Varia EAB2010-2014

1091. Aguraiuja, Ü. New graduates in 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 337–339 : ill.
Res.: Magistrantuuri lõpetajad 2011. aastal.

1092. Aun, M., Lõiv, M. Saateks : Foreword : Предисловие // SK, 5. – Tallinn; Värska, 2012. – Lk. 7–12.

1093. Chrysanthi, A., Earl, G., Pagi, H. Visitor movement and tracking techniques. A visitor-sourced methodology for the interpretation of archaeological sites // International Journal of Heritage in the Digital Era. Supplement 1.– 2012. – Lk. 33–38.

1094. Earl, G., Beale, G., Martinez, K., Pagi, H. Polynomial texture mapping and related imaging technologies for the recording, analysis and presentation of archaeological materials // International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVIII: 5. – Newcastle upon Tyne. – 2010. – Lk. 218–223 : ill.

1095. Earl, G., Beale, G., Pagi, H., Smith, N. Reflectance tansformation: an approach for imaging archaeological finds // The Archaeologist. – 2011. – 81. – Lk. 36–37 : ill.

1096. Earl, G., Porcelli, V, Papadopoulos, C., Beale, G., Harrison, M., Pagi, H., Keay, S. Formal and informal analysis of rendered space: the basilica Portuense // Computational Approaches to Archaeological Spaces. – [London], 2013. – Lk. 265–305 : ill.

1097. Earl, G., Martinez, K., Pagi, H. Reflectance transformation imaging (RTI) system for ancient documentary artefacts // VAST 11th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. – Eurographics Association, 2010. – Lk. 116–119 : ill.

1098. Haak, A. Lisandusi Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule 2009. aastal // Tartu Linnamuuseum. Aastaraamat, 16. – Tartu, 2010. – Lk. 202–207 : ill.
Sum.: Additions to the archaeological collections of the Tartu City Museum in 2009.

1099. Haak, A., Konsa, M. Tudengite huvi garanteeritud. Arheoloogianäitus „Koolnud ja koolkonnad” Tartu Linnamuuseumis // Muuseum, 1 (27). – 2010. – Lk. 30–32.

1100. Heinloo, E. Saatesõna // Kõrts keskaegses linnas. Näituse “Poriveski kõrts” kataloog. – Tartu, 2011. – Lk. 1.

1101. Ivask, M., Kriiska, A. Märgilised mälestised. Saateks // Märgilised mälestised. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 12. – Narva, 2012. – Lk. 4–12.

1102. Johanson, K. Eestis ilmuvad arheoloogiasarjad // Tutulus: Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 57 : ill.

1103. Johanson K., Kama, P. Kultuuriteooria tippkeskuse VI sügiskonverents: Personhood’i uuringud // Sirp. – 24. 10. 2013.

1104. Johanson, K., Tõrv, M. Foreword : Eessõna // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 11–17.

1105. Jonuks, T. Seitse aastat kestnud pühapaiga konverentside sari sai Peterburis väärilise lõpu // Mäetagused, 54. – 2013. – Lk. 217–219.

1106. Jonuks, T. The seven-year conference series about holy places had a worthy ending in St.Petersburg // Folklore, 55. – 2013. – Lk. 177–180 : ill.

1107. Kaasik, A. Looduslikke pühapaikasid asuti päästma viimasel minutil // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 59 : ill.

1108. Keskküla, S. Muinsuskaitseseaduse muutmise seadusest // Muinsuskaitse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 110–112 : ill.

1109. Kiudsoo, M. Hobidetektorismist ja röövarheoloogiast // Saarte Hääl. – 31. 03. 2012.

1110. Konsa, M. Miski inimlik ei ole teadusele võõras // Tarkade Klubi. – 2010. – 6 (42). – Lk. 24.

1111. Konsa, M., Rattus, K., Tuubel, V., Vijand, L. Esemed jutustavad lugusid // Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõistmise ja tõlgendamise võimalusi. – Tartu, 2012. – Lk. 99–114 : ill.

1112. Kraut, A. Amendments to the heritage conservation act regarding protection of archaeological monuments in 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 319–325.

1113. Kraut, A. Muinsuskaitseklubid ja kultuurimälestiste kaitsjad asutavat kogu asutamas // Eesti Muinsuskaitse Selts 25. – Tallinn, 2012. – Lk. 54 – 75 : ill.

1114. Kraut, A. Muinsuskaitseseadus muutmisel // Horisont. – 2010. – 5. – Lk. 22.

1115. Kraut, A. Muinsuskaitseseaduse muudatused arheoloogiamälestiste kaitse vallas 2011. aastal // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 326–332.

1116. Kraut, A. Projekt Agora 2.0 – Euroopa Liidu kärajad Läänemeremaade ühtekuuluvust süvendamas // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2012. – Lk. 40–42.

1117. Kraut, A. Teenetemedal Triin Bergmannile // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 54 : ill.

1118. Kraut, A., Lees, E. Järvalaste seltsi taassünd // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 72 – 73.

1119. Kraut, A., Pillak, P. 600 aastat Jäneda esmamainimisest. Rahvusvahelise projekti teabepäev Ambla kihelkonnas // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 91–92 : ill.

1120. Kriiska, A., Ivask, M. Saateks // Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Narva Muuseum. Toimetised, 10. – Narva, 2010. – Lk. 7–10.

1121. Käärt, U. Heiki Valk arheoloogia kabinetis // Horisont. – 2014. – 3. – Lk. 54–55 : ill.

1122. Lang, V. Ei muutu üksnes paigaltammuv teadus // Horisont. – 2011. – 2. – Lk. 18–25 (küsitlenud Kärt Jänes-Kapp)

1123. Lang, V. Humanitaariast – ilma hala ja hälinata // Postimees. – 19.09.2012.

1124. Lang, V. Introduction // Keava – “The Hand of the Sun”. – Estonian Journal of Archaeology. Suppl. Series, 1. – Tallinn, 2012. – Lk. 7–10 : ill.

1125. Lang, V. The culture of death : Surmakultuur // EJA, 15: 2. – 2011. – Lk. 83–87.

1126. Lang, V., Kull, K. Preface: Estonian approaches in culture theory // Estonian Approaches in Culture Theory. Approaches to Culture Theory, 4. – Tartu, 2014. – Lk. 14–19.

1127. Lang, V., Selart, A., Leete, A., Valk, Ü., Merilai, A., Kull, K. The humanities in Estonia: current trends and future perspectives in archaeology, history, ethnology, folkloristics, literature and semiotics // Research in Estonia. Present and Future. – Tallinn, 2011. – Lk. 400–417.

1128. Livin, L. “Ethical principles of an archaeologist” – a code of ethics for Estonian archaeologists // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 243–247.

1129. Livin, L. The realm of values of Estonian archaeologists // EJA, 16: 1. – 2012. – Lk. 70–84 : ill.
Res.: Eesti arheoloogide väärtusmaailm.

1130. Mandel, M. 15. aastat Lihula muuseumi – unistused said teoks // Lääne Elu. – 13. 11. 2010.

1131. Mandel, M. Kas Lihulast kaob ka muuseum? // Lääne Elu. – 8.11.2011.

1132. Mandel, M. Kas saame tagasi maale? // Maaleht. – 26.04.2012.

1133. Mandel, M. Lihula – Kuidas vabaneda piiskopi needusest? // Lääne Elu. – 24.10.2013.

1134. Mandel, M. Miks küll hävitame oma ajalugu? // Lääne Elu. – 29.10.2011.

1135. Mandel, M. Saateks // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, II. Koost. ja toim. M. Mandel. – Lihula, 2014. – Lk. 7.

1136. Mandel. M. Ilmar Jõesoo kaks hindamatut teenet Eesti arheoloogiale // Lääne Elu. – 5.04.2014.

1137. Metssalu, J. Rail Balticu planeerimisest ja keskkonnamõju hindamisest // Raplamaa Sõnumid. – 16.10.2013.

1138. Mudge, M., Schroer, C., Earl, G., Martinez, K., Pagi, H., Toler-Franklin, C., Rusinkiewicz, S. , Palma, G, Wachowiak, M., Ashley, M., Matthews, N., Noble, T., Dellepiane, M. Principles and practices of robust, photography-based digital imaging techniques for museums // 11th VAST International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. – Eurographics Association, 2010. – Lk. 111–116 : ill.

1139. Noorlaid, I. Piiriülene koostööprojekt “Arheoloogia, võim ja ühiskond” // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 81 : ill.

1140. Olli, M. Magistrantuuri lõpetajad 2013. aastal // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 259–262 : ill.

1141. Oras, E. New graduates // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 203–204 : ill.

1142. Oras, E. New graduates in 2010 // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 251–253 : ill.

1143. Oras, E., Jonuks, T. Archaeology of holiness: session held at the 12th Nordic TAG conference in Oulu, Finland // Folklore, 55. – 2013. – Lk. 7–10 : ill.

1144. Oras, E., Jonuks, T. Ettekandepäev usundiuurimisest arheoloogias // EJA, 14: 2. – 2010. – Lk. 170–172.

1145. Pagi, H. When data becomes information: visualizing archaeological textiles // Making History Interactive. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 37th International Conference, Williamsburg, Virginia, United States of America, March 22–26, 2009. – Oxford, 2010. – Lk. 285–291 : ill.

1146. Pagi, H. When data becomes information: visualizing archaeological textiles // Icon News : The Magazine of the Institute of Conservation, 34. – 2011. – Lk. 33–34 : ill..

1147. Pajuste, V. Magistrantuuri lõpetajad 2012. aastal // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 323–325 : ill.

1148. Pauts, H. 2012. Tallinnast Leidenisse. Muuseumitöötajana Eestis ja Hollandis // Muuseum, 2 (32). – 2012. – Lk. 14–17 : ill.

1149. Pauts, H. Fibula LO 5, aankoop J.A. Ort 1880 // RMO magazine. – 2013. – 35. – Lk. 23–25 : ill.

1150. Pauts, H. Scherf M 1938/9.651, aangekocht van O.E. Mayer 1938 // RMO magazine. – 2014. – 38. – Lk. 23–25 : ill.

1151. Pitts, M., Miles, J., Pagi, H., Earl, G. Hoa Hakananai’a: A New Study of an Easter Island Statue in The British Museum // The Antiquaries Journal, 94. – 2014. – Lk. 291–321 : ill.

1152. Pärn, A. Muuseumid ei ole üksi // Muuseum. – 2011. – 1 (29). – Lk. 12–15 : ill.

1153. Rammo, R. Introduction // MT, 22. – Tartu, 2012. – Lk. 11–15.

1154. Roio, M. Foreword : Eessõna : Förord // MT, 23. – Tallinn, 2013. – Lk. 11–22.

1155. Roio, M. Important developments in underwater heritage protection from 2010 to 2012 // Estonian Cultural Heritage. Preservation and Conservation, 1. (2005–2012). – Tallinn, 2013. – Lk. 149–151 : ill.

1156. Roio, M. Projekt Shipwher // Muinsuskaitseraamat, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 122 : ill.

1157. Roio, M., Talk, T. Muutuv mere- ja rannikukultuur. V Läänemeremaade kultuuripärandi foorum // Muinsuskaitse aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 90–93 : ill.

1158. Sarv, K. Eesti Ajaloomuuseumi näitus „Vettpidavad allikad. Tallinna lahe leid“ // Reisimaailm. – 2012. – 6. – Lk. 50 : ill.

1159. Sarv, K. Moodsad saapad // Minu Maailm. – 2014. – 6. – Lk. 6–7 : ill.

1160. Sepp, T. Mälestis ja europrojekt. Kuressaare kindluse restaureerimistööde kogemus // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 110–112 : ill.

1161. Šafranovski, J. Tallinn vabaks! // Postimees : AK : arvamus, kultuur. – 1.06.2013.

1162. Tamla, Ü. Saateks : Introduction // MT, 21. – Tallinn, 2010. – Lk. 5–6.

1163. Tamm, J. Kas pärandiaasta jätkub? // Sirp. – 8.08.2014.

1164. Tamm, J. Kes kaitseb pärandkultuuri? // Saarte Hääl. – 19.09.2013.

1165. Tamm, J. Muinsuskaitsekuust ja Karuteene medalist //Sirp. – 2.05.2014.

1166. Tamm, J. Valmivast muinsuskaitseseadusest // Sirp. – 19.09.2014.

1167. Tamm. J. Avastamisrõõmu Tallinna ajaloo varasalvest // Õpetajate leht. – 30.05.2014.

1168. Tõrv, M. Eksponaadi loomine. 800-aastane naine Eesti Rahva Muuseumis // Horisont. – 2014. – 5. – Lk. 6–7 : ill.

1169. Ulst, I. Arheoloogiapärandi kaitse tõhustamine musta arheoloogia probleemide valguses // Muinsuskaitse aastaraamat, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 68–72 : ill.

1170. Ulst, I. The problems of “black archaeology” in Estonia // EJA, 14: 2. – 2010. – Lk. 153–169.
Res.: “Musta arheoloogia” probleemid Eestis.

1171. Uustalu, K. Omanike ja ettevõtjate elu lihtsustav, kuid mälestiste kaitset tõhustav seaduse muutmine // Muinsuskaitse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 108–110 : ill.

1172. Valk, H. Eessõna // Laul, S., Tamla, Ü. Peitleid Lõhavere linnamäelt. Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 10. – Tartu; Tallinn, 2014. – Lk. 7–8.

1173. Valk, H. Eesti – Läti – Vene arheoloogiaprojekt lõpusirgel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 2–3 : ill.

1174. Valk, H. Eesti arheoloogia aastakirja aitas kaante vahele europrojekt “Arheoloogia, võim ja ühiskond” // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 2–3 : ill.

1175. Valk, H. Foreword : Saateks // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 9–11.

1176. Valk, H. Juhtkiri // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Esikaane sisekülg.

1177. Valk, H. Juhtkiri // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Esikaane sisekülg.

1178. Valk, H. Lõhavere vakaraamatu lõpetuseks // Laul, S., Tamla, Ü. Peitleid Lõhavere linnamäelt. Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 10. – Tartu; Tallinn, 2014. – Lk. 92–95.

1179. Valk, H. Peagi ilmub raamat – abipalve Misso rahvale // Misso Valla Leht. – Juuni 2014.

1180. Valk, H. Pärimus ja paigad. Saateks : Lore and places. Foreword // MT, 26: 2. – Tartu, 2014. – Lk. 7–11.

1181. Valk, H. Setomaa tsässonad rahvausus ja kommetes // ÕES aastaraamat, 2011. – Tartu, 2012. – Lk. 235–236.