Personaalia EAB1997-2004

1040. Graudonis, J. Ēvalda Tenisona piemiņai (1928.24.04.–2001.01.05) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 2001, 2. – Lk. 210–211 : portr.

1041. Graudonis, J. Vello Liugas piemiņai (1937–1998) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – 1998, 2. – Lk. 198 : portr.

1042. Heapost, L. 80 years from the birth of the Estonian anthropologist Karin Mark // Papers on Anthropology, XI. – Tartu, 2002. – Lk. 11–18 : portr.

1043. Heapost, L. Karin Mark 24.III 1922–04.XII 1999. In memoriam // Eesti Antropomeetriaregistri Aastaraamat, 2000. – Tartu, 2000. – Lk. 179–185 : ill.

1044. Heapost, L., Jaanits, L. Karin Mark 75 // Keel ja Kirjandus. – 1997, 3. – Lk. 208–209 : ill.

1045. Heapost, L., Jaanits, L. Karin Mark in memoriam // Keel ja Kirjandus. – 2000, 3. – Lk. 224–225 : portr.

1046. Jaanits, L. Vello Lõugas 1937–1998 // EAA, 2. – 1998. – Lk. 171–172 : portr.

1047. Kala, T. Ivar Leimus 50 // Vana Tallinn, XV (XIX). – Tallinn, 2004. – Lk. 199–202 : portr.

1048. Kaupo Deemant – 60 // Muuseum, 3. – 1997. – Lk. 47 : ill.

1049. Kriiska, A. Arheoloog Lembit Jaanits 75 // Ajalooline Ajakiri. – 2000, 2. – Lk. 133–135 : portr.

1050. Kriiska, A. Professor Richard Indreko 100 // Ajalooline Ajakiri. – 2000, 4. – Lk. 114–123.

1051. Lang, V. Harri Moora teadlase ja ühiskonnategelasena // H. Moora. Meie rahvuskultuuri küsimusi. Eesti mõttelugu, 47. – Tartu, 2003. – Lk. 517–533.

1052. Lang, V. Jüri Selirand 70 // EAA, 2. – 1998. – Lk. 169–170 : portr.

1053. Lang, V., Mäesalu, A. Evald Tõnisson 70 // EAA, 2. – 1998. – Lk. 167–168 : portr.

1054. Lang, V., Peets, J., Valk, H. Silvia Laul 70 // EAA, 5: 2. – 2001. – Lk. 157–158 : portr.

1055. Laul, S. Evald Tõnisson – uus Läti Teaduste Akadeemia välisliige // Keel ja Kirjandus. – 1999, 1. – Lk. 68.

1056. Laul, S. Evald Tõnisson (24.IV 1928–1.V 2001) // Fennoscandia Archaeo-logica, XVIII. – Helsinki, 2001. – Lk. 82–83 : portr.

1057. Laul, S. Evald Tõnissoni mäletades // Keel ja Kirjandus. – 2001, 8. – Lk. 597–598 : portr.

1058. Leimus, I. Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80 // Studia numismatica, II. Festschrift Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80. Eesti Ajaloomuuseum: Töid ajaloo alalt, 3. – Tallinn, 2001. – Lk. 5–6.

1059. Mandel, M. Järelehüüdeks arheoloog Vello Lõugasele // Lääne Elu. – 27.05.1998.

1060. Mäesalu, A. Arheoloogide õpetaja Vilma Trummal 75 // Ajalooline Ajakiri. – 1999, 2. – Lk. 131–134 : ill.

1061. Mäesalu, A. Evald Tõnisson – eesti ja läänemeresoome rahvaste arheoloog // Ajalooline Ajakiri. – 2001, 1–2. – Lk. 139–144 : portr.

1062. Mäesalu, A. Evald Tõnisson 1928–2001 // EAA, 5: 1. – 2001. – Lk. 78–79 : portr.

1063. Mäesalu, A. Evald Tõnisson 70 // Ajalooline Ajakiri. – 1998, 1. – Lk. 106–107 : portr.

1064. Mäesalu, A. Vello Lõugas in memoriam // Ajalooline Ajakiri. – 1998, 1. – Lk. 112–114 : portr.

1065. Mäesalu, A. Vilma Trummal 75 // EAA, 3: 2. – 1999. – Lk. 175–176 : portr.

1066. Mäesalu, A., Tamla, Ü., Tamm, J. Vilma Trummal – arheoloog ja arheo-loogide õpetaja 80 // MT, 14. Tallinn; Tartu, 2004. – Lk. 11–17 : ill.

1067. Mäesalu, A., Tamla, Ü., Tamm, J. Vilma Trummal, archaeologist and teacher of archaeologists 80 // MT, 14. Tallinn; Tartu, 2004. – Lk. 18–22.

1068. Peets, J. Lembit Jaanits 75 // EAA, 4: 1. – 2000. – Lk. 86–87 : portr.

1069. Peets, J. Vello Lõugas 1937–1998 // Fennoscandia Archaeologica, XV. – Helsinki, 1998. – Lk. 82 : portr.

1070. Pillak, P. Vello Lõugas – in memoriam // Tuna. – 1998, 1. – Lk. 116–122 : ill.

1071. Pullat, R. Jaan Tamm – 50 // Vana Tallinn, VIII (XII). – Tallinn, 1998. – Lk. 246–247 : portr.

1072. Rammo, R. (koost.) Vilma Trummali avaldatud tööd : Publications by Vilma Trummal // MT, 14. – Tallinn; Tartu, 2004. – Lk. 25–33.

1073. Saluäär, U. (koost.) Lembit Jaanitsa avaldatud tööd : Publications by Lembit Jaanits // MT, 8. – Tallinn, 2000. – Lk. 19–26.

1074. Selirand, J. (koost.) Jüri Seliranna avaldatud tööd : Publications by Jüri Selirand // MT, 13. – Tallinn; Tartu, 2003. – Lk. 23–60.

1075. Selirand, J. Silmapaistev muinasteadlane Harri Moora 100 // Eesti Päevaleht. – 2.03.2000 : portr.

1076. Tamla, Ü. Jüri Selirand 75 [eesti ja inglise k.] // MT, 13. – Tallinn; Tartu, 2003. – Lk. 9–21 : ill.

1077. Tamm, J. Villem Raam 30. mai 1910–21. mai 1996 // Vana Tallinn, X (XIV). – Tallinn, 2000. – Lk. 147–148.

1078. Trummal, V. Akadeemik Harri Moora – 100 // Ajalooline Ajakiri. – 2000, 4. – Lk. 125–132 : portr.

1079. Trummal, V. Arheoloog Harri Moora töö ühendab põlvkondi // Postimees. – 2.03.2000.

1080. Trummal, V. Marta Schmiedehelmi 100. sünniaastapäevaks // TÜ AKT, 9. – 1997. – Lk. 131–135 : ill.
Sum.: Marta Schmiedehelm – 100.

1081. Tõnisson, E. Harri Moora ja tema aeg // EAA, 4: 1. – 2000. – Lk. 68–71.

1082. Tõnisson, E. Sada aastat Harri Moora sünnist // Keel ja Kirjandus. – 2000, 3. – Lk. 201–205.

1083. Tõnisson, E., Kriiska, A. Lembit Jaanits 75 [eesti ja inglise k.] // MT, 8. – Tallinn, 2000. – Lk. 9–18 : ill.

1084. Хеапост Л. Карин Юлиусовна Марк (к 80-летию со дня рождения) 24.03.1922–04.12.1999 // Вестник антропологии, 9. – Москва, 2002. – Lk. 169–179 : ill.