AVE 2014

AVE2014_esikaas150

1. ERKI RUSSOW, ARVI HAAK and ULLA KADAKAS
Archaeological fieldwork in 2014. 
Arheoloogilised välitööd 2014. aastal; pp. 9-28
Full text (PDF)
2. KRISTJAN SANDER and AIVAR KRIISKA
Archaeolocigal test excavations at the Stone Age site Kunda Lammasmägi in 2013-2014.
Arheoloogilised proovikaevamised Kunda Lammasmäe kiviaja asulakohal 2013-2014; pp. 29-38
Full text (PDF)
3. AIVAR KRIISKA, KERKKO NORDQVIST, DMITRIY V. GERASIMOV and SARITA SANDELL
Preliminary results of the research at Corded Ware sites in the Narva-Luga interflutive, Estonian-Russian border area in 2008-2014.
Eesti ja Venemaa piirialal Narva-Lauga jõgede vahelises piirkonnas aastatel 2008-2014 teostatud nöörkeraamika muististe uurimise esialgseid tulemusi; pp. 39-50
Full text (PDF)
4. UWE SPERLING, VALTER LANG, KRISTIINA PAAVEL und ANDRES KIMBER
Neue Ausgrabungen in der Bronzezeitsiedlung von Asva – vorläuftiger Untersuchungsstand und weitere Ergebnisse.
Uued väljakaevamised Asva pronksiaegses asulas – esialgne uurimisseis ja tulemused; pp. 51-64
Full text (PDF)
5. TÕNNO JONUKS
The earliest well in Estonia? Archaeological studies at Põltsamaa Kuningamägi, central Estonia.
Kas Eesti vanim kaev? Arheoloogilised uuringud Põltsamaa Kuningamäel; pp. 65-72
Full text (PDF)
6. MARIKA MÄGI, RAILI ALLMÄE, RIINA RIIEL, KRISTA KARRO and JANA LIMBO-SIMOVART
Archaeological excavations at a Bronze Age grave and a 6th – 10th century cult site at Saunamäe in Tõnija-Põlluküle village, southern Saaremaa.
Arheoloogilised kaevamised Saunamäe pronksiaegsel kääpal ja 6.-10. sajandi kultuskohal Tõnija Põllukülas Saaremaal; pp. 73-90
Full text (PDF)
7. MARIKA MÄGI, INDREK JETS, RIINA RIIEL, RAILI ALLMÄE and JANA LIMBO-SIMOVART
Pre-Viking and early Viking Age sacrificial place at Viidumäe, west Saaremaa.
Eelviikingi- ja varaviikingiaegne ohverduskoht Lääne-Saaremaal Viidumäel; pp. 91– 100
Full text (PDF)
8. MAURI KIUDSOO
Viking Age votive deposits from Varja, north-east Estonia.
Viikingiaegsed rituaalsed peitvarad Kirde-Eestist Varjast, pp. 101–106
Full text (PDF)
9. MATI MANDEL, RAILI ALLMÄE und LIINA MALDRE
Eine weitere Überraschung vom Gräberfeld zu Maidla.
Veel üks üllatus Maidlast, S. 107–112
Full text (PDF)
10. GURLY VEDRU, RAILI ALLMÄE, HEIDI LUIK and LIINA MALDRE
Rescue excavations at the pit grave cemetery of Järveküla.
Päästekaevamised Järveküla maa-alusel kalmistul; pp. 113–122
Full text (PDF)
11. HEIKI VALK and EVE RANNAMÄE
Investigation of Late Iron Age occupation layers in Viljandi Castle park.
Noorema rauaaja kultuurkihi uuringud Viljandi Lossimägedes; pp. 123–132
Full text (PDF)
12. EERO HEINLOO
Development of the town Viljandi in light of the studies at Lossi street.
Viljandi linna kujunemisest Lossi tänava uuringute valguses; pp. 133–144
Full text (PDF)
13. ANDRES TVAURI and ARVI HAAK
Archaeological monitoring at Väike-Turu and Kauba streets in the Old Town of Viljandi.
Arheoloogiline järelevalve Viljandi vanalinnas Väike-Turu ja Kauba tänaval; pp. 145–152
Full text (PDF)
14. RÜNNO VISSAK, EERO HEINLOO and SILJA MÖLLITS
Archaeological excavations on the plot of the old department store in Tartu, Riia Street 2.
Arheoloogilised uuringud Tartu vana kaubamaja kvartalis Riia 2 kinnistul, pp. 153–166
Full text (PDF)
15. JEKATERINA LISSITSINA, RAIDO ROOG and AIVAR KRIISKA
Archaeological rescue excavations on Kivi street, Tartu.
Arheoloogilised päästeuuringud Tartus Kivi tänaval; pp. 167–174
Full text (PDF)
16. PAUL ÖÖBIK, RAGNAR NURK, MARTIN MALVE and GUIDO TOOS
Archaeological studies at the site of the new Narva border station.
Arheoloogilised uuringud Narva uue piiripunkti alal, pp. 175–191
Full text (PDF)
17. RAGNAR SAAGE, JÜRI PEETS, ELIS TIIDU and LIINA MALDRE
New research results from the smithy site of Käku in 2013–2014.
Uued uurimistulemused 2013.–2014. aasta välitöödelt Käku sepikojaasemel, pp. 193–204
Full text (PDF)
18. MONIKA REPPO
A hideout, fortified dwelling and labyrinths – archaeological investigations in Hiiumaa.
Pelgupaik, kindlustatud elamu ja labürindid – arheoloogilised uuringud Hiiumaal; pp. 205–210
Full text (PDF)
19. MAURI KIUDSOO, MARTIN ANDRELLER and PEARU KUUSK
Preliminary results of archaeological investigations of the bunker of the forest brothers in Harju county.
Metsavendade punkri arheoloogilised uuringud Harjumaal: esimesed tulemused; pp. 211–214
Full text (PDF)
20. KERSTI KIHNO, LIISI JÄÄTS and MATI LAANE
Harvesting an experiment: observations of bushy landrace winter rye in a small scale experimental slash-and-burn field in Estonia 215.
Puhmasrukis ja selle saagikus väikesemõõtmelise alepõllu eksperimendi näitel; pp. 215–224
Full text (PDF)
21. RIINA RAMMO, NELE KANGERT and KRISTI TASUJA
Landscape surveys and new monuments discovered in 2014.
2014. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised, pp. 225–238
Full text (PDF)
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save