AVE 2021

1. ERKI RUSSOW, ULLA KADAKAS, RIINA RAMMO and ARVI HAAK
Archaeological fieldwork in 2021. Arheoloogilised välitööd 2021. aastal, pp. 9–44
Full text (PDF)

2. IVAR LEIMUS, MAURI KIUDSOO and RAGNAR SAAGE
A late 8th century hoard of dirhams and hack silver from Vitsiku village in North-East Estonia. Dirhemite ja hakkhõbeda leid 8. sajandi lõpust Vitsiku külast Ida-Eestis, pp. 45–58
Full text (PDF)

3. MATI MANDEL und RAILI ALLMÄE
Eine Kinderbestattung im Brandgräberfeld von Keblaste. Keblaste põletuskalmistu lapsematus, pp. 59–64
Full text (PDF)

4. RAGNAR SAAGE, KRISTIINA JOHANSON, EVE RANNAMÄE, SANDER JEGOROV and ARVI HAAK
The settlement site of Maalasti: crafts from the Mesolithic to the Medieval Times. Maalasti asulakoht: käsitöö jäljed mesoliitikumist keskajani, pp. 65–76
Full text (PDF)

5. MIHKEL TAMMET and ÜLLE TAMLA
Salvage excavations at Keila Iron Age settlement site. Päästekaevamised Keila rauaaja asulas, pp. 77–84
Full text (PDF)

6. HEIKI VALK and MARIS NIINESALU-MOON
The newly discovered second hill fort at Sinialliku near Viljandi. Sinialliku II linnamägi Viljandi lähedal – hiljuti avastatud linnusekoht, pp. 85–92
Full text (PDF)

7. IVAR LEIMUS and RAGNAR SAAGE
Early 13th century silver hoard from Kirimäe village, Lääne County. 13. sajandi alguse hõbeaare Kirimäe külast Läänemaalt, pp. 93–112
Full text (PDF)

8. HEIKI VALK, RAGNAR SAAGE, KRISTO OKS and SANDRA SAMMLER
Archaeological excavations in Tarvastu, castle of the Teutonic Order. Arheoloogilised kaevamised Tarvastu ordulinnuses, pp. 113–128
Full text (PDF)

9. HEIKI VALK and MAURI KIUDSOO
Archaeological monitoring in medieval Rannu Church: construction remains and coin finds. Arheoloogiline järelevalve keskaegses Rannu kirikus: ehitusjäänused ja mündileiud, pp. 129–156
Full text (PDF)

10. AIVAR KRIISKA, RAGI-MARTIN MOON, SILVIA-KRISTIIN KASK and ARVI HAAK
Archaeological monitoring at Roiu medieval settlement site in south Estonia. Arheoloogiline jälgimine Roiu keskaegsel asulakohal Lõuna-Eestis, pp. 157–160
Full text (PDF)

11. KEITI RANDOJA, MAI-BRITT TOMSON, RIVO BERNOTAS, RÜNNO LÄÄNEMÄGI, LIINA MALDRE and ANDRES TVAURI
Archaeological research in Roosikrantsi street in the southern suburb of Tallinn in 2020–2021. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Roosikrantsi tänaval 2020–2021, pp. 161–176
Full text (PDF)

12. SILJA MÖLLITS and ARVI HAAK
Archaeological investigations at Pikk Street 2a in Viljandi. Arheoloogilised uuringud Viljandis, Pikk tänav 2a kinnistul, pp. 177–184
Full text (PDF)

13. GAREL PÜÜA
The oldest urban building remains in Kuressaare. Vanim hooneleid Kuressaare linnas, pp. 185–196
Full text (PDF)

14. ERKI RUSSOW
16th century Mõdriku hoard from Vetiku village, Virumaa. 16. sajandi Mõdriku aare Virumaalt, pp. 197–208
Full text (PDF)

15. HEIKI VALK
Finds from the moats of Põltsamaa castle. Leiud Põltsamaa linnuse vallikraavidest, pp. 209–214
Full text (PDF)

16. HEIKI VALK and MART RAUDSEPP
Finds from the churchyard and church of Karula. Leiud Karula kirikaiast ja kirikust, pp. 215–224
Full text (PDF)

17. MONIKA REPPO, LEMBI LÕUGAS and SIRJE HIIE
A post-medieval farm by the Pirita River – excavations at Kloostri 16, Tallinn. Uusaegne talu Pirita jõe ääres – arheoloogilised kaevamised Tallinnas Kloostri tee 16 krundil, pp. 225–234
Full text (PDF)

18. MARTIN MALVE and ANDRES TVAURI
The 1710 plague burial ground on the outskirts of Tallinn. 1710. aasta katkukalmistu Tallinna serval, pp. 235–248
Full TEXT (PDF)

19. MARTIN MALVE, FREYDIS EHRLICH, ARVI HAAK, LEMBI LÕUGAS and SIRJE HIIE
Town undere siege: The Great Northern war mass graves from the suburb of Tartu. Linn piiramisrõngas: Põhjasõja-aegsed ühishauad Tartu eeslinnas, pp. 249–262
Full text (PDF)

20. TUULI KURISOO, MARI-LIIS POSTI, NELE KANGERT and KRISTA KARRO
Public finds in 2021: marshalling new data, managing ongoing challenges. 2021. aasta detektori- ja juhuleiud ning andmete haldamisega seotud väljakutsed, pp. 263–296
Full text (PDF)