Juhendid

Juhendite eesmärk on tutvustada erinevaid arheoloogilisi leiuaineseid, jagada praktilisi nõuandeid ja soovitusi nendega ümber käimiseks nii välitöödel kui ka laboris, anda ülevaade nendega seotud analüüsimisvõimalustest.

Trükitud juhendi saamiseks tuleb pöörduda TLÜ arheoloogia teaduskogu poole.

1. Praktiline juhend arheoloogiliste loomsete jäänuste kogumiseks ja säilitamiseks
loomsed jäänused

2. Juhend pinnase- ja söeproovide kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks

3. Juhend leidude üleandmise vastuvõtmise kohta