Ettekannete teesid EAB2010-2014

571. Aguraiuja, Ü. Stabiilsed isotoobid looduses ja nende rakendamisvõimalused arheoloogilises uurimistöös // IX Arheoloogia ja bioloogia kevadkool “Aja ja looduse lood” 17.–18. märtsil 2012 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.]

572. Allmäe, R. Men in Salme boat-graves // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 10.

573. Allmäe, R. On Iron Age cremation graves in Estonia // 3rd Baltic Bio-archaeology Meeting. 14th–17th May 2014, Riga, Latvia. Programme and Abstracts. – Riga, 2014. – Lk. 10.

574. Allmäe, R. Salme II ship-grave: examples of edged weapon injuries // Programme and Abstracts. 20th European Meeting of the Palaeopathology Association. Lund, Sweden. 26th–31st August 2014. – Lund, 2014. – Lk. 13.

575. Allmäe, R., Limbo-Simovart, J. Conventional ageing and sexing methods based on teeth and dry bone morphology in person’s identification (victims of red terror in 1946) // Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine. Abstract Book. Baltic Morphology VII Scientific Conference, November 7–9, 2013. – Riga, 2013. – Lk. 14.

576. Altnurme, L., Remmel, A., Karo, R., Raudsepp, M., Johanson, K., Ventsel, A. Usuliikumiste identiteediloome vernakulaarse ja institutsionaalse kommunikatsiooni pingeväljas // Eesti kultuuri süvamehhanismid. Tallinna Ülikoolis, 29.–31. oktoober 2014. Ajakava ja teesid. – Tallinn, 2014. – Lk. 17.

577. Berglund, S. Arheoloogilised leiud kaubandusajaloo allikana // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 7

578. Edgar, I., Jonuks, T. The edgy Northern European imaginaries: cultural identity through the looking glass of fabulous ancestors and ludic realities // EASA 2014. Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected world. Abstract book. Tallinn, Estonia, 31.07–3.08.2014. – Tallinn, 2014. – Lk. 81.

579. Ervin, A. Muinas- ja keskaegne Rakvere: uuritu ja uuritav // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 6.]

580. Gerasimov, D., Kriiska, A. Lisitsyn, S. Mid-Holocene shoreline displace-ment in the south-eastern part of the Gulf of Finland through the prisma of archaeological data // Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science Congress, St. Petersburg, Russia, 22–26 August 2011. – St. Petersburg, 2011. – Lk. 44.

581. Haak, A. 13. sajandi kultuurkihist Tartus. Üksusepõhisest kaevamisest ja hilisemast leiuanalüüsist kahe näite varal // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 18.]

582. Haak, A. Allika moodustamisest (Viljandi Muuseumi kinnistul toimunud arheoloogiliste kaevamiste põhjal) // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 13.

583. Haak, A. Allika tõlgendamisest: Viljandi Muuseumi kinnistul toimunud uuringute tulemuste väljaselgitamisest ja (uuesti)tõlgendamisest // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 17.]

584. Haak, A. Distribution areas of pottery – a case for bordering? // Borders – Margins – Fringes. Archaeologies on/from the Edge. XIII Nordic TAG in Reykjavik, 21–25 April 2013. – Reykjavik, 2013. – Lk. 60.

585. Haak, A. Shifting meanings: on interpretations of the Castle of Viljandi (South Estonia) // CentralTAG Birmingham. The 33rd Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group, Birmingham, University of Birmingham, 14th–16th December 2011. Paper Abstracts. – Birmingham, 2011. – Lk. 133–134.

586. Haak, A. The introduction of wheel-made pottery in Viljandi county (South Estonia) – what kind of a change? // Continuity and Change in the Past. 6th Baltic Archaeological Seminar (BASE 6). 25–27 October 2013. Program and Abstracts. – Kernavė, 2013. – Lk. 21.

587. Haak, A. Understanding households through waste. Cesspits in medieval towns of Tartu and Viljandi, South Estonia // Abstracts: 19th Annual Meeting of the European Association of Archeologists 2013 Pilsen, Czech Republic. – Pilsen, 2013. – Lk. 100.

588. Haak, A., Rannamäe, E. Tracing the castellans: Viljandi (Estonia) in the late 13th century // Castrum Bene 12, Ljubljana, 28.9–2.10.2011. Book of Abstracts and Fieldtrip Guides. – Ljubljana, 2011. – Lk. 14–15.

589. Haak, A., Rannamäe, E. A household by the market place: archaeological and zooarchaeological contributions to the development of urban Viljandi, Estonia // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 94.

590. Haav, A. „Musta kasti“ muukimas: interpoleerimistehnika mõju nähtavus-analüüsile // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 7.

591. Haav, A. Kaartidega maastikutunnetust otsides // Arheoloogide ja geo-loogide kevadkool Taevaskojas 15.–16. märtsil 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 5].

592. Heapost, L. Anthropological research in the Institute of History. Historical review // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 14.

593. Heapost, L. Genetic diversity of Estonians // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 13.

594. Heapost, L. On morphology of the Eurasian peoples // Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine. Abstract Book. Baltic Morphology VII Scientific Conference, November 7–9, 2013. – Riga, 2013. – Lk. 28.

595. Heapost, L. On the history of anthropological research in Estonia // Historiae scientiarum Baltica 2010. Abstracts of the XXIV International Baltic Converence on the History of Science : Tallinn, October 8–9, 2010. – Tallinn, 2010. – Lk. 72–73.

596. Hiie, S. Charred grain finds from Estonian hillforts // Programme and Abstracts: 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany; Wilhelmshaven, Germany, 31.05–05.06.2010. – Berlin, 2010. – Lk. 136.

597. Hiie, S., Kihno, K. Archaeobotanical investigations of the cultural layer in Vabaduse Square, Tallinn, Estonia // Envoronmental Archaeology of Urban Sites: 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology, Poland, Gdansk, September 5–10, 2011. –Poznan, 2011. – Lk. 63.

598. Holmqvist-Saukkonen, E., Larsson, A. M., Kriiska, A., Palonen, V., Mizohata, K., Nissinen, T., Oinonen, M., Räisänen, J. Pots crossing the water: Corded Ware Culture exchange networks around the Baltic Sea in light of chemical data (SEM-EDS, PIXE) // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 84.

599. Holmqvist-Saukkonen, E., Larsson, Å. M., Kriiska, A., Palonen, V., Mizohata, K., Nissinen, T., Oinonen, M., Räisänen, J. Tracing grog, pots and Neolithic Baltoscandian Corded Ware Culture contacts (SEM-EDS, PIXE) // 40th International Symposium on Archaeometry. ISA 2014, May 19–23, 2014. Los Angeles, California. Program and Abstract Book. – Los Angeles, 2014. – Lk. 41–42.

600. Hurt, M. Muinsuskaitsest Eestis 1920–1939 // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 7.]

601. Johanson, K. Discovering a forgotten idea – the question of Estonian original settlement in the light of Soviet and post-Soviet history writing // Borders – Margins – Fringes. Archaeologies on/from the Edge. XIII Nordic TAG in Reykjavik, 21–25 April 2013. – Reykjavik, 2013. – Lk. 37.

602. Johanson, K. Healing with stones – archaeological implications // Medica VII. People vs the Natural and the Artificial Power Relations. Abstracts and Schedule. April 9–10, 2010, Tartu. – Tartu, 2010. – Lk. 12.

603. Johanson, K. Is it possible to identify the healing instruments in the archaeological material? // Medical Pluralism in the Era of Digimodernism. Abstracts and Schedule. – Tartu, 2011. – Lk. 7–8.

604. Johanson, K. Kuidas jälgida maagiat arheoloogilises materjalis? // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 10.

605. Johanson, K. Magic as revealed by archaeological material // XII Nordic TAG. Abstract book: The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. University of Oulu 25–28 April 2012. – Oulu, 2012.

606. Johanson, K. Mesolithic after Mesolithic – a source critical view to find material (on Estonian example) // Final programme and Abstracts. The 8th International Conference on the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 13th–17th Sept, 2010. – Santander, 2010. – Lk. 176–177.

607. Johanson, K. Võimalikke meetodeid tulekivi päritolu uurimisel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 20.]

608. Johanson, K., Kriiska, A. Flint – social stone // Continuity and Change in the Past. 6th Baltic Archaeological Seminar (BASE 6). 25–27 October 2013. Program and Abstracts. – Kernavė, 2013. – Lk. 16.

609. Johanson, K., Kriiska, A., Aruväli, J. Eesti arheoloogiline tulekivi – geokeemilised analüüsid päritolu määramisel // Arheoloogide ja geoloogide kevadkool Taevaskojas 15.–16. märtsil 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 4].

610. Jonuks, T. Late Iron Age holy springs in Estonia – question of liminality or centrality // Water, Borders and Boundaries. 4th Conference on Holy Places in the Baltic Sea Region. May 6th–8th 2010. Abstracts. – Turku, 2010. – Lk 7–8.

611. Jonuks, T. Nation and religion – prehistoric religion in Soviet time Estonia // Borders – Margins – Fringes. Archaeologies on/from the Edge: XIII Nordic TAG in Reykjavik, 21–25 April 2013. – Reykjavik, 2013. – Lk. 37–38.

612. Jonuks, T. Religion and nation: are Estonians the most pagan people in Europe? // EASA 2014. Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected world. Abstract book. Tallinn, Estonia, 31.07–3.08.2014. – Tallinn, 2014. – Lk. 82.

613. Jonuks, T. To be or not to be… a christian. Once again about the Christianisation of Estonia // XII Nordic TAG. Abstract book: The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. University of Oulu 25–28 April 2012. – Oulu, 2012. – Lk 27.

614. Jonuks, T., Johanson, K. Magic in Museums: the case from Estonia // TAG 2014. Handbook & Abstracts: Theoretical Archaeology Group Conference 2014; 15–17 Dec. 2014. – Manchester, 2014. – Lk. 40–41.

615. Jonuks, T., Oras, E. The archaeology of holiness // XII Nordic TAG. Abstract book: The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. University of Oulu 25–28 April 2012. – Oulu, 2012. – Lk. 24.

616. Jonuks, T., Rannamäe, E. Animals for pendants – teeth and claws used for pendants in Estonia // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 321.

617. Jussila, T., Kriiska, A., Rostedt, T. Saarenoja 2 dwelling site (SE-Finland): the missing link between the Early Mesolithic flint and quartz industry? // Final programme and Abstracts. The 8th International Conference on the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 13th–17th Sept, 2010. – Santander, 2010. – Lk. 199.

618. Jussila, T., Rostedt, T., Kriiska, A. The development of the Early Mesolithic social networks during the settlement of virgin lands in Eastern European forest zone // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 54–55.

619. Juurik, R. Edela-Eesti asustusloo sõlmpunkte // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 6.]

620. Jääts, L., Konsa, M., Kihno, K., Tomson, P. Slash-and-burn land-use in Estonian agrarian landscapes // The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 24th Session. Living in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination. Riga & Liepaja, Latvia, 23–27 August 2010. – Riga, 2010. – Lk. 70–71.

621. Kadakas, U. Research into Stone Age use of quartz in Estonia // Centre of Excellence in Cultural Theory IV Autumn Conference „Things in Culture, Culture in Things“. Program and abstracts : Tartu, October 20–22, 2011. – Tartu, 2011. – Lk. 23.

622. Kaldre, H. Lääne-Eesti muinasaegse põllumajandusmaastiku uurimisest – hetkeseis ja tulevikuväljavaated // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 11.

623. Kama, P. Regilaulutüüp „Kivine kirst“ ja reaalsed matmiskombed // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 4.

624. Kama, P. Vesised matmiskohad: regilauludes – kohapärimuses – arheo-loogias? // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 23.]

625. Kama, P. Välitöödest soodes, doktorantuuri esimesest artiklist ja Madsa linnamäest // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 16.]

626. Kama, P., Lang, V., Olli, M., Pärn, K., Remm, T., Smirnova, M. Mineviku kultuuri piiride konstrueerimine ja dekonstrueerimine // Eesti kultuuri süvamehhanismid. Tallinna Ülikoolis, 29.–31. oktoober 2014. Ajakava ja teesid. – Tallinn, 2014. – Lk. 14–15.

627. Kangert, N. Kogukonna-arheoloogia võimalikkusest Eestis // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 8.

628. Karro, K. Burial places: continuing life, continuing landscape in Lake Peipsi (Eastern Estonia) // EMASS 2012: The Early Medieval Archaeology Student Symposium, London, UCL, 14.–16. May 2012. – London, 2012. – Lk. 11.

629. Karro, K. Story of things, landscape and people: Kodavere parish (Eastern Estonia) in the Iron Age // PECSRL The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 25th Session, 2012. Reflection on Landscape Change: The European Perspective, Leeuwarden & Terschelling, The Netherlands, August 20–24. – Leeuwarden, 2012. – Lk. 41–42

630. Kasari, L. Eesti taimekoosluste areng ja maastikumuutused pärast viimast jääaega // IX Arheoloogia ja bioloogia kevadkool “Aja ja looduse lood” 17.–18. märtsil 2012 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.]

631. Kihno, K., Väli, V., Jääts, L., Post, T. Pollen trapping related to an experimental use of slash-and-burn cultivation in Karula National Park, Estonia // Pollen Monitoring Programme 9th International Meeting; Prague, Czech Republic; 26–30 August 2013. – Prague, 2013. – Lk. 23.

632. Kimber, A. 3D mudel dokumenteerimisvahendina – esmaseid mõtteid Lossi 15 päästekaevamiste näitel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 11.]

633. Kimber, A. Mägi, põllud ja killud – Jägala jõe alamjooksu muistised viimaste välitööde valguses // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 5.]

634. Kiristaja, A., Kobrusepp, T. Arheoloogia õpetamisest üldhariduskoolides ajaloo ja tööõpetuse ühisprojektide abil // VIII Arheoloogia ja haridus-teaduse kevadkool “Ülemaks kui hõbevara…” 26.–27. märtsil 2011 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2011.]

635. Kiudsoo, M. Archeologiniai monetų radiniai iš Estijos bažnyčių: Archaeological Coin Finds from Estonian Churches : Находки монет из археологических исследований в эстонских храмах // Tarpautinė numizmatikos konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. Gegužės 23–25 d. : The International Numismatic Conference. Lecture summaries. Vilnius, 23–25 May 2012 : Международная нумизматическая конфе-ренцияю Тезисы докладов. Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. – Lk. 169–171.

636. Kivirüüt, A. Matuste rituaalidest ja interpreteerimisest // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 4.

637. Kivirüüt, A., Olli, M. Tarand-graves as burial places for the elite // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 542–543.

638. Kokkov, K. Arheoloogilise teooria loomise meetodid // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 8.]

639. Kokkov, K. Esemete funktsiooni analüüs // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 9.]

640. Konsa, M. Arheoloogiliste andmete taaskasutus // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 19.]

641. Konsa, M. Matusekombestiku kronotoobiline analüüs // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 15.]

642. Konsa, M. Open-air cremations in contemporary Europe // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 31.

643. Konsa, M. Puistepõletusmatuste ruumianalüüs // Tartu arheoloogia kevad-päevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 9.

644. Konsa, M. Recycling of archaeological data // Borders – Margins – Fringes. Archaeologies on/from the Edge. XIII Nordic TAG in Reykjavik, 21–25 April 2013. – Reykjavik, 2013. – Lk. 65–66.

645. Konsa, M. The meaning of grave goods // Centre of Excellence in Cultural Theory IV Autumn Conference „Things in Culture, Culture in Things“. Program and abstracts : Tartu, October 20–22, 2011. – Tartu, 2011. – Lk. 26.

646. Konsa, M. Violent contacts: maritime warfare in Pre-Viking Age // Programme, Abstracts. 5th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 18–20 September 2013, Tallinn, Estonia. – Tallinn, 2013. – Lk. 45.

647. Konsa, M., Engbring, L. Analysis of dispersed cremations // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 19.

648. Kriiska, A., Lisitsyn, S., Gerasimov, D. lnitial settlement of the Gulf of Finland region (the Baltic Sea) // Final programme and Abstracts. The 8th International Conference on the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 13th–17th Sept, 2010. – Santander, 2010. – Lk. 36.

649. Kurisoo, T. The meaning of cross-shaped pendants of inhumation burials in the Late Iron Age in Estonia // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 90.

650. Lang, V. Burials with horse equipment, their semiotic interpretation, and Indo-Iranian, Indo-European and Finno-Ugric contacts in the Bronze and Iron Ages // Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. Pars III: Summaria acroasium in symposiis factarum. – Piliscsaba, 2010. – Lk. 109–110.

651. Lang, V. Mõtteid läänemeresoome etnogeneesist // Läänemeresoome väike-keelte ja -kultuuride konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim“, pühendatud professor Tiit-Rein Viitso 75. Sünnipäevale, Tartu Ülikool, 7.–8. märts 2013 : Pienten itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurien konferenssi „Itämerensuomalaiset kielet, kulttuurit ja paikan henki“, omistettu Tiit-Rein Viitson 75. Syntymäpäivälle, Tarton yliopisto, 7.–8. maaliskuuta 2013. – Tartu, 2013. – Lk. 69–70.

652. Lang, V. Scandinavian „cultural package“ of the Middle Bronze Age in north Estonia – a result of migration or local cultural explosion? // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 83.

653. Lang, V., Laneman, M. Lisandeid Pirita alamjooksu piirkonna kalmete sünkroonsuse kohta teiste muististega // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 25.]

654. Laumets, L., Kalm, V., Poska, A., Kele, S., Lasberg, K., Amon, L, Kihno, K. Long term climate change based on δ18O composition of carbonate-rich lake sediments and palaeobotanical indicators of two small Estonian lakes // Linking Land Use, Land Cover, and Climate – 13th International Swiss Climate Summer School. – Bern, 2014. – Lk. 60.

655. Leimus, I. Papildomi duomenys apie viduramžių Livonijos auksines monetas : Livonian Medieval Gold Coins – Some Additional Data : Средневековые золотые монеты Ливонии – некоторые дополнительные данные // Tarpautinė numizmatikos konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. Gegužės 23–25 d. : The International Numismatic Conference. Lecture summaries. Vilnius, 23–25 May 2012 : Международная нумиз-матическая конференцияю Тезисы докладов. Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. – Lk. 145–147.

656. Lillak, A. Mahajäetud linnused ja mälu: 11. sajandi muutused inimeste maailmapildis Kagu-Eesti arheoloogilise materjali põhjal // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 11.

657. Lillak, A. Slaavlaste tulek ja etnilisuse küsimus Setomaa alal (I at teine pool – II at pKr) // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 27.]

658. Limbo, J. The attrition of deciduous teeth and dental age in Estonian skeletal samples // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 20.

659. Limbo, J. The Freqency and Pattern of Distribution of Dental Caries in Permanent Dentition of Archaeological Populations from Estonia // 24th Nordic Medical History Congress. 29th May – 1st June, 2013. Program. Abstracts. – Helsinki, 2013. – Lk. 105.

660. Livin, L. Arheoloogilise pärandi tähendus ja kasutus // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 12.

661. Luik, H. Bone working in the suburbs of medieval and early modern Tallinn, Estonia // 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology. Programme and abstracts. Beograd, 25–30. Avgust 2014. – Beograd, 2014. – Lk. 29–30.

662. Luik, H. Late Bronze Age bone crafting in the eastern Baltic: individual ingenuity vs standardization of artefact types // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 135.

663. Luik, H. Seal bones as raw material for tools in Estonian coastal region in the Neolithic and Bronze Age // 11th International Conference of Archaeozoology. ICAZ 2010. Paris 23–28 August 2010. – Paris, 2010. – Lk. 175.

664. Luik, H., Piličiauskienė, G. Bone tools at the Neolithic sites of Šventoji, Lithuania: materials and working methods // 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology. Programme and abstracts. Beograd, 25–30. Avgust 2014. – Beograd, 2014. – Lk. 39.

665. Lõhmus, M. Kronoloogia mõjust: uurides küttide ja korilaste matmis-praktikate sarnasusi/erinevusi (5000–2800 eKr) // Tartu arheoloogia kevad-päevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 9.

666. Lõhmus, M. Making peace with the dead. Some thoughts about funerary rituals in the context of Estonian Mesolithic (ca 5200–4200 cal BC) // Final programme and Abstracts. The 8th International Conference on the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 13th–17th Sept, 2010. – Santander, 2010. – Lk. 109–110.

667. Lõhmus, M., Malve, M. A 13th century mass grave from Veibri, South Estonia // Battlefields and mass graves: the interdisciplinary analysis of sites of conflict. Brandenburg, Germany; 21–24.11.2011. Abstracts Vorträge : Abstracts Lectures. – Brandenburg, 2011. – Lk. 31.

668. Lõhmus, M., Malve, M. The body as evidence. Materialised violence from the 12th–13th century exemplified by a case study of a mass grave from Southern Estonia // Centre of Excellence in Cultural Theory IV Autumn Conference „Things in Culture, Culture in Things“. Program and abstracts : Tartu, October 20–22, 2011. – Tartu, 2011. – Lk. 32.

669. Lõugas, L. Archaeozoology in the Baltic States // 11th International Conference of Archaeozoology. ICAZ 2010. Paris, 23–28 August 2010. – Paris, 2010. – Lk. 175.

670. Lõugas, L. Zooarchaeological evidence of the Bronze Age communities of seal hunters, farming- and craftspeople of the Baltic Sea island Saaremaa, north-eastern Europe // 12th International Conference of Archaeozoology. Abstracts: ICAZ 2014. San Rafael, Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cordoba. – San Rafael, 2014. – Lk. 97–98.

671. Lõugas, L. Tursakaubanduse uurimisest isotoopanalüüside põhjal // IX Arheoloogia ja bioloogia kevadkool “Aja ja looduse lood” 17.–18. märtsil 2012 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.]

672. Lõugas, L., Kriiska, A. Early animal husbandry in the eastern Baltic region. In: 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 120–121.

673. Lõugas, L., Kriiska, A. Stone Age fishery at the eastern Baltic area // Final programme and Abstracts. The 8th International Conference on the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 13th–17th Sept, 2010. – Santander, 2010. – Lk. 156.

674. Lõugas, L., Wojtal, P. New zooarchaeological data of the Late Bronze Age Asva site (Saaremaa Island, Estonia // 11th International Conference of Archaeozoology. ICAZ 2010. Paris, 23–28 August 2010. – Paris, 2010. – Lk. 174–175.

675. Malve, M. A case of late congenital syphilis from Tartu Dome Church, Estonia, dated to the end of the 17th or to the beginning of the 18th century AD // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 22.

676. Malve, M. An archaeological pilot study of the Gallows Hill in Tartu, Estonia // Book of abstracts: Celebrating the 10th anniversary of Fase. Fase symposium. Heidelberg, 28th September 2013. – Heidelberg, 2013. – Lk. 42–43.

677. Malve, M. Leepra kesk- ja varauusaegses Eestis? // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 25.]

678. Malve, M. Püha Aleksander Nevski vene garnisoni ja Püha Nikolai kirikaia inimluude osteoloogiline analüüs // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 14.

679. Malve, M. Õlaliigese trauma juhtum Rapla kirikuaiast 18. sajandi II poolest // IX Arheoloogia ja bioloogia kevadkool “Aja ja looduse lood” 17.–18. märtsil 2012 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.]

680. Malve, M., Tõrv, M. A Mass Grave of Ten Men from 13th Century AD, Veibri, Estonia // 3rd Baltic Bioarchaeology Meeting. 14th–17th May 2014, Riga, Latvia. Programme and Abstracts. – Riga, 2014. – Lk. 19.

681. Malve, M., Valk, H. Infectious diseases in urban and rural areas in medieval and post-medieval Livonia: human osteological data from Tartu and its hinterlands // Abstracts: 19th Annual Meeting of the European Association of Archeologists 2013 Pilsen, Czech Republic. – Pilsen, 2013. – Lk. 115–116.

682. Metsoja, K. Visualiseerimisest ja selle kriitikast arheoloogias // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 12.]

683. Metssalu, J. Juuru kihelkonna pühad allikad. // Pärimus inimese ja maastiku dialoogis. Ettekannete teesid: VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas. – Tartu, 2012. – Lk. 32–34.

684. Metssalu, J. Sacred springs of Juuru parish, North Estonia: some notes after the fieldwork in 2009 // Water, Borders and Boundaries. 4th Conference on Holy Places in the Baltic Sea Region. May 6th–8th 2010. Abstracts. – Turku, 2010. – Lk. 11.

685. Metssalu, J. Kohapärimus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi valikainena // VIII Arheoloogia ja haridusteaduse kevadkool “Ülemaks kui hõbevara…” 26.–27. märtsil 2011 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2011.]

686. Muru, M., Rosentau, A., Kriiska, A., Subetto, D., Vassiljev, J., Hang, T., Gerasimov, D., Nordqvist, K., Ludikova, A., Lõugas, L., Raig, H., Kihno, K., Aunap, R., Letyka, N. Palaeogeographical reconstructions and Stone Age settlement in the Narva-Luga klint bay, eastern Gulf of Finland // Abstract Book. 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki, 19th−21st September 2012. Geological Survey of Finland, 57. – Espoo, 2012. – Lk. 47–48.

687. Mäesalu, A. Kas Otepää linnuselt leitud pasun oli muinaseestlaste sõjasarv? // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 22.]

688. Mäesalu, A. Templijäljendi ja kaunistustega ammunooleotstest // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 28–29.]

689. Mägi, M., Karro, K. On their way from the varangians to the greeks: Viking Age trade routes through the eastern Baltic // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 14–15.

690. Mökkönen, T., Kriiska, A., Bērziņš, V. The beginning of agrarian subsistence among the “Forest Neolithic” cultures // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 285 –286.

691. Olli, M. Rooma rauaaegne ornament Eestis // Tartu arheoloogia kevad-päevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 5.

692. Olli, M. Uus pilk Aakre Kivivare tarandkalmele // Tartu arheoloogia kevad-päevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 20.]

693. Olli, M., Kivirüüt, A. Personhood in rituals and collectivity in tarand-graves // Centre of Excellence in Cultural Theory VI Autumn Conference. Embodiment, expressions, exits: transforming experience and cultural identity. Program and abstracts. Tartu October 30– November 1, 2013. – Tartu, 2013. – Lk. 55.

694. Oras, E. Alulinn – an interesting enclosure in North–East Estonia // 16th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists; Hague, Netherlands; 01.–05.09.2010. – Hague, 2010.

695. Oras, E. Building methodology for studying practices of wealth depositing // 15th Iron Age Research Student Symposium, Southampton, UK, 31 May – 3 June 2012. – Southampton, 2012.

696. Oras, E. Decoding ritual in archaeological record: a case study based on Alulinn enclosure // On the Occasion of the 110th Birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birthday of Pille Kippar. Keelest meeleni IV : From Language to Mind 4. Tartu, September 15–17, 2010. – Tartu. 2010. – Lk. 13.

697. Oras, E. Giving grounds: use of burial sites for wealth depositing in the Iron Age eastern Baltic // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 257–258.

698. Oras, E. Holiness entwined: sacrifice or offer // XII Nordic TAG. Abstract book: The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. University of Oulu 25–28 April 2012. – Oulu, 2012. – Lk. 27.

699. Oras, E. Importance of terms – what is a wealth deposit? // IARSS 2011. The 14th Annual Iron Age Research Student Seminar, Durham, 26.–29. May 2011. – Durham, 2011. – Lk. 19.

700. Oras, E. The matter of landscape: contextualising Estonian Early Iron Age ring deposits // Location and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. Abstracts: 5th conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. Ketrzyn, May 5–8, 2011. – Ketrzyn, 2011. – Lk. 14.

701. Oras, E. Traditions of Iron Age and early medieval studies in the Baltic Countries // EMASS 2012: The Early Medieval Archaeology Student Symposium, London, UCL, 14.–16. May 2012. – London, 2012. – Lk. 25.

702. Oras, E., Higham, T., Bull, I. D., Cramp, L. Putting a puzzle together: a roman bronze lamp from Kavastu (Estonia) // 40th International Symposium on Archaeometry. ISA 2014, May 19–23, 2014. Los Angeles, California. Program and Abstract Book. – Los Angeles, 2014. – Lk. 150.

703. Oras, E., Jonuks, T., Johanson, K. Terms and concepts in archaeology of religion // CentralTAG Birmingham. The 33rd Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group, Birmingham, University of Birmingham, 14th–16th December 2011. Paper Abstracts. – Birmingham, 2011. – Lk. 33–34.

704. Oras, E., Jonuks, T., Veldi, M., Äikäs, T., Spangen, M. Sacred nature: site biographies, research, ethics // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 536.

705. Oras, E., Kriiska, A., Lucquin, A., Lõugas, L., Craig, O. E. Early pottery use in Estonia // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 360.

706. Oras, E., Leimus, I., Joosu, L. Essu aare: ida ja lääne vahel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 21.]

707. Oras, E., Leimus, I., Joosu, L. The Essu (Estonia) gold hoard: betwixt and between // Silver and Other Economies in the Viking Age; UCL, Institute of Archaeology, London, 23–24 April 2014. – [London, 2014].

708. Ots, M. Loodusliku merevaigu leid Eesti alalt // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 10.

709. Ots, M. Töötlemata merevaik arheoloogilises leiumaterjalis // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 21.]

710. Paavel, K. Röntgenfluorestsentsspektromeetria võimalused pronksesemete uurimisel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 16.]

711. Paavel, K. Studying curious spiral use-wear on antler points from Late Bronze Age Estonia // 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology. Programme and abstracts. Beograd, 25–30. Avgust 2014. – Beograd, 2014. – Lk. 42.

712. Paavel, K. Täpselt õiges kohas – meie pronkskirved maastikul // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 10.]

713. Peets, J., Allmäe, R., Maldre, L., Saage, R. Warrior burials with Scandinavian finds of the Late Vendel Period (ca 750 AD) from Salme in Saaremaa/Ösel (Estonia) // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 48 : ill.

714. Piličiauskienė, G., Luik, H. Bone and antler tools from Neolithic sites in coastal Lithuania // 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology. Programme and abstracts. Beograd, 25–30. Avgust 2014. – Beograd, 2014. – Lk. 14.

715. Piličiauskienė, G., Luik, H., Piličiauskas, G. Fundamental change in economy and trade as well as culture and ideology in the East Baltic around 3200/3000 cal BC // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 84.

716. Raig, H., Rosentau, A., Kihno, K. Reconstructing the post-glacial history of the Tõrvajõe basin in NE Estonia // Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science Congress, St. Petersburg, Russia, 22–26, August 2011. – St.Petersburg, 2011. – Lk. 248.

717. Rammo, R. A burgher should not wear silk, except zindeldort: regulations and reality in late medieval and early modern Tartu (Estonia) // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 254.

718. Rammo, R. Making spiral decorations as an expression of identity // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 261.

719. Randmaa, L. Allveearheoloogia – mitte ainult teadlastele! Veealune pärand ja avalikkus // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 8.]

720. Randoja, K. Korrespondentsanalüüsi rakendamine laibamatuste uurimisel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 13.]

721. Rannamäe, E. Loomaluud keskaegsest Viljandist: uurimisprobleemid ja meetodid // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 13.

722. Rannamäe, E. Projektist „Lambad laborisse!“ // Tartu arheoloogia kevad-päevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 24.]

723. Rannamäe, E., Lõugas, L., Saarma, U. Changes in ancient sheep mtDNA lineages through different husbandry periods in Estonia // Book of Abstracts: 6th ICAZ – Archaeozoology Genetics and Morphometrics Working Group Meeting, 26–28 March. Lisbon, Faculty of Sciences, University of Lisbon. – Lisbon, 2014. – Lk. 17.

724. Rannamäe, E., Lõugas, L., Saarma, U. Chronological changes in the variation of ancient sheep mtDNA lineages in Estonia // 12th International Conference of Archaeozoology. Abstracts: ICAZ 2014. San Rafael, Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cordoba. – San Rafael, 2014. – Lk. 132.

725. Rannamäe, E., Saarma, U., Lõugas, L., Kadõrova, N., Niemi, M., Kantanen, J. Mitochondrial DNA variation in 24 ancient sheep from Bronze and Middle Ages in Estonia // Abstracts: 5th ICAZ Archaeozoology and Genetics Working Group meeting, University of Basel, 4.–6.06.2012. – Basel, 2012. – Lk. 27.

726. Rannamäe, E., Varul, L. Old material – new perspective: gathering information from fragmented osteological material from Bronze Age stone-cist graves in Jõelähtme, Estonia // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 437.

727. Rannamäe, E., Varul, L. Solving the puzzle of the Bronze Age stone-cist grave in Jõelähtme, Estonia // Abstracts: 19th Annual Meeting of the European Association of Archeologists 2013 Pilsen, Czech Republic. – Pilsen, 2013. – Lk. 429.

728. Reitalu, T., Seppä, H., Sugita, S., Vassiljev, J., Renssen, H., Saarse, L., Poska, A., Veski, S. Long-term drivers of tree species composition in the temperate forest: partialling out the relative importance of climate and human impact // 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science: Abstract Book. – Mokpo, 2012. – Lk. 67.

729. Roog, R. Tartu arheoloogilisest uurimisest viimase 20 aasta jooksul // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 5.]

730. Rootslane, R. Eesti rõngasturvised ja meetodid nende uurimiseks // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 11.]

731. Rosentau, A. Meretaseme muutused ja kiviaja rannasidus asustus // Arheoloogide ja geoloogide kevadkool Taevaskojas 15.–16. märtsil 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 3].

732. Rosentau, A., Kriiska, A., Muru, M., Raig, H., Subetto, D., Gerasimov, D. Stone Age settlement and Holocene shore displacement in the Narva-Luga klint bay area, eastern Gulf of Finland // Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes. Final Conference of COST Action TD0902 Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf. 23–27 September 2013 Szczecin, Poland. – Szczecin, 2013. – Lk. 25.

733. Rosentau, A., Subetto, D., Aunap, R., Muru, M., Letjuka, N., Kriiska, A., Lisitsyn, S., Gerasimov, D., Nordqvist, K., Dronov, V. Stone Age human occupations and post-glacial development of the Baltic Sea in Narva-Luga klint bay area // Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science Congress, St. Petersburg, Russia, 22 – 26, August 2011. – St. Petersburg, 2011. – Lk. 13.

734. Rosentau, A., Subetto, D., Letjuka, N., Aunap, R., Kriiska, A., Lisitsyn, S., Gerasimov, D., Nordqvist, K. Reconstructing the water-level changes and coastline development of the Baltic Sea in the Narva-Luga klint bay area for the last 13,300 years // Abstract Volume (CD-ROM). 4th Annual Conference of IGCP 526: Risk, Resources and Record of the Past on the Continental Shelf, Sept 28–Oct 1, 2010, Vigo, Spain – Vigo, 2010. – Lk. 1–2.

735. Rosentau, A., Subetto, D., Letjuka, N., Kriiska, A., Lisitsyn, S., Gerasimov, D., Nordqvist, K. Holocene water-level changes of the Baltic Sea in Narva-Luga klint bay area and its relations with Stone Age settlement pattern // Abstract Volume: The 10th International Marine Geological Conference „The Baltic Sea Geology-10“; VSEGEI, St. Petersburg, Russia; 24–28 August 2010. – Saint-Petersburg, 2010. – Lk. 105–106.

736. Rosentau, A., Subetto, D. A., Hang, T., Kriiska, A. A new Holocene shore displacement curve for the Narva-Luga area, eastern Gulf of Finland // Abstract Book. 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki, 19th−21st September 2012. Geological Survey of Finland, 57. – Espoo, 2012. – Lk. 60– 61.

737. Saage, R. Kui kohtuvad Sn, Pb ja XRF // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 19.]

738. Saage, R. Sepikodade uurimismetoodika Käku sepikoja näitel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 6.

739. Saimre, T. Kühvelkino: kuidas videokaameraga arheoloogiateadmisi kühveldada // VIII Arheoloogia ja haridusteaduse kevadkool “Ülemaks kui hõbevara…” 26.–27. märtsil 2011 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2011.]

740. Samorokov, M. Arheoloogia roll ja võimalused muuseumipedagoogikas // VIII Arheoloogia ja haridusteaduse kevadkool “Ülemaks kui hõbevara…” 26.–27. märtsil 2011 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2011.]

741. Samorokov, M. Naha töötlemine keskaegses Uus-Pärnus läbi kirjaliku ja arheoloogilise materjali // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 6.

742. Sander, K. Kunda Lammasmäe uurimisseis // Tartu arheoloogia kevad-päevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 9.]

743. Sikk, K. Kuivenduskraavide arheoloogiast // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 12.]

744. Sikk, K. Tulesündmuste mõõtmisest // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 10.]

745. Sikk, K., Kohv, M. Paleomaastiku rekonstrueerimise ja arheoloogiliste inspektsioonide võimalikkusest soodes // Arheoloogide ja geoloogide kevad-kool Taevaskojas 15.–16. märtsil 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 11].

746. Sillasoo, Ü. Archaeobotanical approach to late medieval religious art // Old Treasures in the New Europe: the Future of Ethnobiology in the East and Far East. International Society of Ethnobiology, regional workshop on Eastern European Ethnobiology, Padise, 15–17 October 2010. – Tartu, 2010. – Lk. 32.

747. Sillasoo, Ü. Seosed kliimamuutuste ja mineviku kultuuriliste arengute vahel // IX Arheoloogia ja bioloogia kevadkool “Aja ja looduse lood” 17.–18. märtsil 2012 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.]

748. Sillasoo, Ü. Taimed hiliskeskaegses religioosses kunstis ja rahvapärimus, Kesk-Euroopa näide // Pärimuslugu ja ajalugu: piirid, pidepunktid ja tähenduste dünaamika. Teesid. – Tartu, 2010. – Lk. 28–29.

749. Sillasoo, Ü. Taimed ja loomad hiliskeskaegsetes Kristuse kannatuse stseenides // Pärimus inimese ja maastiku dialoogis. Ettekannete teesid: VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas. – Tartu, 2012. – Lk. 39–40.

750. Smirnova, M. Semiootika rakendusvõimalustest arheoloogias ehk minu piinarikas teekond kääbastelt (kultuuri)teooriani // Tartu arheoloogia kevad-päevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 5.

751. Sperling, U. Asva and Staldzene – from workshop to hoard. Metal working and distribution in Bronze Age Eastern Baltic // Tartu arheoloogia kevad-päevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 24.]

752. Sperling, U. Putting Estonia on the “Bronze Age Map”. Rise and fall of Asva-type sites // Socio-Environmental Dynamics over the last 12,000 Years. The Creation of Landscapes II. Programme and Abstract Volume: Open Workshop, 14th–18th March, 2011, Kiel, Germany. – Kiel, 2011. – Lk. 53.

753. Sperling, U. Visitors to the opposite side. The border-concept in intercultural and interethnic relations across the Baltic Sea in early prehistory // Centre of Excellence in Cultural Theory V Autumn Conference “In, out and in between: dynamics of cultural borders”. Program and abstracts. Tallinn October 18–19, 2012. – Tartu, 2012. – Lk. 29.

754. Sperling, U. Ühe haruldase pronksiaegse ketaspeanõela rekonstrueerimisest – mõned (eksperimentaal)arheoloogilised probleemküsimused // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 17.]

755. Zadin, K. Vanema pronksiaja uurimisprobleemid // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 15.]

756. Tamla, Ü. Teoreetilisi lähtekohti hõbeesemete arheomeetrilisel käsitlemisel // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 12.

757. Tarasov, A., Kriiska, A. Exchange contacts between Russian Karelia and Estonia in the final phase of the Stone Age // Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. Pars II: Summaria acroasium in sectionibus. – Piliscsaba, 2010. – Lk. 271–272.

758. Tiidu, E. Tartu Jaani kirikaia matused ja ruumikasutus – esimesed katsetused // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 23.]

759. Tomek, T., Bochenski, Z., Lõugas, L. The utilization of birds during the Late Bronze Age on the Baltic Sea island of Saaremaa, Estonia // 11th International Conference of Archaeozoology. ICAZ 2010. Paris, 23–28 August 2010. – Paris, 2010. – Lk. 234.

760. Tomson, P., Jääts, L., Kihno, K., Konsa, M. Historical bushland management and its development in the late 19th–20th centuries in southern Estonia // Hand Programme and Abstracts: Encounters of Sea and Land. The 6th ESEH (European Society for Environmental History) conference, Turku, Finland, 28 June–2 July 2011. – Turku, 2011. – Lk. 215.

761. Trofimova, R. „Pehme objektiivsuse“ kontseptsioon arheoloogias // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 7.]

762. Trofimova, R. Arheoloogiateooriate filosoofiline analüüs: objektiivsus arheoloogias // Tartu arheoloogia kevadpäevad 7.–8. juuni 2012. Kava ja teesid. – [Tartu, 2012.] – Lk. 8.

763. Tshugai, A., Plado, J., Joeleht, A., Kriiska, A. Ground-penetrating radar study of the Kudrukula archaeological site // Book of Abstracts: 8th Baltic Sea Science Congress, St. Petersburg, Russia, 22–26 August 2011. – St. Petersburg, 2011. – Lk. 47.

764. Tšugai, A., Plado, J., Kriiska, A. Ground-penetrating radar study in the Jägala archaeological site // Abstract Book: 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki, 19th–21st September 2012. Geological Survey of Finland, 57. – Espoo, 2012. – Lk. 86.

765. Tõrv, M., Eriksson, G. Dietary practices of late hunter-gatherers in Estonia: carbon and nitrogen isotope analysis of Tamula and Veibri // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 359.

766. Tõrv, M. Challenges in dating the human remains and establishing a chronology of the Stone Age cemetery in Tamula, southeastern Estonia // Radiocarbon and diet: aquatic food recourses and reservoir effects. International scientific meeting, 24–26 September, Kiel, Germany. – Kiel, 2014. – Lk. 50.

767. Tõrv, M. Kukerpall: kiviaja matmispraktikate analüüs // Tartu arheoloogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 22.]

768. Tõrv, M., Peyroteo-Stjerna, R. Archaeothanatology in the lab: from field notes and graphic documentation to mortuary practices // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 567.

769. Valk, H. Complex of sacred water bodies in South-Eastern Estonia: rulers of weather and places of human sacrifice // Water, Borders and Boundaries. 4th Conference on Holy Places in the Baltic Sea Region. May 6th–8th 2010. Abstracts. – Turku, 2010. – Lk. 18.

770. Valk, H. Persistent and changing sacredness: about the biography of a sacred site in Setomaa district, South-Eastern Estonia // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 540.

771. Valk, H. Possible reflections of the earliest stage of christianization in the borderlands of South-East Estonia and the Pskov Region // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Cracow, Poland, 21–25 September 2010. – Cracow, 2010. – Lk. 109–110.

772. Valk, H. Reflections of faith changes in burial customs of inhumation graves of late pre-Christian Estonia // 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 29 August–1 September 2012, Helsinki, Finland. Abstracts. – Helsinki, 2012. – Lk. 90.

773. Valk, H. Sacred trees in southern Estonia: relations with other sacred places // Location and Relations of Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. Abstracts: 5th conference of the Natural Holy Places in the Baltic Sea Region. Ketrzyn, May 5–8, 2011. – Ketrzyn, 2011. – Lk. 5–6.

774. Valk, H. The question of assembly sites east of the Baltic Sea: the case of Estonia // Power and place in Later Roman and early medieval Europe. Interdisciplinary perspectives on governance and civil organization. UCL Institute of Archaeology, London, 10–12 November 2011. – London, 2011. – Lk. 15–16.

775. Valk, H., Rannamäe, E. Spatial and temporal aspects of animal utilization in zooarchaeological data from Viljandi, medieval Livonia // Abstracts: 17th Annual Meeting of the European Assosciation of Archaeologists. 14th–18th September 2011, Oslo, Norway. – Oslo, 2011. – Lk. 150.

776. Valk. H. Archaeological monuments as memory places on landscape: temporal dimensioon of place-related memory // Borders – Margins – Fringes. Archaeologies on/from the Edge. XIII Nordic TAG in Reykjavik, 21–25 April 2013. – Reykjavik, 2013. – Lk. 36.

777. Varul, L. Jõelähtme kivikirstkalmete matusekombestiku analüüs – probleemid, võimalused ja esialgsed tulemused // Tartu arheoloogia kevad-päevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 14.]

778. Varul, L., Laneman, M., Rannamäe, E. Uued andmed, uued mõtted – värsket infot Jõelähtme kalmete kohta // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 14.]

779. Vedru, G. Man behind the grave // Baltic Bioarchaeology Meeting. Past People Around The Baltic Sea. August 21–24, 2011, Tallinn, Estonia. Programme and Abstracts. – Tallinn, 2011. – Lk. 31.

780. Vedru, G., Karro, K. Heritage as bearer of memory // Heritage 2012. 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development, Porto, Portugal, 19–22 June 2012. Book of Abstracts. – Porto, 2012. – Lk. 39.

781. Veldi, M., Jonuks, T., Oras, E. How to measure holiness? Evaluating natural sacred sites in Estonia // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the Oral and Poster Presentations. 10–14 September 2014, Istanbul, Turkey. – Istanbul, 2014. – Lk. 540–541.

782. Vijand, L. Arheoloogia võimalikkusest ja vajalikkusest gümnaasiumis // VIII Arheoloogia ja haridusteaduse kevadkool “Ülemaks kui hõbevara…” 26.–27. märtsil 2011 Taevaskojas. Kava ja teesid. – [Tartu, 2011.]

783. Vijand, L. Arheoloogia õpetamise vajalikkus ja võimalused // Tartu arheo-loogia kevadpäevad 6.–7. juuni 2013. Kava ja teesid. – [Tartu, 2013. – Lk. 26.]

784. Vijand, L. Kuidas õpetada põnevalt? // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 18.]

785. Viljat, J. Võhma varane tarandkalme ehk millest jutustavad leiud // Tartu arheoloogia kevadpäevad 5.–6. juuni 2014. Kava ja teesid. – [Tartu, 2014. – Lk. 13.]

786. Väli, V., Poska, A., Kihno, K., Alliksaar, T., Saarse, L., Tomson, P., Vassiljev, J. Reconstructing past vegetation changes in Karula heights, South-Estonia over the last millennia // Abstract book: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, 26–31 August 2014, Padova, Italy. – Padova, 2014. – Lk. 289.

787. Wärmländer, S. K. T. S, Malve, M., Varul, L., Kivirüüt, A., Petersone-Gordina, E., Sholts, S. B. Investigation of skeletal remains from three medieval gallows hill sites in Estonia // American Journal of Physical Anthropology. Special Issue: Program of the 83rd Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists: (AAPA) 9–12 April 2014 Calgary, Alberta, Canada. – Calgary, 2014. – Lk. 278.

788. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Доисторический чело-век каменного века юго-восточного побережья Финского залива в регрессивную стадию Литоринового моря // Tруды III (XIX) всероссийского археологического съезда. Великий Новгород – Старая Русса. Том I: – Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, 2011. – Lk. 122–124.

789. Герасимов Д. В., Крийска А. Переходные эпохи в доисторической археологии голоцена лесной полосы восточной европы – проблемы выделения и периодизации (на примере региона Финского залива). // Переходные эпохи в археологии. Материалы Всероссийской архео-логической конференции с международным участием «XIX Уральское археологическое совещание». – Сыктывкар, 2013. – Lk. 12–14.

790. Герасимов Д., Крийска А. Культурная и природная динамика раннего-среднего голоцена в регионе Финского залива: вопросы интерпретации соответствий. Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. // Археология озерных поселений IV–II тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. Материалы международной конференции, посвященной полувековому исследованию свайных поселений на северо-западе России. Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2014 г. – Санкт-Петербург, 2014. – Lk. 121–126.

791. Герасимов Д. В., Крийска А., Нордквист К. Изменения береговых линий Финского залива по археологическим данным: современное состояние проблемы. // Труды IV (XX) Всероссийского архео-логического съезда в Казани 2014 г. – Казань, 2014. – Lk. 329–332.

792. Леймус И. Находки литовских слитков в монетно-вещевых кладах Эстонии // ХVI всероссийская нумизматическая конференция. Санкт-Петербург – Репино, 18–23 апреля 2011 года. Тезисы докладов и сообщении. – Санкт-Петербург, 2011. – Lk. 84–86.