Personaalia EAB2010-2014

1054. Arjakas, K. Jaan Tamm 65 // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 443–445 : ill.

1055. Ervin, A. Muinasteaduse põllul kündja jälgedes [S. Laul] // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 55–56 : ill.

1056. Ervin, A. Vilma Trummal – Tartu arheoloogia ema // Tutulus. Eesti arheo-loogia aastakiri. – 2014. – Lk. 53–56 : ill.

1057. Johanson, K., Jonuks, T., Kriiska, A., Tõrv, M. From the first people to idols and figurines: Richard Indreko as a scientist // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 95–179 : ill.
Res.: Esimestest inimestest iidolite ja figuurideni: Richard Indreko teadlasena.

1058. Johanson, K., Tõrv, M. The many faces of Richard Indreko // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 25–93 : ill.
Res.: Richard Indreko mitu nägu.

1059. Juga-Szymańska, A., Szymański, P. Kommentar der Redaktion // Schmiedehelm, M. Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit. – Warszawa, 2011. – Lk. 239–292 : ill.

1060. Kangert, N. Lembit Jaanits – mees, kes tahtis teada saada, millega kõik algas // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2012. – Lk. 53–55 : ill.

1061. Kiudsoo, M. Ivar Leimus 60 // Vana Tallinn, XXV (XXIX). – Tallinn, 2014. – Lk. 440–442 : ill.

1062. Kraut, A. Parim muinsuskaitsja looduskaitsjate hulgas // Veljo Ranniku – Eesti looduskaitse legend. – Tallinn, 2014. – Lk. 76–98 : ill.

1063. Kungur, V., Soon, L. (koost.) Mare Auna bibliograafia // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 23–37.

1064. Külli Rikas 17.6.1955. – 5.12.2014. // Muuseum. – 2014. – 2 (36). – Lk. 52 : ill.

1065. Laul, S. Marta Schmiedehelm – Eine Estin erforscht die altpreussischen Vorgeschichte // Schmiedehelm, M.. Das Gräberfeld am Jaskowska-See in Masuren. Studien zur westmasurischen Kultur der römischen Eisenzeit. – Warszawa, 2011. – Lk. 227–232 : ill.

1066. Lavi, A. Oskar Raudmets – Eesti harrastusarheoloogia suurkuju // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 18–21 : ill.

1067. Lillak, A., Tamla, Ü., Haak, A. Mare Aun 75 // MT, 25. – Tallinn, 2014. – Lk. 11–22 : ill.

1068. Maidla, M. Mineviku valitseja, arheoloogist akadeemik Valter Lang. – Kes Kus. – 2012. – Märts. – Lk. 44–45: ill.

1069. Malsroos, V., Lavi, A., Kraut, A. Oskar Raudmetsa elutöö // Raudmets, O. Kastepiisad kivilohkudes. – Tallinn, 2014. – Lk. 34 – 67 : ill.

1070. Mandel, M. 175 aastat ühe muinasaja uurimise pioneeri sünnist // Lääne Elu. – 2.12.2010. [Jaan Jungi sünniaastapäevaks]

1071. Mandel, M. Kaks juubelit // Vana-Läänemaa ajaloo radadel, I. – Lihula, 2012. – Lk. 7–12 : ill.
Zsfs.: Zwei Jubiläen. [Vello Lõugasest]

1072. Mandel, M. Kaupo Deemant (Kõrgepalu in Võrumaa, 12.02.1936 – Tallinn, 14.06.2010) // AVE, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 254–256 : ill.

1073. Mandel, M. Muinasvarade päästja Ilmar Jõesoo 75 // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 12–13 : ill.

1074. Mäesalu, A. Arheoloog ja õppejõud Vilma Trummal 90 // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2014. – Lk. 55.

1075. Mäesalu, A. Evald Tõnisson – Eesti arheoloog ja muinaslinnuste uurija // MT, 24. – Tartu, 2014. – Lk. 13–44 : ill.
Sum.: Evald Tõnisson – Estonian Archaeologist and Researcher of Strongholds.

1076. Mäesalu, A. Vilma Trummal 90 // Tartu Postimees – 21.11.2014..

1077. Mägi, R. Enne lapsed, siis teaduskarjäär [Harri ja Aliise Moorast] // Vooremaa. – 8. 01. 2011 : ill.

1078. Nordqvist, K. Richard Indreko’s archaeological activities in Finland and East Karelia (Russia) 1943–1944 // MT, 19. – Tartu, 2013. – Lk. 181–195 : ill.
Res.: Richard Indreko arheoloogiline tegevus Soomes ja Venemaal Ida-Karjalas 1943–1944.

1079. Russow, E. Kalvi Aluve (Rakvere, 7.05.1929 – Tallinn, 28.09.2009) // AVE, 2009. – Tallinn, 2010. – Lk. 205–206 : ill.

1080. Saage, R. Meistril külas [Meelis Särest] // Tutulus. Eesti arheoloogia aasta-kiri. – 2013. – Lk. 51–53 : ill.

1081. Salminen, T. Harri Moora, Ella Kivikoski and Scandinavia // Fornvännen. – 2012. – 2. – Lk. 96–111 : ill.

1082. Schmeidt, O., Tamla, Ü. Enno-Kustav Väljal 14. veebruar 1928 – 16. november 2011 // Eesti Loodus. – 2012. – 1. – Lk. 58 : portree.

1083. Tamla, Ü. Enno Kustav Väljal (Tallinn, 14.02.1928 – Tallinn, 16.11.2011) // AVE, 2011. – Tallinn, 2012. – Lk. 340–341 : ill.

1084. Tamm, J. Arhitekt ja arhitektuuriajaloolane Rein Zobel. 02.04.1928–09.05.2012 // Muinsuskaitse aastaraamat, 2013. – Tallinn, 2014. – Lk. 135 : ill.

1085. Tamm, J. Helmi Üprus (15.10.1911.–27.08.1978.) 100. Tallinna vanalinna kaitseala 45 aastat // Vana Tallinn, XXII (XXVI). – Tallinn, 2011. – Lk. 245–262.

1086. Tamm, J. Villem Raam 100 // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsus-kaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat, 2010. – Tallinn, 2011. – Lk. 47–48 : ill.

1087. Valk, H. Silvia Laul – Eesti arheoloog ja muinaskäsitöö uurija // Laul, S., Tamla, Ü. Peitleid Lõhavere linnamäelt. Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. – Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad, 10. – Tartu; Tallinn, 2014. – Lk. 142–144.

1088. Valk, H., Rammo, R. Silvia Laul – in memoriam 04.12.1931 – 23.03.2013 // Tutulus. Eesti arheoloogia aastakiri. – 2013. – Lk. 54 : ill.

1089. Грушина Л. Е. Леонид Зуров и его исследования археологических памятников Печорского края // Первые Псковские региональные краеведческие чтения. (Псков. 18–20 ноября 2010 г.). – Псков, 2011. – Lk. 142–153 : ill.

1090. Крийска А., Уткин А. В. Рихард Индреко (1900–1961) – один из основателей современной археологии Эстонии // Росийская археология. – 2010. – 3. – Lk. 154–156 : ill.