Varia V.Lõugas

1965

Arheoloogianäitus // Noorte Hääl. – 29.07.1965.

1973

Koos: Selirand, J. Arheoloogide üleliiduline sessioon Samarkandis : 10.–14. apr. 1973 // TATÜ. – 1973. – Kd. 22, nr. 4. – Lk. 429–432.

1975

Kodu-uurijate ja arheoloogide koostööst // Kodu-uurimise teateid. – 1975. – Nr. 11. – Lk. 50–55.

1977

Huvitavat balti rahvaste konverentsilt : Soome-ugri ja slaavi rahvaste etnogeneesi uurijate konverents Riias // Kodumaa. –  20.04.1977.

1985

Koos: Laul, S., Mark, K., Sõgel, E. Tõnisson, E., Tõnurist, I. Congressus sextus internationalis fenno-ugristarum habitus est : Etnograafia, arheoloogia ja antropoloogia // Keel ja Kirjandus. – 1985. – Nr. 12. – Lk. 754–760.

Muinsuskaitse suurväljaanne [Üleliidulisest ajaloo- ja kultuurimälestiste koondist] // Sirp ja Vasar. – 26.04.1985.

1990

Balti merevaik Siberis 2000 aastat tagasi?! // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 19–20.

EASi juhatuse tööst // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 4–5.

Labidas – 150 // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 14–15.

Kas ei tundu tuttav? [paralleele olukorraga 1917.a.] // Õhtuleht. – 21.02.1990.

1995

Koos: V. Sokolovski. Saateks // Austrvegr : Idatee. – 1995. – [Nr. 1] – Lk. 2 : ill.

Koos: V. Sokolovski. К нашим читателям // Austrvegr : Восточный путь. – 1995. – [Nr. 1.] – Lk. 2 : ill.

Saateks // L. Linnus. Meenutusi Rabivere algkoolist. – Tallinn, 1995. – Lk. 3.

1996

Koos: V. Sokolovski. Saateks // Austrvegr : Idatee. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 2.

Koos: V. Sokolovski. К читателям // Austrvegr : Восточный путь. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 2.

1997

Tatari kohanimed eesti toponüümikas // Austrvegr : Idatee. – 1997. – Nr. 3. – Lk. 43.
Sum.: Tatar names in Estonia toponymy.

Koos: V. Sokolovski. Saateks // Austrvegr : Idatee. – 1997. – Nr. 3. – Lk. 2.

Koos: V. Sokolovski. К нашим читателям // Austrvegr : Восточный путь. – 1997. – Nr. 3. – Lk. 2.

1998

70 aastat teel olnud foto // Austrvegr : Idatee. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 30 : ill.

Фотография 70-летней давности // Austrvegr : Восточный путь. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 30 : ill.