Lühendid EAB1997-2004

AVE – Arheoloogilised välitööd Eestis : Archaeological Fieldwork in Estonia. Muinsuskaitseamet : Tallinn. 1997–.

MT – Muinasaja teadus, 1–. Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikooli Arheoloogia Õppetool : Tallinn, 1991–.

EEA – Eesti Arheoloogia Ajakiri : Journal of Estonian Archaeology, Tallinn, 1997–2003. Estonian Journal of Archaeology : Eesti Arheoloogiaajakiri, Tallinn, 2004–. Eesti Teaduste Akadeemia, Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikool.

PACT, 57 – Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region : Journal of the European Network of Scientific and technical Cooperation for the Cultural Heritage. Toim. U. Miller, T. Hackens, V. Lang, A. Raukas, S. Hicks. Council of Europe : Rixensart, 1999.

SK – Setumaa kogumik : Setumaa Symposium : Сетумааский сборник, 1–. Tallinn, 2003–. SK, 1 : Ajaloo Instituut, SA Setu Kultuuri Fond; SK, 2 : Ajaloo Instituut, MTÜ Arheoloogiakeskus.

Stilus – Stilus : Eesti Arheoloogiaseltsi Teated : Reports of the Estonian Archaeological Society, 1–. Eesti Arheoloogiaselts : Tallinn, 1992–.

Trames – Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences, 1–. Eesti Teaduste Akadeemia ja Tartu Ülikool : Tallinn, 1997–.

TÜ AKT – Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetised, 1–. Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinet : Tartu, 1923–.