Retsensioonid, kriitika ja poleemika EAB2010-2014

1016. Jonuks, T. Armastusest, saatusest ja hukatusest ammuste aegade moodi. Rets.: Völsungide saaga. Tlk. M. Kuldkepp. Tartu, 2009 // Vikerkaar. – 2010. – 6. – Lk. 106.

1017. Jonuks, T. Natural holy places. Values and protection. (Rets.: Õpetatud Eesti Seltsi toimetised XXXVI. Ed. By H. Valk. Tartu, 2007.) // Archaeologia Baltica, 15: Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region. – Klaipėda, 2011. – Lk. 158–160.

1018. Jääts, L. Mängud koolnute ja koolkondadega Tartu Linnamuuseumis // Muuseum. – 2010. – 1 (27). – Lk. 33 : ill.

1019. Kadakas, V. Raamat Tallinna Suurgildist ja gildimajast. Rets.: Ivar Leimus, Rein Loodus, Anu Mänd, Marta Männisalu, Mariann Raisma. Tallinna Suurgild ja gildimaja. Tallinn : Eesti Ajaloomuuseum, 2011, 327 lk. // Kunstiteaduslikke Uurimusi : Studies on art and architecture : Studien für Kunstwissenschaft. – 2012. – 21/1, 2. – Lk. 269–272.

1020. Kadakas, V. Rein Zobel: Tallinn (Reval) in the Middle Ages. Town Building in the 13th–14th Centuries. Estonian Academy of Arts. Tallinn 2008. 190 S. ISBN: 9789985984147 // Forschungen zur baltischen Geschichte, 5. – 2010. – Lk. 296–300.

1021. Kadakas, V. Rein Zobel: Tallinn (Reval). Keskaegsed kindlustused. Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, 2011 [Retsensioon monograafiale] // Maja. Eesti arhitektuuri ajakiri. Estonian Architectural Review. – 2011. – 2 (68). – Lk. 62–63.

1022. Kallis, I. [Rets.:] Apuolė. Ausgrabungen und Funde 1928–1932. Ed. Jan Peder Lamm. Klaipėda 2009. 229 pp. ISBN 978 995 518 405 8. // Fornvännen. – 2010. – 4. – Lk. 306–307.

1023. Kalm, A. Bridging theory and practice. Rets.: Cobb, H.; Harris, O. J. T.; Jones, C.; Richardson, P. (Eds.) Reconsidering Archaeological Fieldwork: Exploring On-Site Relationships Between Theory and Practice. Pp 183, 32 figs., 15 in colour. New York; London: Springer 2012. ISBN 978-1461423379 (hb). // AVE, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 320–322.

1024. Kalm, A. Rethinking archaeology through the concept of time. Rets.: Laurent Olivier, The Dark Abyss of Time: Archaeology and Memory (Archaeology in Society Series), translated by Arthur Greenspan. Lanham, MD: AltaMira Press 2011. Pp. xviii+211. ISBN 978-0-7591-2045-7 (hb). // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 333–336.

1025. Kalm, A. Telling the story of archaeology. Rets.: Martin Carver, Archaeological Investigation. Routledge, 2009. Pp. XXXVIII + 424, figs. 267 + color plates 19 (480 pages in all). ISBN 978-0-415-48919-5 (pb), 978-0-415-48918-8 (hb)) // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 199–202.

1026. Kalm, A. Understanding the role of writing in archaeology. Rets.: Graham Connah, Writing about Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pp. xiv + 210, figs 31. ISBN 978-0-521-86850-1 (hb); 978-0-521-68851-2 (pb). // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 248–250.

1027. Kraut, A. Protection of archaeological monuments – view of a heritage inspector // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 300–304. (Poleemika: 1029, 1049, 1052, 1053)

1028. Lang, V. Lugemiselamus: Структурно-семиотические исследования в археологии. Donetsk, 2001–2006 // Horisont. – 2011. – 2. – Lk. 61.

1029. Lang, V. Where does the shoe of our heritage protection pinch? // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 295–297. (Poleemika: 1027, 1049, 1052, 1053)

1030. Leimus, I. Andris Caune, Ieva Ose. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas. 12.gs. beigas – 16.gs. sākums. Enciklopēdija. Latvijas vēstures institūta apgāds. Rīga 2010. 511 lk., ill. // Vana Tallinn, XXIII (XXVII). – Tallinn, 2012. – Lk. 382–383.

1031. Leimus, I. Ieva Ose (sast., tulk. un komentējusi [väljaandja, tõlkija, kommenteerija]), Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma – Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. Rīga 2008. 320 lpp., il., komm. // Vana Tallinn, XXII (XXVI). – Tallinn, 2011. – Lk. 227–229.

1032. Leimus, I. Jaan Tamm, Tallinna Püha Miikaeli klooster. Ehitus- ja uurimislugu. Tallinn 2009, 83 lk, 198 ill. // Vana Tallinn, XXII (XXVI). – Tallinn, 2011. – Lk. 225–227.

1033. Leimus, I. Senā Rīga 7. Rīga 2012, 534 lk., ill. // Vana Tallinn, XXIV (XXVIII). – Tallinn, 2014. – Lk. 344–349.

1034. Leimus, I. Senā Rīga. Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture. 6. sējums. Rīga 2009, 360 lpp., il. // Vana Tallinn, XXII (XXVI). – Tallinn, 2011. – Lk. 219–221.

1035. Moora, H. An den Dekan der Fakultät für Geschichte und Sprachwissenschaften // Schmiedehelm, M. Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit. – Warszawa, 2011. – Lk. 233–234.

1036. Mägi, M. [Rets.:] Jan Peder Lamm, Sigrid Frizlen, Romas Jaročkis, Gintautas Zabiela (eds.): Apuolė. Ausgrabungen und Funde 1928–1932. Hrsg. Jan Peder Lamm. Klaipėda 2009 // KUML. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. – 2010. – Lk. 320–322.

1037. Mägi, M. [Rets.:] Mats Burström, Minnesgömmor. Berättelser om föremal gömda i jorden i Estland under andra världskriget. Lund 2012 // Fornvännen. – 2013. – 1. – Lk. 63–65.

1038. Mägi, M. Avalik kiri muinsuskaitseametile ja Eesti arheoloogidele (kommenteerinud Peeter Talvar) // Saarte Hääl. – 30.09.2010.

1039. Mägi, M. Mida teha Saaremaa muinasajaga? // Saarte Hääl. – 6.10.2010.

1040. Nurk, R., Treufeldt, R. Johan Engström. Revals befästningshistoria sedd utifrån en maquett från 1682. Statens försvarhistoriska museer 2011. Skrift nr 17. Ansvarig utgivare Steffan Bengtsson. 105 s. Ill. // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 405–408.

1041. Russow, E. Moest, mugavusest ja veendumustest kesk- ja varauusaja Soomes. Doktoritöö Soome arheoloogilistest ahjukahlileidudest (Rets.: Kirsi Majantie. Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Kaakeliuuni yhteis-kunnalisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. (Summary: Fashion, comfort and conviction. The ceramic tile stove as an indicator of social change in medieval and early modern Finland., lk. 299–348.) (Archaeologia Medii Aevii Finlandiae, XVII.) Suomen keskiajan arkeologian seura, Turku, 2010. 390 lk + CD (leiukataloog). http://www.doria.fi/handle/10024/63295) // EJA, 15: 1. – 2011. – Lk. 73–79 : ill.

1042. Russow, E. Riia linnaarheoloogia ida ja lääne vahel (Rets.: Caune, A. & Ose, I. (toim). The Hansa Town Riga as Mediator between East and West. Proceedings of an International Scientific Conference Dedicated to 70 Years of Archaeological Research in Riga. Held in Riga, Latvia, on 23–25 September 2008. Institute of the History of Latvia Publishers, Riga, 2009. 231 lk.) // EJA, 14: 2. – 2010. – Lk. 173–176.

1043. Saage, R., Malve, M. Hundiseaduse aegu // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 64 : ill.

1044. Saage, R., Malve, M. Slaavlased ja viikingid kinolinal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 64 : ill.

1045. Saage, R., Malve, M., Mäesalu, M. Linateos “Aleksander Nevski” // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 64 : ill.

1046. Salminen, T. Tarton arkeologian tarina (Rets.: Arheoloogia lugu Tartu ülikoolis 1920–2010 – The story of archaeology at the University of Tartu 1920–2010, Toim./ed. Mari Lõhmus, Ester Oras. Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut 2010. ISBN 978-9985-4-0648-9. 192 sivua.). – Muinaistutkija. – 2011, 2. – Lk. 45–46.

1047. Tamm, J. Tartu Jaani kirik. Kaur Alttoa, kaasautorid Eve Alttoa, Krista Kodres ja Anu Mänd. Eesti kirikud III. Tallinn, Muinsuskaitseamet, 2011. –Vana Tallinn, XXV. – Tallinn, 2014. – Lk. 396–397.

1048. Tiko, A. Linnaarheoloogia Eestis aastal 2010. Ester Oras ja Erki Russow (koostanud ja toimetanud). Archaeological Fieldwork in Estonia / Arheoloogilised välitööd Eestis 2010. – Tallinn 2011. 258 lk. // Vana Tallinn, XXIII (XXVII). – Tallinn, 2012. – Lk. 344–347.

1049. Valk, H. Something is rotten: some comments on raised topics concerning archaeological heritage protection // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 297–300. (Poleemika: 1027, 1029, 1052, 1053)

1050. Vasks, A. Andres Tvauri: The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia (Estonian Archaeology, 4). Verlag Tartu University Press. Tartu 2012. 384 S., 214 Abb. ISBN 9789949199365 // Forschungen zur baltischen Geschichte, 8. – 2013. – Lk. 259–263.

1051. Vassar, A. An den Dekan der Fakultät für Geschichte und Sprachwissenschaften der Staatlichen Universität Tartu // Schmiedehelm, M. Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit. – Warszawa, 2011. – Lk. 235–238.

1052. Veldi, M., Jonuks, T. Commenting the comments: a reply to Valter Lang, Heiki Valk and Ants Kraut // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 304–306. (Poleemika: 1027, 1029, 1049, 1053)

1053. Veldi, M., Jonuks, T. The problem of forgotten sites: what to do with new monuments? A case-study of long-known but left behind sites from Ida-Virumaa // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 281–294 : ill.
Res.: Unustatud muistised: mida teha uute avastatud muististega? Näide teadaolevatest kuid hüljatud muististest Ida-Virumaal. (Poleemika: 1027, 1029, 1049, 1052)