Lühendid EAB2010-2014

Institutsioonid:

EKA – Eesti Kunstiakadeemia
TLÜ – Tallinna Ülikooli
TÜ – Tartu Ülikooli
TÜ VKA – Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
ÕES – Õpetatud Eesti Selts

Trükised:

AVE – Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia. Muinsuskaitseamet : Tallinn. 1997–.

EJA – Estonian Journal of Archaeology : Eesti Arheoloogiaajakiri, Tallinn, 2004–. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikool. Peatoimetaja V. Lang.

MT – Muinasaja teadus, 1–. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikooli Arheoloogia Õppetool : Tallinn, 1991–.

SK – Setumaa kogumik : Setumaa Symposium : Сетумааский сборник, 1–. Tallinn, 2003–. SK, 5 : AS Seto Instituut, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, MTÜ Arheoloogiakeskus; SK, 6 : Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, MTÜ Seto Adõr, MTÜ Arheoloogiakeskus.