Populaarteaduslikud artiklid EAB2005-2009

671.  Delgado, J. P. The wreck of the Mermaid. Hunting for Russalka, the Czar’s
lost ironclad // Archaeology, 61: 5. – 2008. – Lk. 20–26 : ill.

672.  Haak, A. Arheoloogid uurisid taas ordulinnust // Viljandi. Viljandi linnavalitsuse ajaleht. – 27.9.2006.

673.  Haak, A. Helme linnus – keskaja uurimata teetähis // Sakala. – 27.2.2007.

674.  Haak, A. Helme linnuse keskaegsed müürid peidavad endas saladusi //
Valgamaalane. – 17.11.2007.

675.  Ilves, K. Att leta efter pålbyggnader med  FishFinder // Marinarkeologisk
tidskrift. – 2009, 1. – Lk. 13–14 : ill.

676.  Ilves, K., Heamägi, C. En insjö av många – om pålkonstruktioner och
tillhörande traditioner i Estland // Marinarkeologisk tidskrift. – 2007: 2–3. –
Lk. 8–10 : ill.

677.  Ilves, K., Heamägi, C. Sjunkna fakta och legender upp till ytan // Populär
Arkeologi. – 2007: 3. – Lk. 4–8.

678.  Jonuks, T. Roomlased, keldid ja põhjalased Islandil // Horisont. – 2006: 4. –
Lk. 28–33 : ill.

679.  Jussila, T., Kriiska, A., Rostedt, T. Joutseno Saarenoja 2 varhaiskivikautisen
asuinpaikan tutkimukset. Olkaa hyvä, heittäkää hattunne! // Hiisi. – 2008: 2. –
Lk. 9–12 : ill.

680.  Kadakas, U., Kadakas, V., Lõugas, L., Rosentau, A., Saarse, L.,
Vassiljev, J. Vabaduse väljak. Eesti mahukaim arheoloogiline uurimisobjekt
// Horisont. – 2009: 5. – Lk. 8–13 : ill.

681.  Kadakas, V. Heinaturg – Peetri plats – Vabaduse väljak // Eesti Ekspress. –
19.8.2009.

682.  Kadakas, V. Pringlikütid Vabaduse väljakul // Postimees. AK. – 25.04.2009.

683.  Kadakas, V. Tallinna ajaloo ilmekas algus // Õpetajate Leht. – 3.04.2009.

684.  Konsa, M., Kopamees, G. Salme muinaslaev // Salme valla infoleht, 9 (163). – 2008, oktoober.

685.  Kraut, A. Kiviaja kallastelt viikingiaja väinani // Horisont. – 2009: 1. – Lk.
32–38 : ill.

686.  Kraut, A. Riigikülast Riigikoguni // Horisont. – 2006: 6. – Lk. 32–39 : ill.

687.  Kraut, A. Tundmatu otstarbega kiviriist Hiiumaalt // Horisont. – 2007: 2. –
Lk. 30–31 : ill.

688.  Kraut, A. Vabadussõja võidusambast vabastajate monumendini // Horisont. –
2008: 1. – Lk. 30–37 : ill.

689.  Lang, V. Eestlased ja leedulased – aegade algusest erinevad // Eesti
Päevaleht. Möte. – 31.12.2008.

690.  Leimus, I. Aardekirstude jahil // Playboy. – 2008: 1. – Lk. 78–81 : ill.

691.  Lillak, A. Irboska – setode liin // Setomaa. – 16.3.2007.

692.  Lillak, A. Mikita- ega Meremäe kandi esimesed elanikud ei teadnudki, et on
setod // Setomaa. – 2007, detsember.

693.  Mandel, M. Arheoloogiliste uurimistööde algusest Läänemaal 40 aastat //
Lääne Elu. – 4.7.2009.

694.  Mandel, M. Detektoristid hävitavad muinasaja arhiivi halastust tundmata //
Maaleht. – 4.12.2008.

695.  Mandel, M. Kas muinasaja Eesti sepad olid kirjamehed? // Lääne Elu. –
25.7.2009.

696.  Mandel, M. Keskaegne Lihula pidas Kurese külas talguid // Lääne Elu. –
9.4.2009.

697.  Mandel, M. Kullamaa ajaloomõistatused // Lääne Elu. – 14.12.2006.

698.  Mandel, M. Kurese ajalugu tuli võsast välja // Lääne Elu. – 27.3.2007.

699.  Mandel, M. Läänemaa muinasajast teame ülivähe // Lääne Elu. – 11.7.2009.

700.  Mandel, M. Läänemaa muistsed keskused // Lääne Elu. – 3.6.2006.

701.  Mandel, M. Libaarheoloogist teata politseile // Maaleht. – 7.4.2005.

702.  Mandel, M. Linn linna all – Lihula // Lääne Elu. – 8.8.2009.

703.  Mandel, M. Mida arheoloogid Uuglast leidsid? // Lääne Elu. – 14.8.2007.

704.  Mandel, M. Mida otsisid ja mida leidsid arheoloogid Uuglast // Lääne Elu. –
22.12.2005.

705.  Mandel, M. Piiskoppide 700 aasta tagune kättemaks ehk Lihula  hiilgus ja
viletsus // Lääne Elu. – 4.4.2009.

706.  Mandel, M. Proovikaevamine jättis Lode linnuse saladusse // Lääne Elu –
6.5.2006.

707.  Mandel, M. Salme laevmatuse leidmine on sensatsioon Eesti arheoloogias //
Lääne Elu. – 22.11.2008.

708.  Mandel, M. Uugla – kas muistne sepapada? // Lääne Elu. – 19.7.2008.

709.  Mandel, M. Uugla kivikalmete suvised avastused // Lääne Elu. – 11.11.2008.

710.  Mandel, M. Uuglas jätkuvad arheoloogilised uurimistööd // Lääne Elu. –
17.7.2007.

711.  Mäesalu, A. Ka venelased põletasid Tartu // Postimees. Tartu Postimees. –
29.6.2005.

712.  Mäesalu, A. Miks ja kuidas majad arheoloogide rõõmuks „maa sisse
vajuvad”? // Tarkade Klubi. – 2008: 6. – Lk. 6–7.

713.  Mäesalu, A. Tartu mahapõletamine ei vääri juubelipidustusi //  Eesti
Päevaleht. – 3.1.2005.

714.  Mäesalu, A.  Tänu Läti Henrikule teame oma ajaloost ise ja teab  ka muu
maailm // Eesti Päevaleht. – 12.8.2005.

715.  Mäss, V. „Saturn”(?) leitud // Meremees. – 2005: 3. – Lk. 19 : ill.

716.  Mäss, V. Hollandi kiirpurjetaja Suurupi väinas // Horisont. – 2005: 4. – Lk.
38–41 : ill.

717.  Mäss, V. Laevavrakk Merivälja rannavetes // Postimees. – 22.1.2007.

718.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja. Hundijaht meresügavuses // Horisont. – 2009: 6. – Lk. 36–37 : ill.

719.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja. Reisiaurik Vironia ja lätlaste jää-
murdja leitud // Horisont. – 2009: 3. – Lk. 22–23 : ill.

720.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja. Uppunud allveelaev Tallinn-Helsingi
laevateel // Horisont. – 2009: 5. – Lk. 32–33 : ill.

721.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja: Allveelaeva C 32 viimane lahinguretk // Horisont. – 2009: 4. – Lk. 22–23 : ill.

722.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja: Vironia otsingu teine vaatus //
Horisont. – 2009: 2. – Lk. 22–23 : ill.

723.  Mäss, V. Lippude lehvides mere põhja: Vironia otsingul // Horisont. – 2009:
1. – Lk. 22–23 : ill.

724.  Mäss, V. Märterlaev Narva lahe põhjas // Horisont. – 2008: 1. – Lk. 38–41 : ill.

725.  Mäss, V. Prohvet Joona Tallinna Vanasadamas // Horisont. – 2007: 4. – Lk.
23–27 : ill.

726.  Mäss, V. Projekt Juminda 1941 // Meremees. – 2006: 3. – Lk. 12–13 : ill.

727.  Nordqvist, H., Nordqvist, K. Arheologisia tutkimuksia Kivisaaren asuin-
paikalla // Tuglas-seuran jäsenlehti. – 2007: 1. – Lk. 34–37 : ill.

728.  Pilve, E., Kiudsoo, M. Ubina hõbeaare Salu külas // Rae sõnumid. – 2006: 12.

729.  Roio, M. Koorküla Valgjärv peidab muistseid ehitusjäänuseid // Valga-
maalane. – 21.7.2009.

730.  Tamm, J. Vabaduse platsi all on peidus meie ajalugu // Eesti Ekspress.
Magnet. – 4.1.2007.

731.  Valk, H. Kaevamised suusahüppemäel jätkuvad // Viljandi. Viljandi
Linnavalitsuse ajaleht. – 25.1.2006.

732.  Valk, H. Lõuna-Eesti kaugemast minevikust // Vikerkaar. – 2005: 7/8. – Lk.
124–129.

733.  Valk, H. Siksälä kalme: märk unustatud rahvast // Võrumaa Teataja. –
20.1.2007.

734.  Valk, H. Üts unõhtedu kotus: Päiväpüürdmise mägi // Peko Helü, 2. – 2007. –
Lk. 8–9 : ill.

735.  Valk, H. Uus ja vana usk. Maailmavaate kajastused Eesti kesk- ja varauusaja
arheoloogias // Horisont. – 2006: 2. – Lk. 10–14 : ill.

736.  Vislapuu, A., Haak, A. Kas õnnevise või ettemääratus? Täringutest ja
täringumängudest muinas- ja keskajal // Sakala kalender 2006. – Põltsamaa,
2005. – Lk. 193–205.

737.  Валк Х. Старая и новая вера // Горизонты Эстонии. – 2009. – Lk. 72–77 :
ill.

738.  Киристая А. Сетумаа в древние времена // Горизонты Эстонии. – 2009. –
Lk. 48–53 : ill.

739.  Конса М. Самое древнее судно Эстонии // Baltfort. Балтийский военный
журнал. Baltic Military Magazine, 5. – 2008. – Lk. 83 : ill.

740.  Крийска A. А были ли они эстонцами? // Горизонты Эстонии. – 2008. –
Lk. 8–15.