AVE 2009

2009kaas_150pxl
1. ESTER ORAS and ERKI RUSSOW Archaeological fieldwork in 2009. Arheoloogilised välitööd 2009. aastal; pp. 7-26
Full text (PDF)

2. ULLA KADAKAS, GURLY VEDRU, LEMBI LÕUGAS, SIRJE HIIE, KERSTI KIHNO, VILLU KADAKAS, GAREL PÜÜA and GUIDO TOOS
Rescue excavation of the Neolithic settlement site in Vabaduse Square, Tallinn.
Neoliitilise asulakoha avariikaevamised Vabaduse väljakul Tallinnas; pp. 27-48
Full text (PDF)

3. VILLU KADAKAS, RAGNAR NURK, GAREL PÜÜA, GUIDO TOOS, LEMBI LÕUGAS, SIRJE HIIE and KERSTI KIHNO
Rescue excavations in Tallinn Vabaduse Square and Ingermanland bastion 2008-2009.
Päästekaevamised Tallinnas Vabaduse väljakul ja Ingeri bastionil 2008-2009; pp. 49-72
Full text (PDF)

4. HELENA KALDRE, ÜLLE AGURAIUJA and LIIS LIVIN
Preliminary investigations of fossil field systems at Loo.
Arheoloogilised eeluuringud Loo muinaspõldudel; pp. 73-84
Full text (PDF)

5. MARTTI VELDI and HEIKI VALK
Archaeological investigations at Pikasilla Vooremägi hill fort and settlement site.
Arheoloogilised uuringud Pikasilla Vooremäe linnusel ja asulakohal; pp. 85-94
Full text (PDF)

6. ANDRES TVAURI and TANEL SAIMRE
Archaeological investigation of lime and tar production facilities in the historic Tartu County.
Lubja- ja tõrvatootmisega seotud muististe arheoloogiline uurimine ajaloolisel Tartumaal; pp. 95-108
Full text (PDF)

7. GAREL PÜÜA, RAGNAR NURK, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Archaeological documentation of the Eerikneeme stone labyrinth on the Island Aegna.
Aegna saare Eerikneeme kivilabürindi arheoloogiline dokumenteerimine; pp. 109-122
Full text (PDF)

8. EERO HEINLOO and RÜNNO VISSAK
Archaeological investigations in Küüni and Vanemuise streets in Tartu.
Arheoloogilised uuringud Küüni ja Vanemuise tänavatel Tartus; pp. 123-134
Full text (PDF)

9. ANTI LILLAK
Archaeological research on the destroyed part of the Võmmorski settlement site.
Arheoloogilised järeluuringud Võmmorski asulakoha lõhutud alal; pp. 135-140
Full text (PDF)

10. AIN MÄESALU
A rare macehead from the village of Tammeküla, Hargla parish.
Haruldane sõjanuiapea Hargla kihelkonnast Tammekülast; pp. 141-146
Full text (PDF)

11. MATI MANDEL
Probegrabungen im Unterirdischen Grabfeld mit Feuerbestattungen zu Uugla.
Proovikaevamised Uugla maa-alusel põletuskalmistul; pp. 147-149
Full text (PDF)

12. ROMEO METSALLIK
Ceramic finds from Akadeemia street in Tartu.
Keraamikaleid Tartust Akadeemia tänavalt; pp. 151-156
Full text (PDF)

13. ANDRES TVAURI
Archaeological excavations at Lossi 21, Viljandi.
Arheoloogilised kaevamised Viljandis Lossi 21 krundil; pp 157-164
Full text (PDF)

14. ANDRES TVAURI
Archaeological trial excavations at the location of the tower of Venus bastion in Pärnu.
Arheoloogilised proovikaevamised Pärnus Veenuse bastioni torni asukohal; pp. 165-170
Full text (PDF)

15. RAGNAR NURK, VILLU KADAKAS and GUIDO TOOS
Investigations in the courtyard of Estonian State Puppet and Youth Theatre.
Uuringud Eesti Nuku- ja Noorsooteatri sisehoovis; pp. 171-176
Full text (PDF)

16. ALEKSANDR NIKITJUK
Arhceological excavations in Narva in 2008-2009.
Arheoloogilised uuringud Narvas 2008-2009. aastal; pp. 177-184
Full text (PDF)

17. MAURI KIUDSOO
New interesting coin finds in 2009.
2009. aasta huvitavamad mündileiud; pp. 185-189
Full text (PDF)

18. MARGE KONSA and MIRJA OTS
Landscape surveys and monuments discovered in 2009.
2009. aastal toimunud maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 191-198
Full text (PDF)

19. ANNELI KALM
Telling the story of archaeology
; pp. 199-202
Full text (PDF)