Dissertatsioonid EAB1997-2004

61. Allmäe, R. Tääksi rahvastik 14.–18. sajandil (paleoantropoloogilise materjali põhjal). – Tartu, 1998.

62. Ilves, K. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi kommunikatsioonimuististe. – Tallinn; Tartu, 2004.

63. Jonuks, T. Eesti metalliaja usundi põhijooni. – Tartu, 2003.

64. Kihno, K. Taimkatte areng ja inimmõju ilmingud Lõuna-Eesti mosaiik-maastikus. – Tallinn, 1998.

65. Kriiska, A. Stone Age Settlement and Economic Processes in the Estonian Coastal Area and Islands. – Helsinki, 2001.
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/vk/kriiska.

66. Limbo, J. Pada kalme (XII–XIII saj.) odontoloogiline iseloomustus. – Tartu, 2003.

67. Pärn, A. Linn ja tagamaa. Haapsalu piirkonna asustuslugu 13.–15. sajandil. – Tallinn; Tartu, 2002.

68. Russow, E. Importkeraamika Lääne-Eestis ca 1225–1650. – Tallinn; Tartu, 2001.

69. Sillasoo, Ü. Plant Depictions in Late Medieval Religious Art in Southern Central Europe. Ph.D. Theses in Medieval Studies, Central European University. – Budapest, 2003.

70. Tamla, Ü. Hõbeesemete valmistamistehnoloogia Eestist leitud 9.–13. sajandi materjali põhjal. – Tallinn; Tartu, 1998.

71. Vedru, G. Kahala järve ümbruse asustuspiirkond muinasajal. – Tallinn; Tartu, 1998.

72. Vunk, A. Eesti keskaegsed ahjupotid ja -kahlid. Dateerimise, tehnoloogia ja tõlgendamise aspekte peamiselt Pärnu leidude põhjal. – Tartu, 2001.