Personaalia V.Lõugas

1988

Kodu-uurijad ja eesti arheoloogia kujunemine. Jaan Jung 150 // Kodu-uurimise teateid. – 13. – Tallinn, 1988. – Lk. 37–55 : ill.

1990

Juta Kornav 20 aastat Eesti arheoloogiamälestiste kaitsel // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 24–26.

Mare Aun [juubeli puhul] // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 12–13.

1991

Johannes Lepiksaar – Eesti osteoloogia suurmeister // EAST. – 1991. – Nr. 2. – Lk. 18–19.