AVE 2008

2008kaas_150pxl

1. ESTER ORAS & ERKI RUSSOW Archaeological Fieldwork in 2008. Arheoloogilised välitööd 2008. aastal; pp. 9-35
Full text (PDF)

2. AIVAR KRIISKA, MARILIN RAPPU, KRISTI TASUJA, JÜRI PLADO & JANEK ŠAFRANOVSKI
Archaeological Research in Jägala.
Arheoloogilised uurimistööd Jägalas; pp. 36-52
Full text (PDF)

3. MARGE KONSA, RAILI ALLMÄE, LIINA MALDRE & JÜRI VASSILJEV
Rescue Excavations of a Vendel Era Boat-Grave in Salme, Saaremaa.
Salme eelviikingiaegse laevamatuse päästekaevamised Saaremaal; pp. 53-64
Full text (PDF)

4. ANTI LILLAK & HEIKI VALK
Rescue Excavations on Alt-Laari Settlement Site, Tartumaa.
Arheoloogilised päästekaevamised Alt-Laari asulakohal Tartumaal; pp. 65-71
Full text (PDF)

5. ANTI LILLAK & HEIKI VALK
Archaeological Trial Excavations on R
õuge Hill Fort, South-East Estonia. Arheoloogilised proovikaevamised Rõuge linnusel Kagu-Eestis; pp. 72-81
Full text (PDF)

6. HEIKI VALK, RIINA JUURIK & EVE RANNAMÄE
Excavations on the Hill Forts of Southern Estonia: Vareste, Erumäe and Tilleoru.
Kaevamised Kаgu-Eesti linnamägedel: Vareste, Erumäe ja Tilleoru; pp. 82-95
Full text (PDF)

7. MAURI KIUDSOO, JAAK MÄLL & IRITA KALLIS
Archaeological Excavations on the Iron-Smelting Site in Tõdva Village.
Arheoloogilised kaevamised Tõdva rauasulatuskohal; pp. 96-103
Full text (PDF)

8. HELENA KALDRE, KRISTEL KIVI & LIIA VIJAND
Archaeological Investigations on the Hill of Salumägi at Salevere.
Arheoloogilised välitööd Salevere Salumä>el; pp. 104-113
Full text (PDF)

9. MATI MANDEL & RAILI ALLMÄE
Ergebnisse der archaologischen Ausgrabungen in Uugla.
Uugla arheoloogiliste kaevamiste tulemused; pp. 114-123
Full text (PDF)

10. GURLY VEDRU, RAILI ALLMÄE & KADRI NIGULAS
Archaeological Excavations in the Counties of Harjumaa and Raplamaa.
Arheoloogilised kaevamised Harju-ja Raplamaal; pp. 124-133
Full text (PDF)

11. HEIKI VALK, ALEXANDER PLUSKOWSKI, DAVID THORNLEY, ALEXANDER BROWN & CHANTEL SUMMERFIELD
Fluxgate Gradiometry Survey in the Ruins of Karksi Castle and Palaeoenvironmental Analysis in its Hinterlands.
Gradiomeetrilised uuringud Karksi linnusevaremetes ja paleoökoloogilised uuringud linnuse tagamaadel; pp. 134-140
Full text (PDF)

12. MARTIN MALVE & HEIKI VALK
Arhcaeological excavations in Tartu Cathedral.
Arheoloogilised uuringud Tartu toomkirikus; pp. 141-150
Full text (PDF)

14. RIVO BERNOTAS, AIVAR KRIISKA & ALDUR VUNK
Archaeological Fieldwork at Pärnu Medieval and Early Modern Fortifications from 2007 to 2009.
Arheoloogilised välitööd Pärnu kesk- ja varauusaegsetel kaitseehitistel 2007.-2009. aastal; pp. 155-165
Full text (PDF)

15. VILLU KADAKAS
Archaeological Monitoring in Kuimetsa Medieval Manor Site and Paide Püha Risti Church.
Arheoloogiline järelevalve Kuimetsa keskaegses kindlustatud mõisas ja Paide Püha Risti kirikus; pp. 166-173
Full text (PDF)

16. ANDRES TVAURI
Archaeological Investigations at Lossi 15, Tartu.
Arheoloogilised uuringud Tartus Lossi 15 krundil; pp. 174-181
Full text (PDF)

17. ANDRES TVAURI
Archaeological Supervision Around the St. John’s Church in Valga.
Arheoloogiline järelevalve Valga Jaani kiriku ümbruses; pp. 182-192
Full text (PDF)

18. ANDRES TVAURI & TANEL SAIMRE
Archaeological Investigations of Lime and Tar Production Facilities in Kursi and Rannu Parishes.
Tõrva- ja lubjatootmise jälgede uurimine Kursi ja Rannu kihelkondades; pp. 193-202
Full text (PDF)

19. ARVI HAAK & MARTTI VELDI
Archaeological Documentation of the Remains of a Stone Building at Mõniste.
Mõniste järve äärest leitud kivihoone dokumenteerimisest; pp. 203-209
Full text (PDF)

20. MAURI KIUDSOO
New Interesting Coin Finds in 2008.
2008. aasta huvitavamad mündileiud; pp. 210-213
Full text (PDF)

21. MARGE KONSA & MIRJA OTS
Landscape Surveys and Monuments Discovered in 2008.
2008. aastal toimunud maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised; pp. 214-231
Full text (PDF)