Ülevaated arheoloogilistest välitöödest EAB2010-2014

793. Konsa, M., Ots, M. Landscape surveys and monuments discovered in 2009 // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 191–198 : ill.
Res.: 2009. aastal toimunud maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

794. Lõhmus, M. Arheoloogiatalv Tallinna–Narva maanteel Kukrusel: üle-vaade kaevamistest ja esialgsetest tulemustest // ÕES aastaraamat 2010. – Tartu, 2011. – Lk.287–288.

795. Lõhmus, M., Ots, M. Landscape surveys and monuments discovered in 2010 // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 233–242 : ill.
Res.: 2010. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

796. Oras, E., Russow, E. Archaeological fieldwork in 2009 // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 7–26 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2009. aastal.

797. Ots, M., Rammo, R. Landscape surveys and new monuments discovered in 2012 // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 297–319 : ill.
Res.: 2012. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

798. Rammo, R., Kangert, N., Tasuja, K. Landscape surveys and new monuments discovered in 2013 // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 245–258 : ill.
Res.: 2013. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

799. Russow, E., Haak, A. Archaeological fieldwork in 2012 // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 9–28 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2012. aastal.

800. Russow, E., Haak, A., Kadakas, U. Archaeological fieldwork in 2013 // AVE, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 9–32 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2013. aastal.

801. Russow, E., Oras, E. Archaeological fieldwork in 2010 // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 7–28 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2010. aastal.

802. Russow, E., Oras, E. Archaeological fieldwork in 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 9–26 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2011. aastal.

803. Tõrv, M., Ots, M. Landscape surveys and new monuments discovered in 2011 // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 267–280 : ill.
Res.: 2011. aasta maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

804. Valk, H. Uut Lõuna-Eesti muinaslinnuste vanuse kohta: uurimistulemusi 2005–2008 // ÕES aastaraamat 2009. – Tartu, 2010. – Lk. 249–251.