Ülevaated arheoloogilistest välitöödest EAB1997-2004

767. Kiristaja, A., Tvauri, A., Vindi, A. 1997. aasta arheoloogilised inspektsioo-nid // AVE, 1997. – Tallinn, 1997. – Lk. 210–236 : ill.
Sum.: Archaeological inventories of 1997.

768. Konsa, M., Ots, M. 2000. aastal avastatud muistised // AVE, 2000. – Tallinn, 2001. – Lk. 122–133 : ill.

769. Konsa, M., Ots, M. 2001. aastal avastatud muistised // AVE, 2001. – Tallinn, 2002. – Lk. 192–199 : ill.

770. Konsa, M., Ots, M. 2002. aastal avastatud muistised // AVE, 2002. – Tallinn, 2003. – Lk. 230–238 : ill.

771. Konsa, M., Ots, M. 2003. aastal avastatud muistised // AVE, 2003. – Tallinn, 2004. – Lk. 207–215 : ill.

772. Mandels, M. Jauni pētījumi par senkapiem Rietumigaunijā 1.–12. gs. // Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001. gadā. – Rīga, 2002. – Lk. 407–412.

773. Mäss, V. Meremuuseumi allveeuuringud aastail 1998–1999 // Eesti Laevanduse Aastaraamat. – 2000. – Lk. 104–111 : ill
Sum.: Underwater surveys carried out by the Estonian Maritime Museum in 1998–1999.

774. Mäss, V. Meremuuseumi allveeuuringud // Eesti Laevanduse Aastaraamat. – 2001. – Lk. 72–75 : ill.
Sum.: Underwater research of the Estonian Maritime Museum.

775. Mäss, V. Meremuuseumi allveeuuringud 2001 // Eesti Laevanduse Aasta-raamat. – 2002. – Lk. 55–59 : ill.
Sum.: Underwater exploration by the Estonian Maritime Museum in 2001.

776. Mäss, V. Meremuuseumi allveeuuringud 2002 // Eesti Laevanduse Aasta-raamat. – 2003. – Lk. 67–70 : ill.
Sum.: Underwater research of the Estonian Maritime Museum in 2002.

777. Tamla, I. [Ü.] Arheoloģisko pētījumu rezultāti Igaunijā 1998. un 1999. gadā // Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. gadā. – Rīga, 2000. – Lk. 367–372 : ill.

778. Tamla, Ü. 1996. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi : Results of archaeological field work of 1996 // AVE, 1996 / Stilus, 7. – Tallinn, 1997. – Lk. 7–18 : ill.

779. Tamla, Ü. 1997. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi : Results of archaeological field work of 1997 // AVE, 1997. – Tallinn, 1997. – Lk. 7–29 : ill.

780. Tamla, Ü. 1998. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 1998. – Tallinn, 1999. – Lk. 5–15 : ill.

781. Tamla, Ü. 1999. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 1999. – Tallinn, 2000. – Lk. 5–11 : ill.

782. Tamla, Ü. 2000. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 2000. – Tallinn, 2001. – Lk. 5–11 : ill.

783. Tamla, Ü. 2001. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 2001. – Tallinn, 2002. – Lk. 5–18 : ill.

784. Tamla, Ü. 2002. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 2002. – Tallinn, 2003. – Lk. 5–16 : ill.

785. Tamla, Ü. 2003. aasta arheoloogiliste välitööde tulemusi // AVE, 2003. – Tallinn, 2004. – Lk. 5–19 : ill.
786. Tamla, Ü. Results of archaeological field work of 1998 // AVE, 1998. – Tallinn, 1999. – Lk. 15–24 : ill.

787. Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork of 1999 // AVE, 1999. – Tallinn, 2000. – Lk. 12–17.

788. Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork of 2000 // AVE, 2000. – Tallinn, 2001. – Lk. 12–18.

789. Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork of 2001 // AVE, 2001. – Tallinn, 2002. – Lk. 19–26.

790. Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork of 2002 // AVE, 2002. – Tallinn, 2003. – Lk. 17–24.

791. Tamla, Ü. Results of archaeological fieldwork in 2003 // AVE, 2003. – Tallinn, 2004. – Lk. 20–28.

792. Tvauri, A., Vindi, A., Kiristaja, A. 1996. aasta arheoloogilised inspektsioo-nid // AVE, 1996 / Stilus, 7. – Tallinn, 1997. – Lk. 144–160 : ill.

793. Valk, H., Konsa, M., Vindi, A., Mandel, M., Tamla, Ü. 1999. aastal avastatud muistised // AVE, 1999. – Tallinn, 2000. – Lk. 121–128 : ill.