Dokumendid

Antud leheküljele on koondatud TLÜ arheoloogia teaduskogu, arhiivi ja raamatukogu kohta käivad ametlikud dokumendid.

  1. Arheoloogiakogude kasutuskord eesti ja inglise keeles.
  2. Arheoloogia raamatukogu sisekord eesti ja inglise keeles.
  3. Teenuste hinnakiri
  4. Arheoloogiliste leidude üleandmise akt ja leiunimekirja tabeli põhi.
  5. Arheoloogiliste luuleidude üleandmise akt ja luuleidude nimekirja tabeli põhi.
  6. Pinnase ja söeproovide üleandmise akt ja proovide tabeli põhi
  7. Proovivõtu protokolli näidisvorm eesti ja inglise keeles.