MAARJA OLLI and ANTI LILLAK
Archaeological excavations on the hill forts of south-east Estonia: Kauksi, Mõrgi, Alt-Laari, Paloveere and Uandimägi.
Arheoloogilised kaevamised Kagu-Eesti linnamägedel: Paloveere, Alt-Laari, Kauksi, Mõrgi ja Uandimäe; pp. 67-86
Full text (PDF)
6. EERO HEINLOO
Archaeological investigations in the inner courtyard of the puppet theatre “Nuku”.
Ülevaade NUKU teatri sisehoovis toimunud arheoloogilistest uuringutest; pp. 87-102
Full text (PDF)
7. JEKATERINA LISSITSINA, AIVAR KRIISKA, KAUR ALTTOA, LEHO AINSAAR and ALEXANDER KULKOV
Archaeological fieldwork during the reconstruction of the Viljandi song festival grounds.
Arheoloogilised välitööd Viljandi lauluväljaku ehitustöödel; pp. 103-112
Full text (PDF)
8. ANDRES TVAURI and KÄRT METSOJA
Archaeological monitoring at Munga and Sepa streets in the old town of Viljandi.
Arheoloogiline järelevalve Viljandi vanalinnas Munga ja Sepa tänaval; pp. 113-118
Full text (PDF)
9. MARTIN MALVE, VILLU KADAKAS, MAURI KIUDSOO and ELIS TIIDU
Archaeological studies in the church and churchyard of Kose.
Arheoloogilised uuringud Kose kirikus ja kirikaias; pp. 119-134
Full text (PDF)
10. VILLU KADAKAS and TÕNNO JONUKS
Archaeological studies in the church and churchyard of Lüganuse.
Arheoloogilised uuringud Lüganuse kirikus ja kirikuaias; pp. 135-148
Full text (PDF)
11. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in the church and churchyard of Paide.
Arheoloogilised uuringud Paide kirikus ja kirikuaias; pp. 149-160
Full text (PDF)
12. MATI MANDEL
Entdeckung einer neuen Grabstelle in einem unerforschten Teil des Gräberfelds von Maidla.
Maidlas avastati seni läbi uurimata kalmeosa; pp. 161-166
Full text (PDF)
13. MARTIN MALVE, RAIDO ROOG and MIHKEL MÄESALU
A medieval tomb in Tartu Cathedral.
Keskaegne hauakast Tartu toomkirikust; pp. 167-174
Full text (PDF)
14. MARTIN MALVE and JUHANI KOKAMÄGI
Archaeological excavations in the Põltsamaa old parish cemetery.
Arheoloogilised kaevamised Põltsamaa vanal kihelkonnakalmistul; pp. 175-182
Full text (PDF)
15. ANDRES TVAURI and ANU KIVIRÜÜT
Salvage excavations on the early modern age rural cemetery of Eassalu (former Vanaküla).
Päästekaevamised Pärnumaal Eassalu (endise Vanaküla) varauusaegsel külakalmistul; pp. 183-192
Full text (PDF)
16. MARTIN MALVE, LIIVI VARUL, RAIDO ROOG, MADIS MAASING, SEBASTIAN K. T. S. WÄRMLÄNDER and KALEV JAAGO
The Haapsalu Gallows Hill.
Haapsalu võllamägi; pp. 193-200
Full text (PDF)
17. TUULI KURISOO
Kõue wealth deposit and similar Late Iron Age finds in Estonia.
Kõue peitleid ja teised sarnased Eesti noorema rauaaja leiud; pp. 201-210
Full text (PDF)
18. ÜLLE TAMLA and MAURI KIUDSOO
The silver hoard from Kõue.
Kõue hõbeaare; pp. 211-220
Full text (PDF)
19. MAURI KIUDSOO
New interesting prehistoric coin finds in 2013.
2013. aasta huvitavamaid muinasaegseid mündileide; pp. 221-228
Full text (PDF)
20. HEIKI VALK, ALLAR HAAV, ANU-LIIS AUNROOS, ALO ERVIN, AHTO KAASIK, PIKNE KAMA, ANDRES KIMBER, MARJU KÕIVUPUU, KRISTJAN SANDER and KRISTIINA ZADIN
Field inventories in south-east Estonia in 2012 and 2013: archaeological monuments and sacred natural sites.
Maastikuinspektsioonid Kagu-Eestis 2012. ja 2013. aastal: arheoloogia ja looduslikud pühapaigad; pp. 229-244
Full text (PDF)
21. RIINA RAMMO, NELE KANGERT and KRISTI TASUJA
Landscape surveys and new monuments discovered in 2013.
2013. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 245-258
Full text (PDF)
Save
Save