Vello Lõugas

Valminud on bibliograafia eriväljaanne, kuhu on koondatud kõik trükised, mille autoriks või koostajaks Vello Lõugas on olnud. Samuti ka kirjutised Vello Lõugasest.

Koostaja Liis Soon

Koostatud 2012

Raamatud ja brošüürid

Dissertatsioonid

Teaduslikud artiklid

Ettekannete teesid

Ülevaated välitöödest

Personaalia

Populaarteaduslikud artiklid

Retsensioonid, kriitika ja poleemika

Vello Lõugasest

Usutlusi

Varia

Lühendid