Lühendid EAB2005-2009

Institutsioonid:
EKA – Eesti Kunstiakadeemia
TLÜ – Tallinna Ülikool
TÜ – Tartu Ülikool
ÕES – Õpetatud Eesti Selts

Trükised:
AVE  – Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in
Estonia. Muinsuskaitseamet : Tallinn. 1997–.

EJA – Estonian Journal of Archaeology : Eesti Arheoloogiaajakiri,
Tallinn, 2004–. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikooli
Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikool. Peatoimetaja V. Lang.

EJA special issues: EJA, 9: 2 : Special issue on the archaeology
of buildings, toim. M. Mägi, E. Russow; EJA, 13: 2 : Special
issue on maritime cultural landscapes, toim. M. Mägi.

MT – Muinasaja teadus, 1–. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut ja Tartu
Ülikooli Arheoloogia Õppetool : Tallinn, 1991–.

SK – Setumaa kogumik : Setumaa Symposium : Сетумааский
сборник, 1–. Tallinn, 2003–. SK, 3 : Tallinna Ülikooli Ajaloo
Instituut, MTÜ Arheoloogiakeskus; SK, 4 : Tallinna Ülikooli
Ajaloo Instituut, MTÜ Arheoloogiakeskus, Obinitsa Seto
Muuseumitarõ.