AVE 2018

AVE2018_kaaned_150

1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, ARVI HAAK and RIINA RAMMO
Archaeological fieldwork in 2018.
Arheoloogilised välitööd 2018. aastal. pp. 9–38.
Full text (PDF)

2. AIVAR KRIISKA, KERKKO NORDQVIST, IRINA KHRUSTALEVA, ILJA DAVYDOV, KRISTIINA JOHANSON and TÕNNO JONUKS
Vasa and Vepsküla: Late Stone Age and Early Metal Age settlement sites in the lower course of the Narva River.
Vasa ja Vepsküla hiliskiviaja ja varase metalliaja asulakoht Narva jõe alamjooksul. pp. 39–46.
Full text (PDF)

3. UWE SPERLING, HANS-JÖRG KARLSEN, VALTER LANG und ANDRES KIMBER
Grabungen und geomagnetische Prospektion auf dem vorwikingerzeitlichen Burgberg von Asva.
Arheoloogilised kaevamised ja geomagneetilised uuringud eelviikingiaegsel Asva linnamäel. pp. 47–58.
Full text (PDF)

4. MATI MANDEL
Neue Funde von Kurese.
Uusi leide Kureselt. pp. 59–60.
Full text (PDF)

5. ÜLLE TAMLA and MAURI KIUDSOO
Late Viking Age silver hoard from Kirisaare, Järva County.
Hilisviikingiaegne aare Järvamaalt Kirisaarest. pp. 61–68.
Full text (PDF)

6. MARIKA MÄGI
Late Viking Age burial place and ritual deposits at Lööne, Saaremaa.
Hilisviikingiaegne kalmekoht ja rituaalsed esemekogumid Saaremaal Löönes. pp. 69–78.
Full text (PDF)

7. MARGE KONSA, IVAR LEIMUS, NELE KANGERT and Ain Mäesalu
Searching for the battlefield – finding a silver hoard in Vanamõisa village, Viljandi County.
Madisepäeva lahingupaiga otsingutest ja hõbeaarde leidmisest Viljandimaal Vanamõisa külas. pp. 79–92.
Full text (PDF)

8. MARIKA MÄGI, MARTIN MALVE and TARVI TOOME
Early Christian burials at Valjala churchyard, Saaremaa.
Varased kristlikud matused Valjala kiriku ümbruses Saaremaal. pp. 93–118.
Full text (PDF)

9. HEIKI VALK, MARTIN MALVE, TAISI JUUS, MARI-ANNE LIBLIK and TÕNNO JONUKS
Kodavere medieval cemetery – a parish churchyard?
Kodavere keskaegne kalmistu – kas kirikaed ja kihelkonnasurnuaed? pp. 115–138.
Full text (PDF)

10. HEIKI VALK and MAURI KIUDSOO
Trial excavations in Helme: medieval stone chapel and earlier wooden sanctuary with 13th–14th century coin offerings.
Proovikaevamised Helmes: keskaegne kivikabel ja varasem puust pühamu 13.–14. sajandi ohvrimüntidega. pp. 139–154.
Full text (PDF)

11. VILLU KADAKAS
Archaeological studies of the gatehouse of Virtsu castle.
Arheoloogilised uuringud Virtsu linnuse väravakäigu alal. pp. 155–170.
Full text (PDF)

12. MONIKA REPPO
The Bishop’s House and new additions to the study of the limestone quarry on Toompea Hill.
Piiskopimaja ja uusi lisandusi Toompea keskaegse paekivikarjääri uurimisse. pp. 171–184.
Full text (PDF)

13. ERKI RUSSOW, KEITI RANDOJA, RIVO BERNOTAS, ANDRES TVAURI, RIINA RAMMO, MONIKA REPPO, JAANA RATAS, JUHAN KREEM and LEMBI LÕUGAS
A late medieval treasure trove of Tallinn. Salvage excavations of the 15th-century landfill between the Jahu and Väike-Patarei streets.
Tallinna hiliskeskaegne varalaegas. Jahu – Väike-Patarei tänavate vahelise 15. sajandi prügiladestuspaiga päästekaevamised. pp. 185–218.
Full text (PDF)

14. EERO HEINLOO
Observations about the early history of the suburb in front of the Karja Gate in Tallinn.
Tähelepanekuid Tallinna Karjavärava esise eeslinnaala varasemast arenguloost. pp. 219–232.
Full text (PDF)

15. MARTIN MALVE, JANIKA VILJAT, ERKI RUSSOW and AIVAR KRIISKA
Archaeological fieldwork at the burial ground, settlement site and ancient field at C. R. Jakobsoni St. 13 in Tallinn.
Arheoloogilised uuringud matmispaigal, asulakohal ja põllujäänustel Tallinnas C. R. Jakobsoni tn 13. pp. 233–246.
Full text (PDF)

16. AIVAR KRIISKAJANIKA VILJAT and ILJA DAVYDOV
Archaeological fieldwork at the EV100 Park near the Gloria Bastion in Narva
. Arheoloogilised välitööd EV100 pargi alal Gloria bastioni lähedal Narvas. pp. 247–254.
Full text (PDF)

17. MAILI ROIO and ALAR LÄÄNELAID
Remains of the Peipsi lodi near Kuru village.
Peipsi lodja jäänused Kuru küla alt. pp. 255–262.
Full text (PDF)

18. RIINA RAMMO and MARIA SMIRNOVA
Discoveries made by users of searching devices and the public in 2018.
2018. aasta detektori- ja juhuleiud. pp. 263–282.
Full text (PDF)