AVE 2019

1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, ARVI HAAK and RIINA RAMMO
Archaeological fieldwork in 2019.
Arheoloogilised välitööd 2019. aastal. pp. 9–38.
Full text (PDF)

2. AIVAR KRIISKA and IRINA KHRUSTALEVA
Kõrtsikraavi Stone Age settlement site.
Kõrtsikraavi kiviaja asulakoht. pp. 39–44.
Full text (PDF)

3. AIVAR KRIISKA, IRINA KHRUSTALEVA and KERKKO NORDQVIST
The Iron Age habitation phase of the Vasa settlement site in north-eastern Estonia.
Rauaaja asustusetapp Vasa asulakohal Kirde-Eestis pp. 45–50.
Full text (PDF)

4. UWE SPERLING, HANS-JÖRG KARLSEN, VALTER LANG, LEMBI LÕUGAS, ANDRES KIMBER und RONJA LAU
Ausgrabungen in der Bronzezeitsiedlung von Asva im Jahr 2019.
Väljakaevamised Asva pronksiaegses asulas 2019. aastal. pp. 51–60.
Full text (PDF)

5. HEIKI VALK
The re-discovered hill fort in Alaküla, Tartumaa County.
Alaküla Kõrgemägi – taasavastatud linnusekoht. pp. 61–68.
Full text (PDF)

6. MARIKA MÄGI
Before the hill fort of Valjala was built. Landing places and graves along the Lõve River in Saaremaa. Enne Valjala maalinna.
Sadamad ja kalmed Lõve jõe alamjooksul Saaremaal. pp. 69–78.
Full text (PDF)

7. MARGE KONSA, IVAR LEIMUS, MARIA SMIRNOVA and HELENA KALDRE
A Viking Age silver hoard from Sürgavere, Viljandi County.
Sürgavere viikingiaegne hõbeaare. pp. 79–86.
Full text (PDF)

8. IVAR LEIMUS
Additions to the coin deposit and other artefacts discovered in Saanika.
Lisandusi Saanika mündileiule ning teistele esemetele. pp. 87–92.
Full text (PDF)

9. GURLY VEDRU, HEIDI LUIK, LIINA MALDRE and REET MALDRE
Archaeological investigations at a settlement site of different periods – Põllukivi plot in Kurna village, Harjumaa.
Eriaegse asulakoha arheoloogilised uuringud Harjumaal Kurna küla Põllukivi kinnistul. pp. 93–100.
Full text (PDF)

10. TÕNNO JONUKS and ANDRES TVAURI
Archaeological monitoring at Võnnu – a pottery production site and locating the early church.
Arheoloogilised uuringud Võnnus – pottsepatöö jäänused ja varase kiriku lokaliseerimine. pp. 101-108.
Full text (PDF)

11. HEIKI VALK
Investigations in Helme: medieval chapel ruins, earlier timber shrine and churchyard.
Arheoloogilised uuringud Helmes: keskaegse kivikabeli varemed, varasem puust pühamu ja kirikaed. pp. 109–124.
Full text (PDF)

12. HEIKI VALK and MAURI KIUDSOO
Finds from Nõo churchyard and its vicinity: material evidence of Medieval and Early Modern church fairs.
Leiud Nõo kirikaiast ja lähiümbrusest: keskaegsete ja varauusaja kirmaste jäljed. pp. 125–146.
Full text (PDF)

13. VILLU KADAKAS, MONIKA REPPO and PAUL ÖÖBIK
Archaeological studies in the Cistercian monastic complex in Padise.
Arheoloogilised uuringud Padise kloostris. pp. 147–162.
Full text (PDF)

14. GAREL PÜÜA
Buildings archaeological surveys at Maasi Castle on North-East Saaremaa.
Ehitusarheoloogilised uuringud Saaremaal Maasi ordulinnuses. pp. 163–176.
Full text (PDF)

15. MONIKA REPPO and VILLU KADAKAS
Excavations at the Great Coastal Gate of Tallinn.
Arheoloogilised kaevamised Paksus Margareetas. pp. 177–188.
Full text (PDF)

16. MARTIN MALVE, JANIKA VILJAT, EVE RANNAMÄE, LINDA VILUMETS and FREYDIS EHRLICH
Archaeological fieldwork at Pikk Street and St Michael’s churchyard, Rakvere.
Arheoloogilised uuringud Rakveres Pikal tänaval ja Püha Mihkli kirikaias. pp. 189–212.
Full text (PDF)

17. TÕNNO JONUKS
Archaeological studies at the outwork of Rakvere castle, with emphasis on the Trojan hill.
Rakvere ordulinnuse eelkaitsevööndi arheoloogilistest uuringutest. pp. 213–222.
Full text (PDF)

18. MARTIN MALVE and LINDA VILUMETS
Deviant burials from Rakvere, Põlva and Tartu.
Rakverest, Põlvast ja Tartust avastatud ebatüüpilised matused. pp. 223–234.
Full text (PDF)

19. ALAR LÄÄNELAID, AOIFE DALY, MAILI ROIO and RIVO BERNOTAS
Dendrochronological dating of an 18th century shipwreck from the Tallinn harbour.
Tallinna sadamast leitud 18. sajandi laevavraki dendrokronoloogiline dateerimine. pp. 235–242.
Full text (PDF)

20. ULLA KADAKAS
Archaeological heritage and the new Heritage Conservation Act. A short overview about the development of the government regulation.
pp. 243–252.
Full text (PDF)

21. ULLA KADAKAS
Arheoloogiapärand uues muinsuskaitseseaduses. Lühike sissevaade regulatsiooni kujunemisse.
pp. 253–261.
Full text (PDF)

22. TUULI KURISOO, RIINA RAMMO and MARIA SMIRNOVA
Discoveries made by the users of searching devices and the public in 2019 and the new Heritage Conservation Act.
2019. aasta detektori- ja juhuleiud ning uus muinsuskaitseseadus. pp. 263–288.
Full text (PDF)