Pisitrükised EAB2010-2014

1182. Arheoloogiapärandi kaitsest. – [Tartu].

1183. Ervin, A, Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Kanepi kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1184. Johanson, K., Remmel, M.-A. Ott ja Miia hakkavad arheoloogiks. – Tartu, 2014. – 48 lk. : ill.

1185. Kama, P., Kimber, A., Lillak, A., Varul, L., Beljaev, K. Meie kodukant – 11 000 aastat loomelugu. – [Tartu].

1186. Kama, P., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Karula kihelkonna arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1187. Kiristaja, A. Arheoloogiamälestised Lääne-Setomaal. Meremäe, Misso, Petseri, Pankjavitsa ja Laura vald ning Petseri linn. – Tallinn, 2014.

1188. Kiristaja, A. Arheoloogiamälestised Põhja-Setomaal. Mikitamäe, Värska, Kuulja (Kulje) ja Ruuba (Krupa) vald. – Tallinn, 2013.

1189. Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Setomaa arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1190. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Hargla kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1191. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Kambja kihelkonna arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1192. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Otepää kihelkonna arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1193. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Põlva kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1194. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Tartu-Maarja kihelkonna arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1195. Metsoja, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Võnnu kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1196. Sander, K., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Räpina kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1197. Valk, H., Roio, M., Vimberg, K., Lätti, P., Nigulas, K., Kangert, N., Metssalu, J., Remmel, M.-A., Kalur, V. Kääbas kõneleb. 5 minutit arheoloogiast. – [Tartu,] 2011. – 14 lk. : ill.

1198. Viljat, J., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Kodavere kihelkonna arheo-loogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.

1199. Viljat, J., Lillak, A., Kivirüüt, A., Valk, H. Vastseliina kihelkonna arheoloogiateatmik. – [Tartu, 2014] – 22 lk. : ill.