Raamatukogu sisekord

TALLINNA ÜLIKOOLI ARHEOLOOGIA TEADUSKOGU RAAMATUKOGU SISEKORD

1. Raamatute vastuvõtmise Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu raamatukokku (edaspidi raamatukogu) teostab raamatukoguhoidja, kes teeb selle kohta sissekande inventariraamatusse.

2. Inventariraamatu sissekanne on põhidokumendiks raamatu vm. väljaande raamatukokku kuulumise kohta.

3. Kõik raamatukogu raamatud jt väljaanded signeeritakse raamatukogu templiga ja inventariraamatu sissekandest tuleneva numbritekombinatsiooniga.

4. Raamatukogus saab kasutada kõiki raamatuid ja käsikirju tasuta. Raamatukogu kasutuse fikseerib raamatukoguhoidja sissekandega elektroonilises laenutusregistris.

5. Raamatute väljalaenutamisel juhindutakse Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu eeskirjadest.

6. Kõik vigastused ja rikkumised, mis on tekkinud raamatu kasutaja süü läbi, heastatakse kasutaja kulul. Kaotatud ja rikutud raamatu eest tasub laenutaja hinna, mis ületab kümnekordselt selle antikvaarse maksumuse.

7. Raamatukogule annetanud, kinkinud või tähtajaliselt deponeerinud raamatute kasutamise erikorra võib kehtestada nende omanik.