Pühadetervitus

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Mammutitest ETV Pealtnägija saates

Teaduskogu vanemteadur arheozooloog Lembi Lõugas räägib ETV Pealtnägija saates mammuti leidudest Eesti aladel.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Lood ja leiud Tallinna algusest

30. septembril 2020 esitles Erki Russow arheoloogia teaduskogus oma vastilmunud raamatut “Lood ja leiud Tallinna algusest”. Koostöös kujundaja Jaana Ratasega on trükivalgust näinud raamat heaks lugemiseks peamiselt Tallinna maapõuest välja kaevatud huvitavamatest keskaegsetest leidudest. Raamatusse koondatud lood on varem ilmunud ajaleht “Postimees” nädalalõpu lisas ning nüüd kirjastus “Stilus” väljaandena mitmes raamatukaupluses saadaval.

Rubriigid: Sündmused | Lisa kommentaar

Arheoloogi argipäev 67 aastat tagasi

Vahel satuvad uurijad ka arhiivis tööd tehes huvitavate leidude peale. Joonistusel on kujutatud Otepää linnamäel toimunud kaevamised aastast 1953. Autor tundmatu.

Kaevamised Otepää linnamäel 11.sept. 1953.a. A. Kustin kuivatab potitükke vihmasel päeval.
Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Arheoloogianäitus suletud

Seoses Covid-19 levikuga on arheoloogianäitus suletud. Avame esimesel võimalusel.

Seniks on võimalik näitusesaalidele tiir peale teha virtuaalmuuseumi kaudu.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Avatud uksed 1. septembril luuhoidlas Ossa

Lisaks teadmiste päevale 1. septembril tähistab Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu ühe aasta möödumist arheozooloogiakollektsiooni hoidla valmimisest Tallinnas, Ankru tn 4a. Hoone nimeks sai konkursi järgselt „Ossa“ (lad. k. mitmus sõnast „luu“, st „luud“). Esimese aastapäeva puhul on võimalus tulla ja vaadata, mida Ossa endas peidab ja tutvuda luu-uurijatega ehk osteoloogidega. Hoiame Ossa uksi avatuna 1. septembril kl 16-18.

Rubriigid: Sündmused | Lisa kommentaar

Uued dokumendid kodulehel

Teade

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu on uuendanud oma kogude säilitamise, leidude ja arhiivimaterjalide vastuvõtmise, korrashoiu, kasutamise, laenutamise ja eksponeerimise korda. See on leitav veebileheküljelt Dokumentide alt. Ühe olulise osana uuendati ja loodi dokumendivorme ning lisati juhendeid nii leidude/pinnaseproovide kogumise kui ka arheoloogia teaduskogusse üleandmise ja vastuvõtmise kohta. Kuna TLÜ arheoloogiakogusse leidude üleandmises-vastuvõtmises on lahku viidud esemeleidude, luuleidude ning pinnaseproovide vastuvõtt (seda eelkõige seoses hoidlate eraldi paiknemisega), töötasime välja kolm eraldi akti vormi ja akti juurde tabeli leiunimekirja jaoks.

Uuenenud kord hakkab kehtima alates 1. juunist 2020 ning palume kõigil, kes ühel või teisel eesmärgil TLÜ arheoloogiakogu kasutavad ja ka kasutamise eest hea seisavad tutvuda eespool olevate linkide kaudu vastavate dokumentidega ja juhenditega.

Leiduderohket suve soovides,

Lembi Lõugas
Arheoloogia teaduskogu / Archaeological Research Collection
Tallinna Ülikool Tallinn University
Rüütli 10, 10130 Tallinn
tel +372-55514634

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Teaduskogu külastamine

Seoses eriolukorra lõppemisega on Tallinna Ülikool avanud kõik hooned ning ka teaduskogu kollektsioonid on taas uurijatele avatud. Omalt poolt teeme kõik, et järgida tavapäraseid ohutusreegleid ning püüame külastusi reguleerida selliselt, et jälgitakse 2 m nõuet. Selleks palume külastusaja eelnevalt koguhoidjatega kokku leppida, kontaktandmed leiab siit.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Külasta teaduskogu näitusesaale kodust lahkumata!

Arheoloogia teaduskogu kodulehel on võimalik virtuaaltuuri abil külastada meie näitusesaale, mis annab huvilistele võimaluse tutvuda Eesti ala varase asustusloo ja toona siin elanud inimeste eluoluga ajavahemikus 10 000 a eKr kuni 13. saj pKr ja maapõuest välja tulnud peitleidude ja aaretega.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar

Ligipääs kogudesse

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on külalistel Arheoloogia teaduskogu kogudesse ja arhiivi juurdepääs piiratud. Senine kord jääb kehtima, kuni taandub nakkusoht ning kõik TLÜ üksused taastavad endise töökorra.

Rubriigid: Uudised | Lisa kommentaar