Vello Lõugasest V.Lõugas

1971

Uusi teaduste kandidaate: Vello Lõugas // Õhtuleht. – 05.01.1971. : portr.

1979

VELLO LÕUGAS // Teadus ja Tänapäev. – Tallinn, 1979. – Lk.232 : portr.

1995

Tulk, M. Arheoloog Vello Lõugas leidis Sõrvest oma tuhandenda muistise // Oma Saar. – 22.08.1995.

1998

Graudonis, J. Vello Liugas piemiņai (1937–1998) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 1998, 2. – Lk. 198 : portr.

Jaanits, L. Vello Lõugas 1937–1998 // EAA, 2. – 1998. – Lk. 171–172 : portr.

Mandel, M. Järelehüüdeks arheoloog Vello Lõugasele // Lääne Elu. – 27.05.1998.

Mäesalu, A. Vello Lõugas in memoriam // Ajalooline Ajakiri. – 1998, 1. – Lk. 112–114 : portr.

Peets, J. Vello Lõugas 1937–1998 // Fennoscandia Archaeologica, XV. – Helsinki, 1998. – Lk. 82 : portr.

Pillak, P. Vello Lõugas – in memoriam // Tuna. – 1998, 1. – Lk. 116–122 : ill.

Peatoimetaja mälestuseks // Austrvegr : Idatee. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 2 : portr.

Памяти главного редактора // Austrvegr : Восточный путь. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 2 : portr.

2007

Maaring, E. Vello Lõugas – kodu-uurija // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 11–18 : ill.

Särekanno, G. Vello Lõugas 70 // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Aastaraamat, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 83–87 : ill.

Särekanno, G., Kraut, A. Missioonitundega teadlane ja õpetaja [Vello Lõugas 70] // Õpetajate Leht. – 27.4.2007.