Varia EAB1997-2004

1096. Aun, M. Saateks : Introduction : Предисловие // SK, 1. – Tallinn, 2003. – Lk. 5–13.

1097. Haak, A. Esitleti Vilma Trummali juubelikogumikku // Universitas Tartuensis. – 10.12.2004.

1098. Johanson, K., Konsa, M. Etnogeneesist interdistsiplinaarse koostöö valguses. Hetkeolukorra peegeldus arheoloogia ja keeleteaduse kevadkooli taustal // EAA, 8: 1. – 2004. – Lk. 84–88.

1099. Jonuks, T. Radar – interaktiivse kultuuriloolise kaardi projekt // Muuseum. – 2004, 1. – Lk. 24–25 : ill.

1100. Jonuks, T. Sagas and societies. The saga conference in Borgarnes, Iceland // Folklore, 22. – Tartu, 2003. – Lk. 124–125 : ill.

1101. Konsa, M., Ilves, K., Jonuks, T., Kiudsoo, M., Ots, M., Saluäär, U., Sarv, K. Missugune sa oled Eesti arheoloogia? // EAA, 7: 1. – 2003. – Lk. 72–94.
Sum.: What are you like, Estonian archaeology?

1102. Kraut, A. European cultural paths – a model of cooperation between archaeologists management and preservation of cultural landscapes // Europe’s Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change. – EAC Occasional Paper, 2. – Exeter, 2002. – Lk. 107–115 : ill.

1103. Kraut, A. Küll hõbedat, kulda leidub me maal [Kommentaar] // Horisont. – 2004, 3. – Lk. 15 : ill.

1104. Kraut, A. Protection of underwater cultural heritage in Estonia – current situation // Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum at the Polish Maritime Museum in Gdansk, 3rd–6th April. – Gdansk, 2003. – Lk. 63–64.

1105. Kriiska, A., Lõhmus, M. Eesti ja Soome arheoloogide jätkukoolitusseminar Tartus // EAA, 7: 2. – 2003. – Lk. 182–184.

1106. Kulmar, T. Usk ja usund, mõisted ja mõttelugu. Saatesõna // U. Masing. Üldine usundilugu. – Tartu, 2000. – Lk. 469–473.

1107. Lang, V. Eessõna Eesti Arheoloogia Ajakirja esimesele numbrile // EAA, 1. – 1997. – Lk. 3–6.

1108. Lang, V. Eesti arheoloogia 20. sajandi teisel poolel // EAA, 4: 1. – 2000. – Lk. 72–77 : ill.

1109. Lang, V. Eesti humanitaarid paadipõgenikeks? // Postimees. – 16.04.2004.

1110. Lang, V. Kuidas arvestada ajaloo kulgu // Postimees. – 28.10.2000.

1111. Lang, V. Miks ma (ikka veel) kirjutan eesti keeles? // Sirp. – 18.12.1998.

1112. Lang, V. On the roots of northern Europeans. Some thoughts from the international symposium dedicated to the ethnogenesis of northern European peoples in Turku 29 May to 1 June 1997 // Western and Eastern Contact Areas of Uralic Languages. Fenno-Ugristica, 21. – Tartu, 1997. – Lk. 72–79.

1113. Lang, V. Põhjaeurooplaste juured. Mõtteid Turus 29. maist 1. juunini 1997 peetud Põhja-Euroopa rahvaste etnogeneesi rahvusvaheliselt sümpoosionilt // Keel ja Kirjandus. – 1997, 9. – Lk. 622–627.

1114. Lang, V. Rahvuslikust alaväärsuskompleksist teaduses // Sirp. – 12.03.1999.

1115. Lang, V. Teaduskeele ja alaväärsuskompleksi asjus // Sirp. – 30.04.1999.

1116. Lang, V. TÜ arheoloogid arendavad koostööd, 1 // Universitas Tartuensis. – 16.01.2004.

1117. Lang, V. TÜ arheoloogid arendavad koostööd, 2 // Universitas Tartuensis. – 23.01.2004.

1118. Lang, V. Unistus instituudist // Postimees. – 24.09.2004.

1119. Lang, V. Uus samm Balti koostöö edendamiseks // EAA, 7: 2. – 2003. – Lk. 179–181.

1120. Leete, A., Särg, T., Valk, H., Valk, Ü. Congressus nonus fenno-ugristarum Tartu, 7.–13. VIII 2000 // Keel ja Kirjandus. – 2000, 12. – Lk. 905–910 : ill.

1121. Leimus, I. Akadeemilise Ajalooseltsi kevadkonverents // Tuna. – 2003, 3. – Lk. 153.

1122. Leimus, I. Eesti medievistika paradigmade kütkes // Tuna. – 2004, 1. – Lk. 151–153.

1123. Luik, H. 4th meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group, 26th–31st of August, Tallinn, Estonia // Revista Bistriţei, XVII. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. – Lk. 369–371 : ill.

1124. Luik, H. Sõrgadest sarvedeni ja hiirest elevandini. Luu-uurijate rahvus-vaheline konverents Tallinnas // EAA, 7: 2. – 2003. – Lk. 175–178.

1125. Lõugas, L., Saarma, U., Karis, A. Näitus “Eesti loomastik läbi aja” // Eesti Loodus. – 2002, 7–8. – Lk. 29 : ill.

1126. Lõugas, V. 70 aastat teel olnud foto // Austrvegr : Idatee, 4. – 1998. – Lk. 30 : ill.

1127. Marksoo, A. Nõukogude luureorganitega seotud ajalugu ja allikakriitika Harri Moora juhtumi näitel // Ajalooline Ajakiri. – 1999, 3–4.– Lk. 121–140.
Sum.: The research into contemporary history related to activities of Soviet intelligence organs has need of more varied source materials. Based on the case of Harry Moora.

1128. Mäesalu, A. Hansalinnade arheoloogid kohtusid Lübeckis // Eesti Päevaleht. – 26.11.1997 : ill.

1129. Mäesalu, A. Teadusuudised ja kooliõpikud // Eesti Päevaleht. – 10.08.2004.

1130. Mägi, M. Maritime landscapes: Introduction // Special Issue on Maritime Landscapes. EAA, 8: 2. – 2004. – Lk. 93–96.

1131. Mägi, M. Merenduslikud maastikud: sissejuhatus // Special Issue on Maritime Landscapes. EAA, 8: 2. – 2004. – Lk. 96–99.

1132. Mägi, M. Sissejuhatus: Eesti aastal 1200 // Eesti aastal 1200. – Tallinn, 2003. – Lk. 5–7.

1133. Mäss, V. Aastalõpumõtisklus merekultuurist ja kommertsist // Meremees. – 2002, 4. – Lk. 8–9 : ill.

1134. Mäss, V. Aastalõpumõtisklus merepropagandast, võru keelest ja maastleitud rahast // Meremees. – 2001, 4. – Lk.

1135. Mäss, V. Aastalõpumõtisklus pühendumusest, ohumärkidest ja viitseadmirali kõnest // Meremees. – 2003, 4. – Lk. 10–11 : ill.

1136. Mäss, V. Aastalõpumõtisklus upwelling’ust ja muust // Meremees. – 2000, 8–10. – Lk. 21 : ill.

1137. Mäss, V. Julgus ja ettevõtlikkus tähendavad ka midagi // Meremees. – 15.12.1998.

1138. Mäss, V. Mõtisklus lahkuva aasta mustadest ja valgetest päevadest // Meremees. – 2004, 4. – Lk. 14–15 : ill.

1139. Mäss, V. Probleem-aastalõpumõtisklus // Meremees. – 1999, 11–12. – Lk. 35 : ill.

1140. Mäss, V. Vrakikaitse seadusandluse problemaatika // Meremees. – 2004, 1. – Lk. 10–12 : ill.

1141. Pauts, H. Veel mõtteid Jõepargist // Lääne-Harju Ekspress. – 22.03.1997.

1142. Peets, J. Saateks : Foreword // MT, 5. – Tallinn, 1998. – Lk. 9–12.

1143. Pärn, A. Digitisation of cultural heritage in Estonia 2003 // Coordinating Digitisation in Europe. Progress Report for the the National Representatives Group. Minerva Project. – Roma, 2003. – Lk. 133–137.

1144. Pärn, A. Harmonising Estonian law and EU law on the trafficking of cultural goods // Kulturgüterschutz betrifft uns alle! – Bern, 2003. – Lk. 143–148.

1145. Pärn, A. Teadusmuuseumide võimalustest ja kohast Eesti muuseumi-maastikul // Muuseum. – 2003, 2. – Lk. 6.

1146. Saluäär, U., Ots, M., Vaher, E. Õllepruuli ja muinasuurija Bliebernichti kirjad professor Tallgrenile // Artiklite kogumik, 3. Pärnumaa ajalugu, 5. – Pärnu, 2002. – Lk. 99–130 : ill.
Sum.: Letters from Bliebernicht, a beer brewer and researcher of antiquities, to Professor Aarne Michaël Tallgren.

1147. Selirand, J. Aeg vormistada arheoloogiakeskus iseseisvaks // Sõnumileht. – 10.12.1998.

1148. Selirand, J. Järelsõnaks tõlkijalt // G. Herm. Foiniiklased: Antiikaja purpuri-riik. – Tallinn, 1998. – Lk. 294–295.

1149. Selirand, J. Muinasaeg pole muinaslugu // Postimees. – 16.02.1999.

1150. Selirand, J. Saateks tõlkijalt // K. Spindler. Mees jääs: Uued sensatsioonilised andmed muumia kohta Ötztali Alpides. – Tallinn, 1999. – Lk. 7–10.

1151. Selirand, J. Seletavaid märkusi // G. Herm. Foiniiklased: Antiikaja purpuri-riik. – Tallinn, 1998. – Lk. 296–303.

1152. Selirand, J. Seletavaid märkusi // K. Spindler. Mees jääs: Uued sensatsiooni-lised andmed muumia kohta Ötztali Alpides. – Tallinn, 1999. – Lk. 303–308.

1153. Selirand, J. Seletavaid märkusi // R. Germer. Muumiate saladus. – Tallinn, 2000. – Lk. 161–162.

1154. Selirand, J. Tõlkija järelsõna // R. Germer. Muumiate saladus. – Tallinn, 2000. – Lk. 158–160.

1155. Sutrop, U. Preface // Special Issue on the Origin of the Finnic Peoples and Languages Dedicated to Richard Indreko (1900–1961). Trames, 5: 1. – 2001. – Lk. 3–6.

1156. Tamla, T. Saateks // Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, I. – Tallinn, 1997. – Lk. 5–7.

1157. Tamm, J. 60 aastat märtsipommitamisest. 50 aastat Haagi konventsioonist // Kultuur ja Elu. – 2004, 1. – Lk. 9–11.

1158. Tamm, J. Ajalooteaduse koordinaadid // Tuna. – 2004. – 2. – Lk. 4–7.
Sum.: Coordinates for historical research.

1159. Tamm, J. Eessõna // Kuressaare linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade 1999. – Kuressaare; Tallinn, 1999. – Lk. 4.

1160. Tamm, J. Eesti Muinsuskaitse Selts – tõke unustuse teel // Õpetajate Leht. – 2.05.2003.

1161. Tamm, J. Harju tänavast. Ja mitte ainult // Kultuur ja Elu. – 2001, 1. – Lk. 14–15 : ill.

1162. Tamm, J. Kelle ajalugu? Kelle monumendid? // Eesti Päevaleht. – 22.09.2004.

1163. Tamm, J. Kelle ülikool, selle ajalugu! // Kultuur ja Elu. – 2004, 3. – Lk. 37–38.

1164. Tamm, J. Maailmapärandi nimistu ja Eesti // Sirp. – 12.12.2003.

1165. Tamm, J. Muinsuskaitsest kaks aastat hiljem // Kultuur ja Elu. – 1998, 1. – Lk. 34–38.

1166. Tamm, J. Ruins in the historic city // Alternatives to Historical Reconstruction in UNESCO World Heritage Cities. International Conference in Tallinn, Estonia. May 16–18, 2002. – Tallinn, 2003. – Lk. 71–77 : ill.

1167. Tamm, J. Saateks // Eesti puitarhitektuur. – Tallinn, 1999. – Lk. 7.

1168. Tamm, J. Tallinn in the World Heritage List: benefit or loss? // Tallinn as World Heritage Site. International Conference in Tallinn, June 9–11, 1998. – Tallinn, 1998. – Lk. 76–80.

1169. Tamm, J. Tallinn maailmapärandi nimistus: kasu või kahju // Kultuurimaa. – 11.02.1998.

1170. Tamm, J. Varemed ajaloolises linnas // Kultuur ja Elu. – 2002, 3. – Lk. 26–27 : ill.

1171. Valk, H. Archaeological sites and oral tradition in Finland and Estonia // Research Support Scheme Network Chronicle, 10. – Prague, 2002. – Lk. 24–25.

1172. Vissak, R. Saluut muutuste auks // Postimees. Tartu. – 18.08.1999.

1173. Vunk, A. Museoloogiline reisikiri Buskerudist // Muuseum. 1999, 2 (7). – Lk. 36–37.

1174. Лыугас В. Фотография 70-летней давности // Austrvegr : Восточный путь, 4. – 1998. – Lk. 30 : ill.