Ülevaated arheoloogilistest välitöödest EAB2005-2009

653.  Kadakas, V. Arheoloogilised uuringud Tallinna Vabaduse väljakul ja Ingeri
bastionis // Muinsuskaitse aastaraamat, 2008. – [Tallinn, 2009]. – Lk. 6–9 : ill.

654.  Kadakas, V. Keskaegne kinnistu arheoloogiliste andmete põhjal  //
Muinsuskaitse aastaraamat, 2007. – [Tallinn, 2008]. – Lk. 8–9 : ill.

655.  Konsa, M. Salme muinaslaev // Muinsuskaitse aastaraamat, 2008. – [Tallinn,
2009]. – Lk. 10–12 : ill.

656.  Konsa, M., Ots, M. 2004. a. avastatud muistised // AVE, 2004. – Tallinn,
2005. – Lk. 189–196.

657.  Konsa, M., Ots, M. 2005. aastal avastatud muistised // AVE, 2005. – Tallinn,
2006. – Lk. 253–260 : ill.

658.  Konsa, M., Ots, M. 2006. aastal avastatud muistised // AVE, 2006. – Tallinn,
2007. – Lk. 263–270 : ill.

659.  Konsa, M., Ots, M. 2007. aastal avastatud muistised // AVE, 2007. – Tallinn,
2008. – Lk. 229–238 : ill.

660.  Konsa, M., Ots, M. Landscape surveys and monuments discovered in 2008 //
AVE, 2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 214–231 : ill.
Res.: 2008. aastal toimunud maastikuinspektsioonid ja avastatud muistised.

661.  Kraut, A., Tamla, Ü. 2006. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE,
2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 7–20 : ill.

662.  Kraut, A., Tamla, Ü. 2007. aasta arheoloogiliste välitööde olulisemad tulemused // AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 5–18 : ill.

663.  Kraut, A., Tamla, Ü. Major results of archaeological fieldwork in 2007  //
AVE, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 19–26 : ill.

664.  Kraut, A., Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork in 2006 // AVE,
2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 21–30.

665.  Mäss, V. Meremuuseumi allveeuuringud 2004 // Eesti Laevanduse aastaraamat, 2005. – Tallinn, 2005. – Lk. 68–71 : ill.
Sum.: Underwater research of the Maritime Museum 2004.

666.  Oras, E., Russow, E., Tamla, Ü. Archaeological fieldwork in 2008 // AVE,
2008. – Tallinn, 2009. – Lk. 9–35 : ill.
Res.: Arheoloogilised välitööd 2008. aastal.

667.  Tamla, Ü. 2004. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi //  AVE, 2004. –
Tallinn, 2005. – Lk. 5–19 : ill.

668.  Tamla, Ü. 2005. aasta välitööde tulemusi // AVE, 2005. – Tallinn, 2006. –
Lk. 5–19 : ill.

669.  Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork in 2004 // AVE, 2004. –
Tallinn, 2005. – Lk. 20–30.

670.  Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork in 2005 // AVE, 2005. –
Tallinn, 2006. – Lk. 20–28.