Populaarteaduslikud artiklid V.Lõugas

1967

Arheoloogid Sõrves: [Lülle laevkalmete arheoloogilisest uurimisest] // Kommunismiehitaja. – 27.07.1967.

1969

Kui raud tuli… : [Varasest rauaajast] // Horisont. – 1969. – Nr. 7. – Lk. 24–28 : ill.

Kõmsis avastati Lääne-Eesti seni tundmatu kalmeehitis // Töörahva Lipp. – 07.10.1969.

Mida hakatakse uurima Kõmsis // Töörahva Lipp. – 07.08.1969.

1970

Arheoloogilistest väljakaevamistest Kõmsil // Töörahva Lipp. – 27.10.1970.

Huvitav muinasleid Kokutast : [Lihvimiskivi] // Töörahva Lipp. – 29.12.1970.

Leidude leid Karuselt // Töörahva Lipp. – 01.12.1970.

1972

Arheoloogilised kaevamised Kõmsis on lõppenud // Töörahva Lipp. – 03.10.1972.

Hiiumaa muinasaja uurimisest // Nõukogude Hiiumaa. – 01.07.1972.

“Kuningate haud” reedab saladusi : [Arheoloogilisest ekspeditsioonist Kuningustel] // Kommunismiehitaja – 17.06.1972.

Pealinna ümbruse muististe kaitsest // Harju Elu. – 13.06.1972.

Tähtis muinasleid Pärnu lähedal // Pärnu Kommunist. – 04.07.1972.

1973

Helgö – Põhjamaade vanim linn? // Horisont. – 1973. – Nr. 1. – Lk. 15–17 : ill.

2000 aasta vanuse küla arheoloogilised kaevamised Kasekülas // Töörahva Lipp. – 02.10.1973.

Suvist juttu Saaremaa muististest // Kommunismiehitaja. – 7.,9.,11.08.1973.

Koos: Selirand, J. Arheoloogina Kesk-Aasiat avastamas // Sirp ja Vasar. – 13.07., 20.07., 03.08.1973. : ill.

1974

Kurevere arheoloogiline ekspeditsioon 1974 // Kommunismiehitaja. – 19.09.1974.

Vette ohverdamine ja rabaleiud // Horisont. – 1974. – Nr. 1. – Lk. 29–31 : ill.

Раскопки вблизи древнего Иру // Молодеж Эстонии. – 07.08.1974.

1975

Koos: Troska, G., Tõnisson, E. jt. Muinasaeg 25 ruutkilomeetril // Horisont. – 1975. – Nr. 8. – Lk. 1–14 : ill.

1976

Kaali meteoriidikraater humanitaarteadlaste huviorbiidis // Kommunismiehitaja. – 03.06.1976.

Pealinna viimisest Novgorodist Kiievisse // Horisont. – 1976. – Nr. 8. – Lk. 39–40.

Viikingilaev manalateelt : [Osebergi viikingilaeva leiust] // Horisont. – 1976. – Nr. 6. – Lk. 19–22 : ill.

1977

Kaali meteoriidikatastroofi jälgedel // Kodumaa. – 04.05.1977: ill; 11.05.1977 : ill.

Meteorītu israisītā katastrofa Sāremā // Zinātne un Tehnika. – Rīga. – 1977. – Nr. 10. – Lk. 25–26.

Teadlaste uus leid : [Arheoloogilistest väljakaevamistest Kingissepa rajoonis] // Kommunismiehitaja. – 28.05.1977.

Метеоритная катастрофа на Сааремаа // Наука и техника. – Рига. – 1977. – Nr. 10. – Lk. 25–26.

1978

Kuidas Virumaa endale nime sai? // Horisont. – 1978. – Nr. 7. – Lk. 8–11 : ill.

Kust tuli Alutaguse? // Horisont. – 1978. – Nr. 3. – Lk. 10–13 : ill.

Koos: Jaanits, L., Tõnisson, E. Arheoloogid arheoloogiast // Horisont. – 1978. – Nr. 5. – Lk. 2–5 : ill.

Kaali 1987. aasta sügisel // Kommunismiehitaja. – 28.11.1978.

1979

Kaali legend ja leiud // Horisont. – 1979. – Nr. 9. – Lk. 13–17 : ill.

Murrangust murranguni 4000 aastat // Teadus ja tänapäev. – Tallinn, 1979. – Lk. 232–247 : ill.

[Kommentaar artiklile: Lauringson, A. Kas muistsete meistrite proovitöö? // Horisont. – 1979. – Nr. 10. – Lk. 24–25 : ill.] // Horisont. – 1979. – Nr. 10. – Lk. 25.

1980

Kõuekividest ja piksenooltest “vaia rahvani” : Vadja rahva nimetuse saamisloost // Horisont. – 1980. – Nr. 3. – Lk. 14–16 : ill.

Nagu välk selgest taevast // Horisont. – 1980. – Nr. 4. – Lk. 40–45 : ill.

Загадки «Святого озера» // Молодеж Эстонии. – 20.05.1980.

1981

Täiendusi Hiiumaa muinasajaloole // Nõukogude Hiiumaa. – 11.08.1981. – ill.

О формах и целях совместной работы краеведов и археологов // Как мы изучаем родной край. – Таллин, 1981. – Lk.. 8–23.

1982

Arheoloogi tööst maastikul // Noorte Hääl. – 12.10.1982. – ill.

1983

Mere ja põllu vahel // Saaremaast ja saarlastest. – Tallinn, 1983. – Lk. 90–94.

Находки на острове Сааремаа // Наука и жизнь. – 1983. – Nr 8. – Lk. 77–100.

1984
[Kommentaar artiklile: Peets, J. Kullaketrajatest ja siidilaevadest // Horisont. – 1984. – Nr. 12. – Lk. 28–30 : ill.] // Horisont. – 1984. – Nr. 12. – Lk. 30.
 
1985

Eesti vanimal põllupeenral // Horisont. – 1985. – Nr. 6. – Lk. 28 : ill.

1986

Kivikuulidest terasmürskudeni // Horisont. – 1986. – Nr. 1. – Lk. 28–30 : ill.

1987

Mis on saanud Rebala muinaspõldudest? // Horisont. – 1987. – Nr. 4. – Lk. 7.

1988

Oma linnus. Kas mängult või päriselt? // Noorte Hääl. – 29. 04. 1988.

Rebala kaitseala // Õhtuleht. – 23. 03. 1988 : ill.

Заповедник Ребала // Вечерний Таллин. – 23.03.1988 : ill.

1990

Veel üks “kirikuase”, jälle uus kivikalme // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 6–7.

1992

Uus viikingiaja linnus Saaremaal : Arheoloogide suvistelt töömaadelt // Oma Saar. – 6. 08. 1992.

Koos: Kuiv, M. Arheoloogide kingitus Voore kodupaigapäevale // Vooremaa. – 18. 06. 1992.

1993

Läksin mina, läksin mina läbi küla tänava… // Pilk. – 1993. – Nr. 4. – Lk. 32 : ill.

Pöide maalinnal kaevamised lõppenud // Meie Maa. – 13.–19.08.1993.

1995

Esikaane teemal: Emailehete levik Ida-Euroopas. Vagula sõlg // Austrvegr : Idatee. – 1995. – Nr. 1. – Lk. 47 : ill.
Sum.: To the subject of the cover picture: Distribution of Enamelled Ornaments in Eastern Europe. Vagula Brooch.

Hiiumaa “Isabellast” Pihkva Velikaja jõeni // Austrvegr : Idatee. – 1995. – Nr. 1. – Lk. 29–32 : ill.
Sum.: From Isabella of Hiiumaa to the River Velikaya in the Pskov Region.

Tuhat aastat äri läbi Eesti // Eesti Ekspress. – 26. 05. 1995 : ill.

К иллюстрации на обложке : Распространение эмалевых украшений в Восточной Европе. Фибула из Вагула // Austrvegr : Восточный путь. – 1995. – Nr. 1. – Lk. 47 : ill.
Sum.: To the subject of the cover picture : Distribution of Enamelled Ornaments in Eastern Europe. Vagula Brooch.

От хийумааской «Изабеллы» до псковской реки Великой // Austrvegr : Восточный путь. – 1995. – Nr. 1. – Lk. 29–32 : ill.
Sum.: From Isabella of Hiiumaa to the River Velikaya in the Pskov Region.

Aidake muinasuurijatel leida vanu kabeliasemeid // Oma Saar. – 21.07.1995. : ill.

Muistse Valjala esiletõus ja langus // Oma Saar. – 26., 27.07.1995. : ill.

Esimesed Gotlandi laevad Saaremaa rannas : Gotlandi ja Saaremaa vanimatest sidemetest // Oma Saar. – 01.07.1995. : ill.

Saaremaa – muinasgermaanlaste “insula sancta” – Püha Saar? // Oma Saar. – 14.07.1995. : ill.

1997

Koos: Sokolovski, V. Maailm Roosikrantsi all. Dialoog kaevandi serval // Luup. – 1997. – Nr. 9. – Lk. 46–48 : ill.

1998

Balti hõimud – üks Novgorodimaa põlisrahvaid? // Austrvegr : Idatee. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 42.

Euroopa vanimad ajaloolise aja maarevisjonid // Austrvegr : Idatee. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 42–43 : ill.

Kas Põhjala laevnike jäljed Volga keskjooksul? // Austrvegr : Idatee. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 14 : ill.
Sum.: The traces of northern seafarers on the middle course of the River Volga?

Балтийские племена – одно из коренных населении Новгородской земли // Austrvegr : Восточный путь. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 42.

Следы северных мореходов на средней Волге? // Austrvegr : Восточный путь. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 14 : ill.
Sum.: The traces of northern seafarers on the middle course of the River Volga?

Старейшие земельные ревизии в Европе // Austrvegr : Восточный путь. – 1998. – Nr. 4. – Lk. 43 : ill.