AVE 2016

AVE2016kaas_150
1. ERKI RUSSOW and ULLA KADAKAS
Arcgaeological fieldwork in 2016. Arheoloogilised välitööd 2016. aastal; pp. 9-30
Full text (PDF)
2. KEITI RANDOJA, TAISI JUUS and KRISTIINA JOHANSON
Rescue excavations at the Ihaste Stone Age settlement site. Päästekaevamised Ihaste kiviaja asulakohal; pp. 31-38
Full text (PDF)
3. HEIKI VALK
Archaeological excavations on the hill fort of Värtemäe, Karula Parish. Arheoloogilised kaevamised Värtemäe linnamäel Karula kihalkonnas; pp. 39-46
Full text (PDF)
4. MATI MANDEL
Entdeckungen in Kurese. Avastused Kuresel; pp. 47-52
Full text (PDF)
5. TÕNNO JONUKS, IVAR LEIUMUS, KRISTIINA JOHANSON, ANU KIVIRÜÜT and MARI TÕRV
A Viking Age silver hoard and new sites from Kukruse, North-East Estonia. Viikingiaegne mündiaare ja uued muistised Kukruselt, Ida-Virumaal; pp. 53-60
Full text (PDF)
6. JAANA RATAS and MAURI KIUDSOO
The craft and jewellery box from Kõue, Harju County. Käsitöö- ja ehtevakk Kõuelt Harjumaalt; pp. 61-68
Full text (PDF)
7. ÜLLE TAMLA and MAURI KIUDSOO
Soomevere silver hoard. Soomevere hõbeaare; pp. 69-74
Full text (PDF)
8. MAURI KIUDSOO and ÜLLE TAMLA
New hoards from Voorepera, Eastern Virumaa. Uued peitvarad Ida-Virumaalt Vooreperast; pp. 75-80
Full text (PDF)
9. ANDRES TVAURI
Three medieval and early modern hoards from Purgitsa village, historical Võrumaa. Kolm kesk- ja varauusaegset aaret Purgitsa külast ajalooliselt Võrumaalt; pp. 81-92
Full text (PDF)
10. TÕNNO JONUKS and MARTIN MALVE
Archaeological fieldwork at the medieval and early modern age churchyard in Paistu, Viljandi County. Arheoloogilised uuringud kesk- ja varauusaegses Paistu kirikaias; pp. 93-100
Full text (PDF)
11. MARTIN MALVE
Arhchaeological fieldwork at the early modern parisch cemetery in Tori. Arheoloogilised uuingud Tori varauusaegsel kihelkonnakalmistul; pp. 101-108
Full text (PDF)
12. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in the church og Haljala. Arheoloogilised uuringud Haljala kirikus; pp. 109-130
Full text (PDF)
13. VILLU KADAKAS and ERKI RUSSOV
Archaeological studies on the site of the former Cistercian grange Kolga. Arheoloogilised uuringud tsistertslaste Kolga kloostrimõisa asukohas; pp. 131-146
Full text (PDF)
14. ANDRES TVAURI, RIVO BERNOTAS and ALAR LÄÄNELAID
Archaeological excavations at the courtyard of Lutsu Street 12, Tartu. Arheoloogilised kaevamised Tartus Lutsu 12 krundil; pp. 147-154
Full text (PDF)
15. RIVO BERNOTAS, KEITI RANDOJA and ANDRES TVAURI
Arhcaeological research in the area between Pärnu Road and Peeter Süda Street in Tallinn. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Pärnu mnt ja Peeter Süda tänava vahelisel alal; pp. 155-162
Full text (PDF)
16. ERKI RUSSOW, PAUL ÖÖBIK, MONIKA REPPO and GUIDO TOOS
Pre-urban and urban settlement activities at Pänu Road 22, 22a and 24, Tallinn. Linnaeelsed ja -aegsed asustusjäljed Tallinnas Pärnu mnt 22, 22a ja 24; pp. 163-180
Full text (PDF)
17. ANTS KRAUT and RAGNAR NURK
Results of archaeological surveillance in Tallinn during the reconstruction of Viru, Vana turu and Kuning Streets in 2015-2016. New data about the fortifications of the Viru Gate. Arheoloogilised järelevalve tulemusi Tallinnas Viru tänava, Vana turu ja Kuninga tänava rekonstrueerimistöödel 2015-2016. Uusi andmeid Viru värava kindlustustest; pp. 181-194
Full text (PDF)
18. RIINA RAMMO, NELE KANGERT and KRISTI TASUJA
Landscape surveys and new monuments discovered in 2016. 2016. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 195-210
Full text (PDF)