Usutlusi V.Lõugas

1966

Kalvik, A. Leide Saaremaalt // Õhtuleht. – 30.09.1966. : ill.

1978

Naaber, E. Kaali järv // Kommunismiehitaja. – 26.10.1978.

1982

Голуб Г. Бритва времен Римской империи // Молодежь Эстонии. – 24.08.1982. : ill.

1994

Palli, I. Maaelust arheoloogi pilguga // Eesti Maa. – 20.07.1994. : ill.

1995

Tulk, M. Arheoloog on nagu kriminalist, keda vaevab lahendamata kuritegu // Oma Saar. – 24.08.1995. : portr.