Retsensioonid, kriitika ja poleemika V.Lõugas

1963

Raamat Eesti muinasajast [J. Selirand, E. Tõnisson. Läbi aastatuhandete] // Sirp ja Vasar. – 27.09.1963.

1967

Koos: Jaanits, L., Viires, A. Keel olgu kultuuri ja teaduse internatsionaalsete sidemete teenistuses // Keel ja Kirjandus. – 1968. – Nr. 11. – Lk. 674–676.

1976

Koos: Tõnisson, E. Капитальный труд по археологии Латвии (Rets.: Latvijas PSR arheoloģija. – Rīga, 1974.) // TATÜ. – 1976. – Kd. 25, nr. 1. – Lk.. 80–88.

Kammitsast pääsenud mõte [L. Meri. Hõbevalge] // Sirp ja Vasar. – 30.07.1976.

1990

Doktoriväitekiri soome-ugri arheoloogia alalt [Valeri Patruševi doktoritööst] // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 18.

Teos, mis peegeldab lääne valuuta võidukäiku Ida-Euroopas 1000 aastat tagasi. (Rets.: Равдина Т. В. Погребения Х–ХI вв. с монетами на территории древней Руси. Каталог. Москва, 1988, 152 lk.: ill.) // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 19–21.

Uus uurimus Euraasia metsavöötme vanimast metallurgiast (Muhu odaotsa ajalooline taust). (Rets.: Е. Н. Черных, С. В. Кузминых. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен), Москва, 1989, 320 стр. с илл.) // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 14–17.

Uut vepslaste muinaskultuurist // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 16.

1994

Padaorust Viru mereni  // Eestimaa. – 7. 11. 1994 : ill.