Personaalia EAB2005-2009

784.  Heapost, L., Allmäe, R., Limbo, J. 85 years from birth of the Estonian anthropologist Karin Mark // Anthropologischer Anzeiger, 66: 2. – 2008. – Lk. 247–252 : ill.

785.  Jaanits, L., Valk, H. Silvia Laul 75 [eesti ja inglise k.] // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 11–22 : ill.

786.  Kriiska, A. Professor Valter Lang 50 // Universitas Tartuensis. – 25.1.2008.

787.  Lõugas, L. In memory of Johannes Lepiksaar // The Role of Fish in Ancient Time. Proceedings of the 13th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group in October 4th–9th, Basel/Augst 2005. Internationale Archäologie, 8. – Rahden, 2007. – Lk. VII.

788.  Lõugas, L. Teadlane, kes süüvis loomastiku kaugemasse ajalukku. Johannes
Lepiksaar (20. november 1907 – 7. aprill 2005) // Eesti Loodus. – 2005, 7. – Lk. 22–23 : ill.

789.  Lõugas, L. Teadlane, kes ühendas zooloogia, arheoloogia ja geoloogia // Johannes Lepiksaar 100. Mälestusi tuntud loodusteadlasest ja fauna-ajaloo uurijast. – Tallinn, 2009. – Lk. 8–11 : ill.

790.  Maaring, E. Vello Lõugas – kodu-uurija // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Eesti Genealoogia Selts. Aastaraamat, 2007. – Tallinn, 2008. – Lk. 11–18 : ill.

791.  Mandel, M. Ajaloolane ja arheoloog Kaupo Deemant 70 // Eesti  Koduuurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Aastaraamat, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 21–23 : ill.

792.  Rammo, R. (koost.) Silvia Laulu avaldatud tööd : Publications by Silvia Laul // MT, 18. – Tartu; Tallinn, 2006. – Lk. 23–35.

793.  Särekanno, G. Lembit Jaanits 80 // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Aastaraamat, 2005. – Tallinn, 2006. – Lk. 18–19 : ill.

794.  Särekanno, G. Vello Lõugas 70 // Eesti Kodu-uurimise Selts. Eesti Muinsuskaitse Selts. Aastaraamat, 2006. – Tallinn, 2007. – Lk. 83–87 : ill.

795.  Särekanno, G.,  Kraut, A.  Missioonitundega teadlane ja õpetaja [VelloLõugas 70] // Õpetajate Leht. – 27.4.2007.

796.  Tamla, Ü. Evald Tõnisson (1928–2001) // Evald Tõnisson (1928–2001). Bibliograafia. – Tallinn, 2008. – Lk. 5–11.

797.  Tamm, J. Kui mina olin veel väikene mees. Metallide külmtöötlejast arheoloogiks [Jaan Tamm] // Õpetajate Leht. – 5.10.2007.

798.  Viikmaa, M. Leiu Heapost 70 // Papers on Anthropology, XV. – Tartu, 2006. –
Lk. 9–12 : ill.