Marta Schmiedehelmi arhiiv EAB1997-2004

1085. Engel, M., Iwanicki, P. Terra incognita – die Landkreise Goldap und Olecko im Licht der archäologischen Archivalien // Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie. – Warszawa, 2003. – Lk. 43–51 : ill.

1086. Juga, A. Grób 153 z cmentarzyska w Tałtach na Pojezierzu Mazurskim // Officina archaeologica optima. Światowit, Ser. P, VII. – Warszawa, 2001. – Lk. 109–116.
Zsfs.: Grab 53 aus dem Gräberfeld Talty in Masuren.

1087. Juga, A. Rollenkopfnadeln des Typs Beckmann A im westbaltischen Kulturkreis // Archaeologia Lituana, 4. – Vilnius, 2003. – Lk. 63–81 : ill.
Santrauka: Smeigtukai cilindrine galvute (Beckmanno A tipas) vakarų baltų kultūtinėje srityje.

1088. Juga, A., Nowakowski, W., Szymański, P. „Galindzkie“ archiwalia archeo-logiczne w Tallinie. Spuścizna Marty Schmiedehelm // Mragowskie Studia Humanistyczne. – 2000, 2. – Lk. 15–30 : ill.

1089. Juga, A., Szymański, P. Ceramika kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej z kartoteki Marty Schmiedehelm. Możliwości weryfikacyjne i poznawcze źródła archiwalnego // Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku. – Białystok, 2004. – Lk. 85–103 : ill.
Zsfs.: Keramik der Bogaczewo-Kultur und der Olsztyn-Gruppe aus der Kartothek von Marta Schmiedehelm. Verifikations- und Erkenntnismöglich-keiten der in Archiven befindliche Quellen.

1090. Juga-Szymańska, A. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Tałtach na Pojezierzu Mazurskim // Barbaricum, 7. – Warszawa, 2004. – Lk. 91–147 : ill.

1091. Juga-Szymańska, A., Szymański, P. Das Archiv von Martha Schmiedehelm und die Möglichkeiten seiner Ausnutzung in heutiger Vor- und Frühgeschichte // Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie. – Warszawa, 2003. – Lk. 57–60 : ill.

1092. Ots, M., Juga, A., Szymański, P. Über die Vorteile der Bildung einer “didaktischen Kollektion”. Materialien der Bogaczewo-Kultur und Olsztyn-Gruppe in Ajaloo Instituut in Tallinn (Estland) // Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w Siedemdziesiątą roczicę urodzin. – Warszawa, 2003. – Lk. 205–243 : ill.

1093. Szymański, P. Cmentarzysko kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej w Zalcu koło Mrągowa, na Pojezierzu Mazurskim // Barbaricum, 7. – Warszawa, 2004. – Lk. 153–190 : ill.

1094. Szymański, P. Poszukiwania cmentarzysk z okresu wpływow rzymskich i z okresu wędrówek ludów znanych z dawnych badań na Mazurach // Antiquitates Prussiae. – Warszawa, 2000. – Lk. 237–245.

1095. Шмидехельм М. Археологические памятники первой половины 1 тысячелетия н.э. в центральной части Мазурского поозерья (на основании могильника Гонзиор Мронговского повята Ольштынского воеводства). Керамика // Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23–24 września 2002 roku. – Białystok, 2004. – Lk. 69–83 : ill.