Populaarteaduslikud artiklid EAB2010-2014

805. Andreller, M., Kiudsoo, M., Kivistik, A. Metsavendade punkrid pajatavad seal elanud meeste argipäevast // Kaitse Kodu! – 2014. – 4. – Lk. 37–41: ill.

806. Curry, A. The First Vikings // Archaeology, 66: 4. – 2013. – Lk. 24–29 : ill.

807. Asmer, M., Roio, M. Meri mäletab // Navigaator. – 2012. – Suvi. – Lk. 56–59 : ill.

808. Elken, A., Karro, K. Taaskohtumine Männiku mäe ohvrikiviga // Vooremaa / Alatskivi vallaleht. – 10. 02. 2011.

809. Ervin, A., Smirnova, M. Teooriate keerises // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 46–47 : ill.

810. Granzow Busch, N.-P. Viikingite rünnakud algasid Eestist // Imeline Ajalugu . – 2014. – 9. – Lk. 24–35 : ill. [andmed: R. Allmäe, J. Peets]

811. Heinloo, E., Kreem, T.-M., Haak, A., Siemer, K. Neli monoloogi Poriveski kõrtsi asjus // Muuseum, 2 (30). – 2011. – Lk. 32–37.

812. Jääts, L., Kihno, K., Konsa, M., Tomson, P. Alepõld võis anda suurt saaki // Imeline Ajalugu. – 2011. – 3. – Lk. 5 : ill.

813. Johanson, K. Rauaaeg (500 eKr – 1225) // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 60–63 : ill.

814. Johanson, K., Kadakas, U., Tõrv, M. Kiviaegne asulakoht Kloostrisaarel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 31 : ill.

815. Jonuks, T., Oras, E. Sood peidavad ajalugu // Horisont. – 2012.– 4. – Lk. 20–25 : ill.

816. Kadakas, U. Maapõu on riiklik hoidla // Tutulus. Eesti arheoloogia aasta-kiri. – 2013. – Lk.

817. Kadakas, U. Pärand meie maapõues // Maaleht. – 20.06.2013.

818. Kadakas, U., Sarv, K. Eesti linnalugu eeslinna poolt vaadates // Kes Kus. – 2014. – Mai. – Lk. 42–43 : ill.

819. Kadakas, V. Keskaegne maja Kõue-Triigi mõisa keldrites // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk.20 – 21 : ill.

820. Kama, P. Arheoloogiline kaevumine regilauludesse // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2012. – Lk. 14–15 : ill.

821. Kama, P. Arheoloogilised välitööd soodes // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 38 : ill.

822. Kama, P. Enneolematu hauarüüste Niklusmäel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 8–10 : ill.

823. Kama, P., Lillak, A., Malve, M., Olli, M., Rannamäe, E., Smirnova, M. Ekspeditsioon Zalahtovjesse ehk kuidas Eesti arheoloogid üle piiri läksid // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 60–61 : ill.

824. Kämärä, K. Merearheoloogid äratavad ellu vetesügavusse maetud ajaloo // Imeline Ajalugu. – 2013. – 2. – Lk. 42–47 : ill.

825. Kangert, N. Arheoloogia inimeselt inimesele – harrastusarheoloogid ja muinsushuvilised teadusrindel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 4–8 : ill.

826. Kangert, N. Detektoristide koostööst Muinsuskaitseametiga 2013. aastal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 5 : ill.

827. Kangert, N., Kadakas, U. Arheoloogiapärand ja detektoriga hobiotsijad // Muinsuskaitse aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 70–72 : ill.

828. Karro, K. Ringsõit Kodavere kihelkonna mail // Vooremaa / Alatskivi vallaleht. – 3.10.2011.

829. Kiilmann, K. Salme süütenoolega süütamas // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 42–43 : ill.

830. Kiristaja, A. Arheoloogi’ löüdse’ Luhamaal unikaalsõ asulakotusõ // Setomaa. – 30.11.2012.

831. Kiristaja, A. Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna // Uma Leht. –01.10.2013.

832. Kiudsoo, M. Eesti uusi aardeleide // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 2–4 : ill.

833. Kiudsoo, M. Hobidetektorismist ja röövarheoloogiast // Saarte Hääl. – 31.03.2012.

834. Kiudsoo, M. Laevades on nende suurim võim // Paat. – 2014. – 33. – Lk. 37–38 : ill.

835. Kiudsoo, M. Recently discovered Viking hoards // Lennuk. Journal of the British Estonian Association. – 2014. – 8. – Lk. 12–13 : ill.

836. Kobrusepp, V. Rõuge muinasmaja tegemised. Pilk minevikku, olevikku ja tulevikku // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 39–41 : ill.

837. Konsa, M. Pärandisäästlik arheoloogia // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 16–18 : ill.

838. Konsa, M. Salmen laivahauta Saarenmaalla // Hiisi. – 2011. – 2. – Lk. 3–6 : ill.

839. Konsa, M., Pagi, H. Antiiksadama uuestisünd // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 56–57 : ill.

840. Kraut, A. Aardeküttidelt arheoloogidele // Õpetajate Leht. – 21.02.2014.

841. Kraut, A. Arheoloogide ja museoloogide koostöö piirialade muististe kaitsel // Õpetajate Leht. – 31.01.2014.

842. Kraut, A. Härjapea hülgeküttidest Kukruse kaunitarini. Arheoloogiasuvi 2009 ehk väljakaevamiste aastaring // Horisont. – 2010. – 1. – Lk. 6–7 : ill.

843. Kraut, A. Läänemere kuus imet // Õpetajate Leht. – 25.01.2013.

844. Kraut, A. Muinasleide maast ja merest. Arheoloogia-aasta 2011 // Horisont. – 2012. – 1. – Lk. 48–55 : ill.

845. Kraut, A. Olukorrast muinasriigis: arheoloogia-aasta 2012 // Õpetajate Leht. –25.01.2013.

846. Kraut, A. Olukorrast muinasriigis: arheoloogia-aasta 2013 // Õpetajate Leht. – 21.02.2014.

847. Kraut, A. Piiriülene koostöö piirideta ajastu muististe tutvustamiseks // Õpetajate Leht. – 25.01.2013.

848. Kraut, A. Piiriülene koostöö piirideta ajastu muististe tutvustamiseks // Maaleht. – 24.10.2013.

849. Kraut, A. Vaenatud vägilased ja koolnud kaunitarid // Horisont. – 2011. – 1. – Lk. 22 – 30 : ill.

850. Kraut, A., Pillak, P. 660 aastat Jäneda esmamainimisest. Rahvusvahelise projekti teabepäev Ambla kihelkonnas // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 91–92 : ill.

851. Kriiska, A. Neli Narva retrospektiivi: nii võis juhtuda // GO Reisiajakiri. – 2014. – 3. – Lk. 54–57 : ill.

852. Kriiska, A. Suitsetajate horisont: Pilguheit suitsetamise ajaloo algusesse Eestis // Horisont. – 2010. – 6. – Lk. 30–35 : ill.

853. Kriiska, A., Kimber, A. Arheoloogilised väljakaevamised Jägala Jõesuu linnamäel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 26 : ill.

854. Kriiska, A., Kimber, A. Arheoloogilised väljakaevamised Jägala-Jõesuu kiviaegsel leiukohal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 36.

855. Kriiska, A., Lissitsina, J. Uuringud Kivi tänaval Tartus // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 34 : ill.

856. Kriiska, A., Nordqvist, K. Årets arkeologiska utgräving: Det fanns kanske Runöbor redan på stenåldern // Kustbon. Förbindelselänk för Estlands svenskar. – 2012. – 4 (69). – Lk. 12–14 : ill.

857. Kriiska, A., Nordqvist, K. Ruhnu Valgi nöörkeraamika asulakoht // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 37 : ill.

858. Kriiska, A., Nordqvist, K. Väljakaevamised Narva-Jõesuu II kiviaja asulakohal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. –Lk. 37 : ill.

859. Kriiska, A., Nordqvist, K., Kuuramaa, K. Jääjärvestä noussut saari. Arkeologiset tutkimukset Ruhnu Valgin nuorakeraamisella asuinpaikalla kesällä 2012 // Hiisi. – 2013. – 1. – Lk. 29–31 : ill.

860. Kriiska, A., Nordqvist, K., Varul, L., Sandell, S. Narva-Jõesuu (IIb) asula- ja matmispaik – nöörkeraamika ajastu pärl // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 24–25 : ill.

861. Kriiska, A., Oras, E. Kahekõne: teine hooaeg uuringuid Kohtla rauaaegsel ohverduspaigal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 50–52 : ill.

862. Kriiska, A., Štšogoleva, J., Alttoa, K., Kimber, A. Kesk- ja uusaegsete ehitusjäänuste uuringud Tartus Lossi tn. 15 // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 26 : ill.

863. Kriiska, A., Tasuja, K., Štsogoleva, J. Arheoloogiline järelevalve Narva linna kaitserajatistel// Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 27 : ill.

864. Kurisoo, T. Arheoloogiamuuseum TLÜ ajaloo instituudis // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 58–59 : ill.

865. Kurisoo, T. Kõue peitleid // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 34 : ill.

866. Kurisoo, T. Rännak Tõva vabariigi ajaloo ja uskumuste keskele // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 60–61 : ill.

867. Kurisoo, T. Teooriast praktikasse on üks samm // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 46 : ill.

868. Kõivupuu, M., Tiideberg, K. Tegutsevate pühakivide jälil ehk lõikuskuul Hargla kihelkonnas arheoloogiamälestisi ja looduslikke pühapaiku inven-teerimas // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 44–45 : ill.

869. Lang, V. Mis on tutulus? // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Esikaane sisekülg : ill.

870. Lavi, A. Pikk 32, kinnistu 47 // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 34 : ill.

871. Leimus, I. Kogumise kiitus // Postimees. – 01.02.2014.

872. Leimus, I. Tallinna müntmeistri austatud, kuid ohtlik amet // Imeline Ajalugu. – 2014. – 3. – Lk. 48–53 : ill.

873. Lillak, A. Alt-Laari linnamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 29 : ill.

874. Lillak, A. Arheoloogilistest kaevamistest Alt-Laari linnamäel // Konguta valla teataja. – September 2013.

875. Lillak, A. Kalmistud langesid rüüstajate ohvriks // Setomaa. – 6.10.2010.

876. Lillak, A. Kõõru linnamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 39 : ill.

877. Lillak, A. Muinas-Rõuge köögipool ehk mida võime välja lugeda poti-kildudest // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 43–45 : ill.

878. Lillak, A., Siig, K. Linna lihtsa elu peale // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 44–46 : ill.

879. Lõugas, L. Miks säilivad muumiate juuksed? // Tarkade Klubi. – 2010. – 3 (39). – Lk. 8–9.

880. Lõugas, L. Radioaktiivne kell // Tarkade Klubi Raamatukogu. Miks seisavad kured ühe jala peal? ja veel 100 huvitavat küsimust. – Tallinn, 2010. – Lk. 137–140 : ill.

881. Lõugas, L. Viigri tulemine – 12000 või 120000 aastat tagasi? Viiger võis tulla Joldiamere ajal // Loodusesõber. – 2014. – 5. – Lk. 17–18 : ill.

882. Lõugas, L., Tamla, Ü. Avastati arheoloogiline leid! Aga mis saab edasi? // Imeline Ajalugu. – 2013. – 12. – Lk. 94–97 : ill.

883. Malve, M. Kas Lembitul oli kaaries? // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 11–13 : ill.

884. Malve, M. Keskaegne hauakast Tartu toomkirikust // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2013. – Lk. 31 : ill.

885. Malve, M. Osteoarheoloog pidalitõve jälgi ajamas // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2013. – Lk. 48–50 : ill.

886. Malve, M. Surnud räägivad // Lehed ja tähed, 7. – Tallinn, 2014. – Lk. 44–57 : ill.

887. Malve, M., Aguraiuja, Ü. Millest kõnelevad isotoobid? Tartu Maarja kalmistu varauusaegne kolmikmatus uute analüüsitulemuste valguses // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 9–12 : ill.

888. Malve, M., Maasing, M. Uusi leide Haapsalu võllamäelt // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 37 : ill.

889. Malve, M., Tiidu, E. Päästekaevamised Kose kirikaias // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 30 : ill.

890. Malve, M., Varul, L. Haapsalu võllamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 37 : ill.

891. Mandel, M. Arheoloogilised uuringud Uuglas andsid hulga väärtuslikke leide // Lääne Elu. – 7. 08. 2010.

892. Mandel, M. Kas inimluude uurijal ka kummitab? //Lääne Elu. – 4.04.2011.

893. Mandel, M. Kas Lembitust oleks võinud saada Eesti kuningas? // Lääne Elu. – 26.10.2010.

894. Mandel, M. Kuidas hukkus ordumeister Otto von Lauterberg? // Lääne Elu. – 1. 06. 2013.

895. Mandel, M. Labidaga punkrit välja kaevamas // Lääne Elu. – 18.09.2010.

896. Mandel, M. Lihulas tuleb loeng võllamägedest // Lääne Elu. – 16.10.2014.

897. Mandel, M. Linn linna all – kas teame sellest juba küllalt? // Lääne Elu. – 19.02.2011.

898. Mandel, M. Linn linna all – Lihula // Lääne Elu. – 8.08.2009.

899. Mandel, M. Maidla kalmevälja segipööratud haud // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2012. – Lk. 35 : ill.

900. Mandel, M. Maidlas avastati läbi uurimata kalmeosa // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2013. – Lk. 36 : ill.

901. Mandel, M. Metalliotsijaga aardekütid hävitavad muinasaja arhiivi // Lääne Elu. – 17.07.2010.

902. Mandel, M. Muinasaegsed kalmevormid ja matmiskombestik Läänemaal // Läänemaa kalmistud, I. Üldosa. Kullamaa kihelkonna kalmistud. – Kullamaa, 2011. – Lk. 7–26 : ill.

903. Mandel, M. Muinasaja arhiivi ähvardab häving // Sirp. – 28.05.2010.

904. Mandel, M. Palivere ümbruse muinasajast // Palivere raamat. – Palivere, 2010. – Lk. 9–13 : ill.

905. Mandel, M. Uued üllatused Maidlast // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 36 : ill.

906. Metssalu, J. Arheoloogia ja soovide täitumine. Meenutus uurimistöödest Juuru kirikaia lõunavärava ümbruses // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 30–31 : ill.

907. Metssalu, J. Juuru valla pärimuspaiku 1: Hiiekohad // Juuru Valla Teataja. – 2011. – 2 (112). – Lk. 8–9.

908. Metssalu, J. Lau küla muistised ja pärimuspaigad. // Lau küla lood. – Lau, 2014. – Lk. 41–108 : ill.

909. Metssalu, J. Muinaskeraamika õpituba Vanajaani talus. // Raplamaa Sõnumid. – 24.07.2013.

910. Metssalu, J. Ulmu allikas kui Juuru kihelkonna pärimuserikkaim koht ja pühapaik. // Juuru Valla Teataja. – 2011. – 4 (114). – Lk. 8–9.

911. Mäesalu, A. Haruldane sõjanuiapea Hargla Tammekülast // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 50–52 : ill.

912. Mäesalu, A. Kas Otepää linnuselt leiti muinaseestlaste sõjasarv? // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 26–29 : ill.

913. Mäesalu, A. Kuritöö ja karistus keskaegses Tallinnas // Radar. Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri. –2011. – 8. – Lk. 52–55 : ill.

914. Mäesalu, A. Püssirohi oli Euroopas tuntud juba enne Marco Polo reise // Imeline Teadus. – 2014. – 8. – Lk. 6–7: ill.

915. Mäesalu, A. Uut Mihkli kiriku ajaloost // Scripta Annalia. EELK Lääne praostkonna aastakiri. – 2011. – Lk. 11 : ill.

916. Mäesalu, A., Püüa, G. Üliharuldane ammunooleots Kuressare linnusest // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 22–23 : ill.

917. Mägi, M. Kas eestlastel on Eesti ajaloos mingi roll? // Postimees. – 26.01.2013.

918. Mägi, M. Tõnija Saunamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 36 : ill.

919. Mägi, M. Viikingiaja algus Saaremaal. Kas inimesi ohverdati? // Saarte Hääl. – 18.10.2014.

920. Mägi, M. Viikingiaja algus Saaremaal. Kuhu maeti muistsed saarlased? // Saarte Hääl. – 11.10.2014.

921. Mäss, V. “Kummituslaevad” mere põhjas // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2014. – Tallinn, 2014. – Lk. 114–119 : ill.
Sum.: Fantom ships on the bottom of the sea.

922. Mäss, V. Eesti Shipwher vrakiregister // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2012. – Lk. 14–144 : ill.
Sum.: Estonian Shipwher Wreck Register.

923. Mäss, V. Laevade kalmistu Naissaare rannavetes // Kourdumehed, pitskleidid ja meremiinid – mitmepalgeline Naissaar. – Tallinn 2013. – Lk. 332 – 348 : ill.

924. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja // Soomuslaev Ilmarinen – soomlaste rahvuslik uhkus // Horisont. – 2010. – 1. – Lk. 20–21 : ill.

925. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja : “Kalevi” otsingu esimene vaatus // Horisont. – 2010. – 6. – Lk. 36–37 : ill.

926. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja : Briti allveelaev Hiiumaa lähistel // Horisont. – 2010. – 2. – Lk. 18–19 : ill.

927. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja : Leedu Vabariigi esimene sõjalaev // Horisont. –2010. – 4. – Lk. 38–39 : ill.

928. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja : Paraadilaevad sõjatules // Horisont. – 2010. – 3. – Lk. 34–35 : ill.

929. Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja : Vabahärra von Berckheimi vägiteod Soome lahel // Horisont. – 2010. – 4. – Lk. 38–39 : ill.

930. Mäss, V. Muinaslaevad Sõrvemaa rannavallis // Horisont. – 2012. – 4. – Lk. 36–43 : ill.

931. Mäss, V. Muinaslaevad Sõrvemaa rannavallis // Horisont. – 2012. – Nr. 4. – Lk. 36–43 : ill.

932. Mäss, V. Salme muinaslaev on arvatavalt Läänemere vanim purjekas // Imeline Ajalugu. – 2011. – 2. – Lk. 6–7 : ill.

933. Mäss, V. Täiuslik vrakiuuring // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2013. – Lk. 133–136 : ill.
Sum.: Thorough Wreck Study.

934. Mäss, V. Tänavu on soomuslaeva Russalka topeltjuubel // Meremees. – 2013. – 3. – Lk. 73–75 : ill.

935. Noorlaid, I., Vimberg, K. Uderna asulakoha arheoloogilised kaevamised piiriülese koostööprojekti raames // Muinsuskaitse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2013. – Lk. 82 : ill.

936. Nordqvist, K., Kriiska, A., Sandell, S. Nuorakeraaminen hauta ja muuta mukava. Tutkimuksia Narvan-Jõesuun kivikautisilla asuinpaikoilla // Hiisi. – 2014. – 1. – Lk. 20–25 : ill.

937. Nurk, R. Päästekaevamised Tallinnas Laboratooriumi 23 // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 37 : ill.

938. Nurk, R., Treufeldt, R. Uusaeg tõi bastionid // Horisont. – 2014. – 5. – Lk. 36–47 : ill.

939. Oad, K. Ajarännu ABC ehk mõni sõna muinasaja taaskehastamisest Eestis // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 47–49 : ill.

940. Olli, M., Kama, P. Kauksi Leerimägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 30 : ill.

941. Olli, M., Kivirüüt, A. Aakre kivivare tarandkalme // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2014. – Lk. 37 : ill.

942. Olli, M., Kivirüüt, A., Lillak, M. Peadekultus ja laps odaga ehk muinaseliidist Viimsis // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 47–49 : ill.

943. Oras, E. Muinasesemete hindamatust (info)väärtusest // Horisont. – 2010. – 5. – Lk. 22–25 : ill.

944. Paavel, K. Asva pronksiaegne asula // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 35 : ill.

945. Paavel, K. Märgid kadunud töödest // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 20–21 : ill.

946. Paavel, K. Probleemkaevamised Asva kindlustatud asulas // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 35 : ill.

947. Paavel, K. Päästekaevamised Uderna asulakohal // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2012. – LK. 36 : ill.

948. Paavel, K., Kriiska, A. Teadlased taas Kaali kraatris // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2014. – Lk. 35 : ill.

949. Paavel, K., Rammo, R. Arheoloogia tubane pool – ühe leiukogumi välja-puhastamise lugu // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 6–10 : ill.

950. Pagi, H., Pitts, M., Miles, J., Earl, G. Hoa Hakananai’a uues valguses // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 18–19 : ill.

951. Pajuste, V. Rõugõ muistidsõ ao tarõ lugu // Võro-seto tähtraamat, 2013. – Võro, 2012. – Lk. 22–28 : ill.

952. Pao, B., Mäss, V. Kas 100 aastat allveeotsinguid? // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2011. – Tallinn, 2011. – Lk. 140–142 : ill.
Sum.: Centenary of underwater searches?

953. Peets, J. Muinasaegsed pildikivid Salmelt mahuvad lauale // Saarte Hääl. – 05.04.2010.

954. Peets, J. Saarenmaan merovingiaikaiset laivalöydöt // Hiisi. – 2012. – 2. – Lk. 3–10 : ill.

955. Peets, J. Salme muinaslaevade arheoloogilised välitööd on lõppenud // Navigaator. – 2012. – Sügis. – Lk. 70–76 : ill.

956. Peets, J. Salme paatkalmed – Euroopas ainulaadsed // Loodusesõber. – 2011. – 2. – Lk. 28–29 : ill.

957. Peets, J. Salme ship burials: revealing a grim cargo of elite Viking warriors // Current World Archaeology Magazine, 58: 10. – 2013. – Lk. 18–24 : ill.

958. Peets, J., Saage, R. Käku sepikoda // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 27 : ill.

959. Pärn, A., Kokkov, K. Väljakaevamised Lihula linnusemäel // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 38 : ill.

960. Püüa, G. Uuringud Kuressaare piiskopilinnuses // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 34 : ill.

961. Rammo, R., Ratas, J. Mida annab välja lugeda paarist põllenurgast? // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 16–18 : ill.

962. Rannamäe, E. Loomad kesk- ja varauusaegses linnas – esialgseid tulemusi Viljandi zooarheoloogilise materjali kohta // ÕES aastaraamat, 2010. – Tartu, 2011. – Lk. 291–292.

963. Rannamäe, E. Mammutiluude jahil // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 58–59 : ill.

964. Rannamäe, E. Vanad loomaluud maapõues // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 14–17 : ill.

965. Reppo, M. Sõrmkübaratest ja nende kasutajatest // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2013. – Lk. 24–25 : ill.

966. Roio, M. Peitunud ajalugu: 400-aastane uurimisallikas mere põhjas // Muinsuskaitse aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 73–74 : ill.

967. Roog, R. Päästekaevamised Lohkva asulakohal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 34 : ill.

968. Russow, E. Eeslinnast leiti haruldasi luksusesemeid // Imeline Ajalugu. – 2014. – 6. – Lk. 44 : ill.

969. Saage, R. Saaremaa sepad tundsid oma kunsti // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 4–7 : ill.

970. Sander, K. Kadunud ning unustatud Süva-Eesti otsinguil // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 41 : ill.

971. Sander, K. Kunda Lammasmägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 35 : ill.

972. Sarv, K. Keskaja eeslinnast kesklinna city’ks // Pulss. – 2014. – Aprill/mai. – Lk. 62–63 : ill.

973. Sarv, K. Retk kadunud linna. Eesti linaajaloo algused ja lõpud // Reisimaailm. – 2014. – 5. – Lk. 9 : ill.

974. Sarv, K. Vettpidavad allikad. Tallinna lahest leiti haruldane reisikast // Imeline Ajalugu. – 2012. – 9. – Lk. 16–25 : ill.

975. Sarv, K., Kadakas, U. Eeslinnast Tallinna city’ks // Imeline Ajalugu. – 2014. – 6. – Lk. 42–49 : ill.

976. Seäsk, A. Mõtisklus Salme muinaslaevadest // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2012. – Tallinn, 2012. – Lk. 150–154 : ill.
Sum.: Meditation about the Salme Prehistoric Ships.

977. Siig, K. Eesti viikingitest // Navigaator. – 2010. – 1. – Lk. 54–57 : ill.

978. Siig, K., Sild, T. Müstilisest rauaaegsest märjast hauast ja õppe-inspektsioonist Soomes // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 57–58 : ill.

979. Sikk, K. Kuidas sood annavad välja mineviku saladusi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 39–42 : ill.

980. Sikk, K., Kriiska, A., Beljaev, K. Kuus ruutmeetrit ajalugu. Sündmused Jägala-Joa IV asulakohal 2013. aasta kaevamistulemuste põhjal // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 13–15 : ill.

981. Sillasoo, Ü. Kas on midagi uut siin päikese all? // Sirp. – 14.06.2013.

982. Sillasoo, Ü. Väike jääaeg Põhjamaade kultuuris // Sirp. – 18.01.2013.

983. Zadin, K. Jäljekütid Vastseliinas ehk lugu sellest, kuidas Lõuna-Eestis muistiseid otsiti // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 42–43 : ill.

984. Zadin, K. Kiviaeg // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 62–63 : ill.

985. Zadin, K., Remmel, M.-A. Pronksiaeg // Tutulus. Eesti arheoloogia aasta-kiri. – 2013. – Lk. 62–63 : ill.

986. Tamla, Ü., Kiudsoo, M. [Harjumaa Muuseumis Keilas avatud Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi näitus “Arheoloogilised välitööd Eestis 2013”] // Harju Elu. – 9.05.2014.

987. Tamm, J. Muinsuskaitse augus // Sirp. – 22.01.2010.

988. Tamm, J. Muinsuskiirabist // Sirp. – 20.01.2012.

989. Tamm, J. Tallinna vanalinna kaitseala 45 ja Helmi Üprus 100 // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi Aastasraamat, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 77–78.

990. Tamm, J. Tallinna vanalinna kaitseala 45 ja Helmi Üprus 100 // Sirp. – 14.10.2011.

991. Tamm, J. Trepi tänavast ja Nõelasilmast // Sirp. – 13.04.2012.

992. Tasuja, K. Peidus linna all // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 11–13 : ill.

993. Tiidu, E., Saage, R. Käku keskaegne ja varauusaegne sepikoda // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 35 : ill.

994. Tiko, A. Igapäevaelu ja majapidamine 13.–14. sajandi Tallinnas // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 19–21 : ill.

995. Tvauri, A. Kastitäis vaskmünte Vaidaverest // Tutulus. – 2013. – Tagakaas : ill.

996. Tõrv, M. Eksponaadi loomine. 800-aastane naine Eesti Rahva Muuseumis // Horisont. – 2014. – 5. – Lk. 6–7 : ill.

997. Tõrv, M., Malve, M. Piltpostkaarte Veibrist // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 19–23 : ill.

998. Valk, H. Arheoloogid Võuküla Kindralihaual // Räpina Rahvaleht. – Oktoober 2010.

999. Valk, H. Härmä tsässon // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 38 : ill.

1000. Valk, H. Karksi ordulinnus // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 38 : ill.

1001. Valk, H. Kuigatsi linnmägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 40 : ill.

1002. Valk, H. Kureküla linnamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 40 : ill.

1003. Valk, H. Muinaspreislased // Ida-Preisimaa – maa, mida pole. Ringreis Leedus, Kaliningradis ja Poolas. – Tallinn, 2010. – Lk. 16–31 : ill.

1004. Valk, H. Mõrgi Kuningamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 29 : ill.

1005. Valk, H. Paloveere linnamägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 28 : ill

1006. Valk, H. Pühä jõgi Võhandu // Uma pido. 1. juunil 2013 Võru liinan ja Kubijal IIII võrokeeline laulu- ja rahvapido. Kavavihik. – Võru, 2013. – Lk. 40– 41.

1007. Valk, H. Setomaa – maa rajajoonel // Setomaa. Looduse raamatukogu. –Tartu, 2013. –1. – Lk. 6–11 : ill.

1008. Valk, H. Uandimägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 28 : ill.

1009. Valk, H. Uut Lõuna-Eesti linnuste vanuse kohta: uurimistulemusi 2005–2008 // ÕES aastaraamat, 2009. – Tartu, 2010. – Lk. 249–251.

1010. Valk, H. Verska vana matusõaid om jalki’ tähistet // Setomaa – 30.09.2013.

1011. Valk, H. Viljandi lossimäed // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 34 : ill.

1012. Valk, H., Ervin, A. Haapala mägi // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 36 : ill.

1013. Varul, L. Kuidas arheoloog kaevab? // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 26–31 : ill.

1014. Ööbik, P. Neoliitilised kalastusvahendid ja -meetodid Lõuna-Eestis // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 22–23 : ill.

1015. Mясс В. Древние суда на береговой гряде в Сырвемаа // Горизонты Эстонии. – 2014. – Lk. 68–75 : ill.