AVE 2017

AVE2017kaas_150
1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, ARVI HAAK and RIINA RAMMO
Archaeological fieldwork in 2017.
Arheoloogilised välitööd 2017. aastal; pp. 9-38.
Full text (PDF)
2. HEIKI VALK
A Find of Bronze Age pottery at Soe inn in Võrumaa.
Pronksiaegne keraamika Soe kõrtsi lähedalt; pp. 39-44.
Full text (PDF)
3. MAURI KIUDSOO
Presumable pre-Viking age landing site on the western coast of Estonia.
Oletatav eelviikingiaegne randumiskoht Eesti läänerannikul; pp. 45-48.
Full text (PDF)
4. HEIKI VALK
New data from the hill fort of Värtemägi: addendum to the excavation results of 2016.
Lisandusi Värtemäe linnamäele 2016. aasta kaevamistulemustele; pp. 49-52.
Full text (PDF)
5. AIVAR KRIISKA, ALINA TŠUGAI-TSYRULNIKOVI, JÜRI PALDO, ALDUR VUNK, ANDRES KIMBER and KRISTIINA PAAVEL
Ground-penetrating radar survey and test pitting on Mädara hill fort.
Georadariuuringus ja prooviaugustamine Mädara linnusel; pp. 53-58.
Full text (PDF)
6. MATI MANDEL
Die frühgeschichtliche Siedlung und Grabanlage in Kurese.
Kurese muinasasula ja kalmed; pp. 59-60.
Full text (PDF)
7. IVAR LEIMUS
Coin deposit from the mid-12th century in Saanika, West-Estonia, and other artefacts discovered near the find spot.
Mündiaare Läänemaalt Saanikalt 12. sajandi keskelt ja muud leiukoha ümbruses avastatud esemed; pp. 61-68.
Full text (PDF)
8. KRISTA KARRO and GURLY VEDRU
Small-Scale excavation of Alatskivi hill fort.
Väikesemahulised kaevamised Alatskivi linnamäel; pp. 69-78.
Full text (PDF)
9. MAURI KIUDSOO
New archaeological monuments on the upper reaches of the Loobu River, Lääne-Virumaa County. Uusi muistiseid Lääne-Virumaalt, Loobu jõe ülemjooksult; pp. 79-84.
Full text (PDF)
10. HEIKI VALK, FREYDIS EHRLICH and MARTIN MALVE
Iron Age and medieval cemetery at the former Soe inn in Võrumaa, south-eastern Estonia.
Rauaaegne ja keskaegne kalmistu ose kõrtsi juures Võrumaal; pp. 85-96.
Full text (PDF
11. HEIKI VALK, ANU KIVIRÜÜT, RIINA RAMMO, MIRJA OTA and JAANA RATAS
Archaeological investigations on Ala-Kõrtsi cemetery in Urvaste parish centre in Võrumaa.
Arheoloogilised kaevamised Ala-Kõrtsi kalmel Urvaste kihelkonnakeskuses Võrumaal; 97–110.
Full text (PDF)
12. IVAR LEIMUS
Fragment of the seal stamp of Thorkill, bishop of Tallinn, dicovered in Virumaa.
Tallinna piiskopi Thorkilli pitsati katke Virumaalt; pp. 111–116.
Full text (PDF)
13. MARTIN MALVE, MARI-ANNE LIBLIK and TAISI JUUS
Rescue excavations at the Vastseliina borough cemetery and the 16th–17th-century war-related mass grave.
Vastseliina alevikalmistu ja 16.–17. sajandi ühishaua päästekaevamised; pp. 117–132.
Full text (PDF)
14. VILLU KADAKAS
Archaeological studies in the church of Juuru.
Arheoloogilised uuringud Juuru kirikus; pp. 133–142.
Full text (PDF)
15. RIVO BERNOTAS, KEITI RANDOJA and ANDRES TVAURI
Archaeological surveillance and excavations in Tartu Cathedral Hill.
Arheoloogilised välitööd Tartu Toomemäel; pp. 143–152.
Full text (PDF)
16. MONIKA REPPO
Toompea limestone quarry excavations and surveys on Toom-Kooli Street, Tallinn.
Toompea paemurd – uuringud ja järelevalved Toom-Kooli tänaval Tallinnas; pp. 153–164.
Full text (PDF)
17. RIVO BERNOTAS, KEITI RANDOJA, ANDRES TVAURI and ERKI RUSSOW
Archaeological excavations at Harju Gate suburb in Tallinn, Tatari St. 13 / Sakala St. 13, 15 and 17.
Arheoloogilised kaevamised Tallinnas Harju värava eeslinnas Tatari 13 / Sakala 13, 15 ja 17; pp. 165–174.
Full text (PDF)
18. LIIVI VARUL, SILVIA-KRISTIIN KASK, MAURI KIUDSOO, LIINA MALDRE, KALMER MÄEORG, MONIKA REPPO, ERKI RUSSOW and AIVAR KRIISKA
Archaeological investigations on Tõnismägi 11a and Pärnu Road 44 plots in Tallinn.
Arheoloogilised uuringud Tallinnas Tõnismägi 11a ja Pärnu mnt 44 kruntidel; pp. 175–192.
Full text (PDF)
19. ANTS KRAUT and VELLO MÄSS
Historical wrecks and coastal structure in Kadriorg, Tallinn.
Ajaloolised laevavrakid ja kaldarajatis Kadriorus; pp. 193–206.
Full text (PDF)
20. RIINA RAMMO and NELE KANGERT
Discoveries made by users of searching devices and the public in 2017.
2017. aasta detektori- ja juhuleiud; pp. 207-224.
Full text (PDF)