Raamatud ja brošüürid V.Lõugas

1969

Lietuvių-estų kalbų žodynas : Leedu-eesti sõnaraamat. – Tallinn : Valgus, 1969. – 448 lk.

1971

Vestlusi eesti ja leedu keeles : Estų- lietuvių kalbų pasikalbėjimai.
– Tallinn : Valgus, 1971. – 229 lk.

1977

Koos: Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. – Tallinn : Valgus, 1977. – 352 lk. : ill.

1982

Koos: Jaanits, L., Laul, S., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. – Tallinn, 1982. – 464 lk. : ill.

Rets.: Arens, I. Idamõju peab domineerima? Eesti esiajalugu nõukogude vaates // Eesti Päevaleht. – Stockholm. – 30.07.1983.

Kivikoski, E. Ett storverk om Estlands förhistoria // Finskt Museum. – 1984. – 91. – Lk. 108–110.

Mandel, M. Ühe suurteose puhul // Sirp ja Vasar. – 17.12.1982.

Myllyntaus, T. Historioallinen aikakauskirja. – 1983. – 81, nr. 4. – Lk. 293.

Tamm, J. Kapitaalne töö // Looming. – 1983. – Nr. 8. – Lk. 1144–1148.

Trummal, V. Töö kiidab tegijaid // Edasi. – 31.03.1983. rts.

Viires, A. Mõttemõlgutusi „Eesti esiajaloo“ ümber // Keel ja Kirjandus. – 1983. – Nr. 9. – Lk. 511–515.

Koos: Kohv, T., Kärner, R. Pirita jõgi : Река Пирита. – Tallinn : Eesti Raamat, 1982. – 63 lk. : ill.

(Tõlkinud) Stonkus, S. Mängime korvpalli [minikorvpalli mängu õpetus keskmisele koolieale]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1982. – 72 lk. : ill.

1989

Koos: Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. 2., parand. ja täiend. trükk. – Tallinn : Valgus, 1989. – 412 lk. : ill.

Roheline Maardu : Aare Tallinna idaserval [kaart]. Idee H. Viks, koost. T. Semjonov. Tekst L. Toomet, V. Lõugas. – Tallinn, 1991.

1990

(Koostanud) Eesti Kodu-uurimise Seltsi suurkogumine teemal “Kes on kes?” : Juhiseid. – Tallinn, 1990. – 11 lk.

1996


Kaali kraatriväljal Phaethonit otsimas.
– Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. – 175 lk. : ill.

Reisijuht Tallinn-Kuressaare. I osa: Tallinn – Virtsu [helikassett] – Tallinn : Theka, 1996.

Reisijuht Tallinn-Kuressaare. II osa: Kuivastu – Kuressaare [helikassett] – Tallinn : Theka, 1996.